Projekty krajowe

Projekty w toku

Numer Projektu: UMO-2015/19/D/ST7/02736

Zastosowanie implantacji jonów w celu domieszkowania oraz wytworzenia obszarów o wysokiej rezystywności na potrzeby tranzystorów HEMT AlGaN/GaN

Kierownik Projektu
Dr Karolina Pągowska

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: 7 S201 023 06

Badania mechanizmów tworzenia kontaktów omowych do wysokooporowego CdTe

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Eliana Kamińska

Numer Projektu: 8 8026 92 03

Badania oddziaływań fizykochemicznych w omowych kontaktach metal/półprzewodnik III-V

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: 0038/JP2/2015/73

Badania wpływu agregacji barwników i kropek kwantowych na wydajność ogniw fotoelektrochemicznych opartych na nanokoralowym ZnO

Kierownik Projektu
Dr hab. Michał Borysiewicz

Numer Projektu: 4368/B/T02/2008/34

Charakteryzacja materiałów i struktur na bazie SiC - SIMS, DLTS, I(C)-V

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Adam Barcz

Numer Projektu: 3 T11B 042 30

Inżynieria międzypowierzchni SiC/metal i SiC/izolator: procesy wytwarzania, charakteryzacja i zastosowanie w technologii tranzystora MOSFET

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: UMO-2013/11/N/ST7/02801

Nanostruktury GaN wytwarzane w procesie selektywnego trawienia ICP, których formowanie inicjowane jest obecnością nanopowłoki tytanowej.

Kierownik Projektu
Dr inż. Marek Ekielski

Numer Projektu: N515 025 32/1887

Opracowanie technologii nanostruktur fotonicznych wraz z układami sprzęgającymi optyki zintegrowanej dla zastosowań w technice sensorowej.

Kierownik Projektu
Mgr Krystyna Gołaszewska-Malec

Numer Projektu: 0663/B/T02/2008/35

Opracowanie technologii wytwarzania warstw z półprzewodnikowych tlenków metali dla dozymetrii promieniowania gamma i beta w medycynie

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Marek Guziewicz

Numer Projektu: 8 T10C 020 14

Półprzewodnikowe detektory bliskiej podczerwieni ze związków na bazie GaSb do zastosowań w spektroskopii chemicznej i medycznej

Kierownik Projektu
Dr inż. Tadeusz Tomasz Piotrowski

Numer Projektu: 3 T11B 009 26

Półprzewodnikowe fotoogniwa GaSb/In(Al)GaAsSb do zastosowań w przypadkach termofotowoltaicznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Tadeusz Tomasz Piotrowski

Numer Projektu: 4 T11B 039 22

Procesy obróbki powierzchni struktur półprzewodnikowych na bazie GaSb i ich zastosowanie w technologii źródeł i detektorów podczerwieni (PROMOTORSKI)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: 8 T11B 037 14

Procesy wzrostu w fazie stałej ultracienkich, silnie domieszkowanych warstw półprzewodnikowych a międzypowierzchniowych metal-półprzewodnik III-V i ich wykorzystanie w technologii kontaktów omowych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: Lider/030/615/L-5/13/NCBR

Superkondesatory dla przeźroczystej elektroniki oparte na nanokoralowym ZnO

Kierownik Projektu
Dr hab. Michał Borysiewicz

Numer Projektu: PBS1/A3/9/2012

Tranzystory mikrofalowe HEMT AlGaN/GaN monokrystalicznych podłożach Gan (Pol-HEMT)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: 3 T11B 008 26

Tranzystory polowe AlGaN/GaN nowej generacji dla elektroniki dużej mocy i wysokiej częstotliwości

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Eliana Kamińska

Numer Projektu: 7 T11B 009 20

Tworzenie stabilnych termicznie kontaktów omowych do przyrządów półprzewodnikowych dużej mocy/wysokiej temperatury

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska

Numer Projektu: 8 T11B 052 11

Zastosowanie cienkich warstw azotków i borków metali trudno topliwych w technologii kontaktów omowych na bazie złota do związków półprzewodnikowych III-V

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska