Publikacje

» 2018

 • P13342: M. Kozubal, A. Szerling, K. Kosiel, M. Myśliwiec, K. Pągowska, R. Jakieła, R. Kruszka, M. Guziewicz, A. Barcz: “Electrical Isolation of GaAs and AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Lasers by Deep Hydrogen Implantation”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.74, (2018).
 • P13353: J. Kaczmarski, A. Taube, M. Borysiewicz, M. Myśliwiec, K. Piskorski, K. Stiller, E. Kamińska: “Transparent Ru-SiO/In-Ga-Zn-O MESFETs on Flexible Polymer Substrates”, IEEE Transactions on Electron Devices, vol.65, nr.1, (2018).
 • P13354: J. Kaczmarski, M. Borysiewicz, K. Piskorski, M. Wzorek, M. Kozubal, E. Kamińska: “Flexible IGZO Schottky Diodes on Paper”, Semiconductor Science and Technology, vol.33, (2018).
 • P13386: M. Kwoka, B. Łysoń-Sypień, A. Kuliś, M. Masłyk, M. Borysiewicz, E. Kamińska, J. Szuber: “Surface Properties of Nanostructured, Porous ZnO Thin Films Prepared by Direct Current Reactive Magnetron Sputtering”, Materials, vol.11, nr.1, (2018).
 • P13392: M. Masłyk, M. Borysiewicz, K. Pągowska, M. Wzorek, M. Ekielski, E. Kamińska: “The Influence of an Ultrathin Ni Interface Layer on the Performance of GaN-Based 380 nm UV LED with Sputtered Zn1-xMgxO:Al Transparent p-Type”, Thin Solid Films, vol.649, (2018).
 • P13393: K. Kosiel, M. Dominik, I. Ściślewska, M. Guziewicz, K. Gołaszewska-Malec, J. Niedziółka-Jonsson, W.J. Bock, M. Śmietana: “Alkali-Resistant Low-Temperature Atomic-Layer-Deposited Oxides for Optical Fiber Sensor Overlays”, Nanotechnology, vol.29, nr.13, (2018).
 • P13394: K. Kosiel, M. Koba, M. Masiewicz, M. Śmietana: “Tailoring Properties of Lossy-Mode Resonance Optical Fiber Sensors with Atomic Layer Deposition Technique”, Optics and Laser Technology, vol.102, (2018).
 • P13417: K. Kosiel, K. Pągowska, M. Kozubal, M. Guziewicz, K. Ławniczak-Jabłońska, R. Jakieła, Y. Syryanyy, T. Gabler, M. Śmietana: “Compositional, Structural, and Optical Properties of Atomic Layer Deposited Tantalum Oxide for Optical Fiber Sensor Overlays”, Journal of Vacuum Science Technology A, vol.36, nr.3, (2018).

» wróć

» 2017

 • P13171: A. Klimov, W. Słysz, M. Guziewicz, V. Kolkovsky, I. Zaytseva, A. Malinowski: “Characterization of the Critical Current and Physical Properties of Superconducting Epitaxial NbTiN Sub-Micron Structures”, Physica C: Superconductivity and Its Applications, vol.536, (2017).
 • P13216: M. Wasiak, J. Walczak, M. Motyka, F. Janiak, A. Trajnerowicz, A. Jasik: “Below-Band-Gap Absorption in Undoped GaAs at Elevated Temperatures”, Optical Materials, vol.64, (2017).
 • P13218: P. Gutowski, I. Sankowska, P. Karbownik, O. Serebrennikova, M. Morawiec, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Gołaszewska-Malec, D. Pierścińska, K. Pierściński, J. Muszalski, M. Bugajski: “MBE Growth of Strain-Compensated InGaAs/InAlAs/InP Quantum Cascade Lasers”, Journal of Crystal Growth, vol.466, (2017).
 • P13266: A. Broda, A. Kuźmicz, G. Rychlik, K. Chmielewski, A. Wójcik-Jedlińska, I. Sankowska, K. Gołaszewska-Malec, K. Michalak, J. Muszalski: “Highly Efficient Heat Extraction by Double Diamond Heat-Spreaders Applied to a Vertical External Cavity Surface Emitting Laser”, Optical and Quantum Electronics, vol.49, nr.9, (2017).
 • P13297: A. Szerling, K. Kosiel, M. Szymański, P. Prokaryn, M. Płuska, A. Trajnerowicz, M. Sakowicz, P. Karbownik, Z. Wasilewski, K. Gołaszewska-Malec, M. Kozubal, R. Kruszka: “Technologia wytwarzania terahercowych laserów kaskadowych”, (2017).
 • P13298: K. Kosiel, M. Śmietana, M. Dominik, M. Piestrzyńska, I. Ściślewska, M. Kalisz, M. Guziewicz, K. Gołaszewska-Malec, M. Kozubal, W.J. Bock: “Warstwy tlenków osadzane metodą ALD dla czujników światłowodowych i ich stabilność w środowisku zasadowym”, (2017).
 • P13323: J. Serafini, A. Hossain, R.B. James, M. Guziewicz, R. Kruszka, W. Słysz, D. Kochanowska, J. Domagała, A. Mycielski, R. Sobolewski: “Photoconductive and Electro-Optic Effects in (Cd,Mg)Te Single Crystals Measured in an Experiment-on-Chip Configuration”, Applied Physics Letters, vol.111, nr.1, (2017).
 • P13324: B. Aichner, F. Jausner, G. Zechner, R. Muhlgassner, W. Lang, A. Klimov, R. Puźniak, W. Słysz, M. Guziewicz, R. Kruszka, M. Węgrzecki, R. Sobolewski: “Superconducting Order Parameter Fluctuations in NbN/NiCu and NbTiN/NiCu Bilayer Nanostripes for Photon Detection ”, (2017).
 • P13340: M. Trzyna, N. Berchenko, R. Jakieła, P. Dziawa, M. Kozubal, J. Cebulski: “The Use of High-Mass Clusters to Measure the TOF SIMS Profiles of Implanted Bismuth”, International Journal of Mass Spectrometry, vol.422, (2017).
 • P13341: A. Piotrowska, B. Mroziewicz, M. Pilch, M. Bugajski, J. Kaniewski, M. Borysiewicz, K. Gołaszewska-Malec, J. Kaczmarski, E. Kamińska, A. Taube, H.M. Przewłocki, D. Tomaszewski, W. Król, P. Dumania, D. Szmigiel, I. Węgrzecka, M. Węgrzecki, G. Janczyk, J. Klamka, J. Świderski, A. Czerwiński, J. Ratajczak, A. Łaszcz, M. Płuska, M. Wzorek, P. Guzdek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, A. Skwarek, K. Zaraska, J. Walczak-Złotkowska: “Pięćdziesiąt lat Instytutu Technologii Elektronowej 1966-2016”, lanl.arXiv.org/cond-mat/0306671, (2017).
 • P13349: A. Szerling, K. Kosiel, M. Szymański, P. Prokaryn, M. Płuska, A. Trajnerowicz, M. Sakowicz, P. Karbownik, Z. Wasilewski, K. Gołaszewska-Malec, M. Kozubal, R. Kruszka: “Technologia wytwarzania terahercowych laserów kaskadowych”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.93, nr.8, (2017).
 • P13350: A. Szerling, S. Slivken, M. Razeghi: “High Peak Power 16 mm InP-Related Quantum Cascade Laser”, Opto-Electronics Review, vol.25, (2017).
 • P13351: A. Szerling, R. Kruszka, K. Kosiel, M. Wzorek, K. Gołaszewska-Malec, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, M. Kuc, T. Czyszanowski, M. Walczakowski, N. Pałka: “Al0.45Ga0.55As/GaAs-Based Single-Mode Distributed-Feedback Quantum-Cascade Lasers with Surface Gratings”, Journal of Nanophotonics, vol.11, nr.2, (2017).
 • P13352: A. Szerling, R. Kruszka, K. Kosiel, M. Wzorek, K. Gołaszewska-Malec, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, M. Kuc, T. Czyszanowski, M. Walczakowski, N. Pałka: “Al0.45Ga0.55As/GaAs-Based Single-Mode Distributed-Feedback Quantum-Cascade Lasers with Surface Gratings”, (2017).
 • P13359: M. Borysiewicz, M. Wzorek, M. Ekielski, J. Kaczmarski, T. Wojciechowski: “Tuning Transparent Supercapacitor Performance by Controlling the Morphology of its ZnO Electrodes ”, Acta Physica Polonica A, vol.131, nr.6, (2017).
 • P13360: M. Borysiewicz, M. Ekielski, Z. Ogorzałek, M. Wzorek, J. Kaczmarski, T. Wojciechowski: “Highly Transparent Supercapacitors Based on ZnO/MnO2 Nanostructures ”, Nanoscale, vol.9, (2017).
 • P13361: M. Borysiewicz, M. Wzorek, M. Ekielski, J. Kaczmarski, T. Wojciechowski: “Controlling the Nanoscale Morphology and Structure of the ZnO/MnO2 System for Efficient Transparent Supercapacitors ”, MRS Communications, vol.7, nr.2, (2017).
 • P13362: M. Borysiewicz, M. Gryglas-Borysiewicz, M. Masłyk, T. Wojciechowski, M. Wzorek, J. Kaczmarski, T. Wojtowicz, E. Kamińska: “Room Temperature Sputter Deposited Catalyst-Free Nanowires with Wurtzite/Zinc Blende Zno Superstructure and Their Application in Electromechanical Nanogenerators on Polymer and Paper Substrates”, Nanotechnology, vol.28, nr.8, (2017).
 • P13363: M. Borysiewicz, S. Chusnutdinow, M. Wzorek, T. Wojciechowski: “Efficiency Improvement in Co-sensitized DSSCs Through a Cascade Band Alignment of N-719 and Rose Bengal Dyes on Nanostructured ZnO Photoanodes”, MRS Advances, vol.2, nr.14, (2017).
 • P13364: I. Jóźwik, E. Dąbrowska, A. Maląg, A. Barcz: “Communication-Direct Imaging of Irradiation Damage in Semiconductors by Low-Energy SEM”, ECS Journal of Solid State Science and Technology, vol.6, nr.7, (2017).

» wróć

» 2016

 • P12954: A. Taube, M. Guziewicz, K. Kosiel, K. Gołaszewska-Malec, K. Król, R. Kruszka, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Characterization of Al2O3/4H-SiC and Al2O3/SiO2/4H-SiC MOS Structures”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol.64, nr.3, (2016).
 • P13047: D. Urbańczyk, A. Wójcik-Jedlińska, J. Muszalski, A. Łaszcz, M. Płuska, M. Gebski, T. Czyszanowski, A. Czerwiński, M. Bugajski: “Optical Examination of High Contrast Grating Fabricated by Focused-Ion Beam Etching”, Optical and Quantum Electronics, vol.48, nr.4, (2016).
 • P13080: M. Wzorek, M. Borysiewicz, A. Czerwiński, M. Myśliwiec, M. Ekielski, J. Ratajczak, A. Piotrowska, J. Kątcki: “The Effect of Ni:Si Ratio on Microstructural Properties of Ni/Si Ohmic Contacts to SiC”, Applied Surface Science, vol.369, (2016).
 • P13120: M. Dyksik, M. Motyka, W. Rudno-Rudziński, G. Sęk, J. Misiewicz, D. Pucicki, K. Kosiel, I. Sankowska, J. Kubacka-Traczyk, M. Bugajski: “Optical Properties of Active Regions in Terahertz Quantum Cascade Lasers”, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, vol.37, nr.7, (2016).
 • P13126: A. Kuchuk, P. Borowicz, M. Wzorek, M. Borysiewicz, R. Ratajczak, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, V.P. Kladko, A. Piotrowska: “Ni-Based Ohmic Contacts to n-Type 4H-SiC: The Formation Mechanism and Thermal Stability”, Advances in Condensed Matter Physics, vol.2016, (2016).
 • P13149: M. Szymański, A. Szerling, K. Kosiel, M. Płuska: “A Study of Different Metals Employed in Metal-Metal Waveguides for Terahertz Quantum Cascade Lasers”, Journal of Physics D: Applied Physics, vol.42, (2016).
 • P13150: A. Szerling, K. Kosiel, M. Kozubal, M. Myśliwiec, R. Jakieła, M. Kuc, T. Czyszanowski, R. Kruszka, K. Pągowska, P. Karbownik, A. Barcz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Proton Implantation for Isolation of AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Lasers”, Semiconductor Science and Technology, vol.31, nr.7, (2016).
 • P13164: M. Matys, B. Adamowicz, Z.R. Zytkiewicz, A. Taube, R. Kruszka, A. Piotrowska: “High-Temperature Ultraviolet Detection Based on Surface Photovoltage Effect in SiN Passivated n-GaN Films”, Applied Physics Letters, vol.109, (2016).
 • P13178: A. Jasik, A. Sokół, A. Broda, I. Sankowska, A. Wójcik-Jedlińska, M. Wasiak, A. Trajnerowicz, J. Kubacka-Traczyk, J. Muszalski: “Impact of Strain on Periodic Gain Structures on Vertical External Cavity Surface-Emitting Lasers”, Applied Physics B - Lasers and Optics, vol.122, nr.258, (2016).
 • P13179: C.M. Polley, V. Jovic, T.-Y. Su, M. Saghir, D. Newby, B. Kowalski, R. Jakieła, A. Barcz, M. Guziewicz, T. Balasubramanian, G. Balakrishnan, J. Laverock, K.E. Smith: “Observation of Surface States on Heavily Indium-Doped SnTe(111), a Superconducting Topological Crystalline Insulator”, Physical Review B, vol.93, (2016).
 • P13182: K. Dybko, M. Szot, A. Mycielski, A. Szczerbakow, P. Dziawa, M. Guziewicz, W. Knoff, E. Łusakowska, T. Story: “Efficient Thermoelectric Energy Conversion in Pb0.95Mn0.05Te p-n Couple”, Applied Physics Letters, vol.108, (2016).
 • P13185: D. Sztenkiel, M. Foltyn, G.P. Mazur, R. Adhikari, K. Kosiel, K. Gas, M. Zgirski, R. Kruszka, R. Jakieła, T. Li, A. Piotrowska, A. Bonanni, M. Sawicki, T. Dietl: “Stretching Magnetism with an Electric Field in a Nitride Semiconductor”, Nature Communications, (2016).
 • P13194: J. Kaczmarski, M. Borysiewicz, K. Pągowska, E. Kamińska: “Fabrication and Properties of Amorphous Zinc Oxynitride Thin Films”, Acta Physica Polonica A, vol.129, nr.1, (2016).
 • P13195: J. Kaczmarski, T. Boll, M. Borysiewicz, A. Taube, M. Thuvander, J. Y. Law, E. Kamińska, K. Stiller: “Controlling In-Ga-Zn Thin Films Transport Properties through Density Changes”, Thin Solid Films, vol.608, (2016).
 • P13196: J. Kaczmarski, A. Taube, M. Borysiewicz, M. Myśliwiec, T. Boll, K. Stiller, E. Kamińska: “Amorficzne półprzewodniki tlenkowe dla elektroniki przezroczystej i elastycznej”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13205: A. Piotrowska, E. Kamińska, W. Wojtasiak, W. Gwarek, R. Kucharski, M. Zając, P. Prystawko, P. Kruszewski, M. Ekielski, J. Kaczmarski, M. Kozubal, A. Trajnerowicz, A. Taube: “Manufacturing Microwave AlGaN/GaN High Electron Mobility Transistors (HEMTs) on Truly Bulk Semi-Insulating GaN Substrates”, (2016).
 • P13217: A. Klimov, W. Słysz, M. Guziewicz, V. Kolkovsky, M. Węgrzecki, J. Bar, M. Marchewka, B. Seredyński: “Critical Current and Electric Transport Properties of Superconducting Epitaxial Nb(Ti)N Submicron Structures”, (2016).
 • P13240: K. Czuba, I. Sankowska, A. Jasik, J. Jureńczyk, E. Papis-Polakowska, P. Kaźmierczak, J. Kaniewski: “Detektory supersieciowe InAs/GaSb - wybrane zagadnienia wytwarzania przyrządów”, Elektronika, vol.LVII, nr.9, (2016).
 • P13243: A. Kusior, K. Kollbek, K. Kowalski, M. Borysiewicz, T. Wojciechowski, A. Adamczyk, A. Trenczek-Zajac, M. Radecka: “Sn and Cu Oxide Nanoparticles Deposited on TiO2 Nanoflower 3D Substrates by Inert Gas Condensation Technique”, Applied Surface Science, vol.380, (2016).
 • P13247: M. Borysiewicz, S. Chusnutdinow, M. Wzorek, T. Wojciechowski: “Dye Aggregation Influence on Dye Sensitized Solar Cell Performance in nanocoral ZnO-Based Thin Film Cells Sensitized with N-719 and Rose Bengal Dyes”, Acta Physica Polonica A, vol.130, nr.5, (2016).
 • P13248: M. Borysiewicz, M. Wzorek, M. Myśliwiec, J. Kaczmarski, M. Ekielski: “MnO2 Ultrathin Films Deposited by Means of Magnetron Sputtering: Relationship between Process Conditions, Structural Properties and Performance in Transparent Supercapacitors”, Superlattices and Microstructures, vol.100, (2016).
 • P13249: M. Masłyk, M. Borysiewicz, M. Wzorek, T. Wojciechowski, M. Kwoka, E. Kamińska: “Influence of Absolute Argon and Oxygen Flow Values at a Constant Ratio on the Growth of Zn/ZnO Nanostructures Obtained by DC Reactive Magnetron Sputtering”, Applied Surface Science, vol.389, (2016).
 • P13250: S. Wonsak, C. Carulla, A. Abt, A. Affolder, A. Aleev, P.P. Allport, L. Andricek, A. Apresyan, R. Arcidiacono, M. Artuso, M.B. Baca, T. Barber, A. Barcz: “High Fluence Effects on Silicon Detectors: Damage and Defects Characterization an Overview of The State of the Art of Radiation Resistance Detectors ”, (2016).
 • P13251: M. Borysiewicz, E. Kamińska, T. Wojciechowski, K. Gołaszewska-Malec, E. Dynowska, M. Wzorek, R. Kruszka, K. Pągowska, M. Kwoka, J. Szuber, T. Boll, K. Stiller, T. Wojtowicz, A. Piotrowska: “Technologia cienkich warstw tlenku cynku o kontrolowanych własnościach strukturalnych, transportowych i optycznych”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13296: K. Kalbarczyk, M. Foltyn, M. Grzybowski, W. Stefanowicz, R. Adhikari, T. Li, R. Kruszka, E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Bonanni, T. Dietl, M. Sawicki: “Two-Probe Measurements of Electron Transport in GaN:Si/(Ga,Mn)N/GaN:Si Spin Filter Structures”, Acta Physica Polonica A, vol.130, nr.5, (2016).

» wróć

» 2015

 • P12860: A. Barcz, K. Pągowska, M. Kozubal, E. Guziewicz, M. Borysiewicz, J. Dyczewski, R. Jakieła, J. Ratajczak, D. Snigurenko, E. Dynowska: “Response of ZnO/GaN Heterostructure to Ion Irradiation”, Acta Physica Polonica A, vol.128, nr.5, (2015).
 • P12889: A. Barcz, R. Jakieła, M. Kozubal, J. Dyczewski, G.K. Celler: “Incorporation of Oxygen in SiC Implanted with Hydrogen”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. B, vol.365, (2015).
 • P12895: P. Karbownik, A. Trajnerowicz, A. Szerling, A. Wójcik-Jedlińska, M. Wasiak, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Kosiel, I. Gronowska, R.P. Sarzała, M. Bugajski: “Direct Au-Au Bonding Technology for High Performance GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Lasers”, Optical and Quantum Electronics, vol.47, nr.4, (2015).
 • P12906: F. Janiak, M. Dyksik, M. Motyka, K. Ryczko, J. Misiewicz, K. Kosiel, M. Bugajski: “Advanced Optical Characterization of AlGaAs/GaAs Superlattices for Active Regions in Quantum Cascade Lasers”, Optical and Quantum Electronics, vol.47, nr.4, (2015).
 • P12908: M. Szymański, A. Szerling, K. Kosiel: “Theoretical Investigation of Metal-Metal Waveguides for Terahertz Quantum-Cascade Lasers”, Optical and Quantum Electronics, vol.47, nr.4, (2015).
 • P12928: M. Ekielski, M. Juchniewicz, M. Płuska, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Nanometer Scale Patterning of GaN Using Nanoimprint Lithography and Inductively Coupled Plasma Etching”, Microelectronic Engineering, vol.133, (2015).
 • P12947: J. Grochowski, Y. Hanyu, K. Abe, J. Kaczmarski, J. Dyczewski, H. Hiramatsu, H. Kumomi, H. Hosono, T. Kamiya: “Origin of Lower Film Density and Larger Defect Density in Amorphous In-Ga-Zn-O Deposited at High Total Pressure”, Journal of Display Technology, vol.11, nr.6, (2015).
 • P12948: J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kamińska, A. Taube, J. Dyczewski, W. Jung, E. Dynowska, A. Piotrowska: “Transparent Amorphous Ru-Si-O Schottky Contacts to In-Ga-Zn-O”, Journal of Display Technology, vol.11, nr.6, (2015).
 • P12955: A. Taube, E. Kamińska, M. Kozubal, J. Kaczmarski, W. Wojtasiak, J. Jasiński, M. Borysiewicz, M. Ekielski, M. Juchniewicz, J. Grochowski, M. Myśliwiec, E. Dynowska, A. Barcz, P. Prystawko, M. Zając, R. Kucharski, A. Piotrowska: “Ion Implantation for Isolation of AlGaN/GaN HEMTs Using C or Al”, Physica Status Solidi A, vol.212, nr.5, (2015).
 • P12957: M. Płuska, A. Czerwiński, M. Wzorek, M. Juchniewicz, J. Kątcki: “Identification and Reduction of Acoustic-Noise Influence on Focused Ion Beam (FIB)”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. B, vol.348, (2015).
 • P12986: J. Muszalski, A. Broda, A. Jasik, A. Wójcik-Jedlińska, I. Sankowska, J. Kubacka-Traczyk, A. Trajnerowicz: “Półprzewodnikowe lasery dyskowe - korzyści z inżynierii przerwy zabronionej”, (2015).
 • P12992: M. Gebski, O. Kuzior, M. Wasiak, A. Szerling, A. Wójcik-Jedlińska, N. Pałka, M. Dems, Y.Y. Xie, Z.J. Xu, Q.J. Wang, D.H. Zhang, T. Czyszanowski: “High-Contrast Grating Reflectors for 980 nm Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers”, (2015).
 • P12996: A. Taube, J. Kaczmarski, R. Kruszka, J. Grochowski, K. Kosiel, K. Gołaszewska-Malec, M. Sochacki, W. Jung, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Temperature-Dependent Electrical Characterization of High-Voltage AlGaN/GaN-on-Si HEMTs with Schottky and Ohmic Drain Contacts”, Solid-State Electronics, vol.111, (2015).
 • P13000: J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kamińska, A. Taube, M. Borysiewicz, K. Pągowska, W. Jung, A. Piotrowska: “Enhancement of Ru-Si-O/In-Ga-Zn-O MESFET Performance by Reducing Depletion Region Trap Density”, IEEE Electron Device Letters, vol.36, nr.5, (2015).
 • P13007: M. Gebski, M. Dems, A. Szerling, M. Motyka, L. Marona, R. Kruszka, D. Urbańczyk, M. Walczakowski, N. Pałka, A. Wójcik-Jedlińska, Q.J. Wang, D.H. Zhang, M. Bugajski, M. Wasiak, T. Czyszanowski: “Monolithic High-Index Contrast Grating: a Material Independent High-Reflectance VCSEL Mirror”, Optics Express, vol.23, (2015).
 • P13009: M. Wzorek, A. Czerwiński, M. Borysiewicz, K. Gołaszewska-Malec, M. Myśliwiec, J. Ratajczak, A. Piotrowska, J. Kątcki: “Amorphous Ni-Zr Layer Applied for Microstructure Improvement of Ni-Based Ohmic Contacts to SiC”, Materials Science and Engineering B, vol.199, (2015).
 • P13033: M. Myśliwiec, R. Kisiel, M. Guziewicz: “Materials and Technological Aspects of High-Temperature SiC Device Packages Reliability”, Microelectronics International, vol.32, nr.3, (2015).
 • P13034: M. Borysiewicz, M. Wzorek, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, K. Pągowska, E. Kamińska: “Nanocrystalline Sputter-Deposited ZnMgO:Al Transparent p-Type Electrode in GaN-Based 385 nm UV LED for Significant Emission Enhancement”, Materials Science and Engineering B, vol.200, (2015).
 • P13037: A. Szerling, K. Kosiel, M. Szymański, Z. Wasilewski, K. Gołaszewska-Malec, A. Łaszcz, M. Płuska, A. Trajnerowicz, M. Sakowicz, M. Walczakowski, N. Pałka, R. Jakieła, A. Piotrowska: “Processing of AlGaAs/GaAs Quantum-Cascade Structures for Terahertz Laser”, Journal of Nanophotonics, vol.9, nr.1, (2015).
 • P13044: M. Guziewicz, R. Schifano, E. Przezdziecka, J. Domagała, W. Jung, T. Krajewski, E. Guziewicz: “n-ZnO/p4H-SiC Diode: Structural, Electrical and Photoresponse Characteristics”, Applied Physics Letters, vol.107, (2015).
 • P13049: W. Wojtasiak, W. Gwarek, A. Piotrowska, E. Kamińska: “Parametry tranzystorów GaN HEMT - wyniki I etapu projektu PolHEMT”, (2015).
 • P13064: K. Król, M. Sochacki, W. Strupiński, E. Racka, M. Guziewicz, P. Konarski, M. Misnik, J. Szmidt: “Chlorine-Enhanced Thermal Oxides Growth and Significant Trap Density Reduction at SiO2/SiC Interface by Incorporation of Phosphorus”, Thin Solid Films, vol.591, (2015).
 • P13071: A. Klimov, R. Puźniak, B. Aichner, W. Lang, E. Joon, R. Stern, W. Słysz, M. Guziewicz, M. Juchniewicz, M. Borysiewicz, R. Kruszka, M. Węgrzecki, A. Łaszcz, A. Czerwiński, R. Sobolewski: “Superconducting and Ferromagnetic Properties of NbN/NiCu and NbTiN/NiCu Bilayer Nanostructures for Photon Detection”, (2015).
 • P13084: A. Taube, E. Kamińska, M. Sochacki, A. Piotrowska: “Konstrukcje tranzystorów HEMT AlGaN/GaN/Si przeznaczonych dla elektroniki mocy”, (2015).
 • P13085: A. Taube, E. Kamińska, M. Sochacki, A. Piotrowska: “Konstrukcje tranzystorów HEMT AlGaN/GaN/Si przeznaczonych dla elektroniki mocy”, Elektronika, vol.LVI, nr.10, (2015).
 • P13086: A. Taube, J. Kaczmarski, R. Kruszka, J. Grochowski, K. Kosiel, K. Gołaszewska-Malec, M. Sochacki, W. Jung, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Wpływ kontaktu drenu na parametry elektryczne wysokonapięciowych tranzystorów HEMT AlGaN/GaN na podłożu krzemowym”, (2015).
 • P13091: M. Bugajski, P. Gutowski, K. Pierściński, D. Pierścińska, M. Morawiec, P. Karbownik, A. Trajnerowicz, M. Sakowicz, A. Kołek: “MID-IR Quantum Cascade Lasers for Gas Sensing Applications”, (2015).
 • P13092: M. Płuska, A. Czerwiński, M. Wzorek, M. Juchniewicz, J. Kątcki: “Determining the Causes of Scanning Distortions in SEM and FIB”, Microscopy and Microanalysis, vol.21, nr.Supp, (2015).
 • P13094: I.I. Syvorotka, D. Sugak, A. Wierzbicka, A. Wittlin, H. Przybylińska, J. Barzowska, A. Barcz, M. Berkowski, J. Domagała, S. Mahlik, M. Grinberg, Ch.-G. Ma, M.G. Brik, A. Kamińska, Z.R. Zytkiewicz, A. Suchocki: “Optical Properties of Pure and Ce3+ Doped Gadolinium Gallium Garnet Crystals and Epitaxial Layers”, Journal of Luminescence, vol.164, (2015).
 • P13103: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, M. Borysiewicz, A. Piotrowska: “Optical Investigations of ZnO Layers Affected by Some Selected Gases in the Aspect of Their Application in Optical Gas Sensors”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol.63, nr.4, (2015).
 • P13110: M. Ekielski, M. Wzorek, M. Juchniewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, P. Prystawko: “Novel Approach of Top-Down GaN Nanorods Fabrication”, (2015).

» wróć

» 2014

 • P12708: M. Borysiewicz, T. Wojciechowski, E. Dynowska, M. Wielgus, J. Bar, T. Wojtowicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Nanocoral ZnO Films Fabricated on Flexible Poly(vinyl Chloride) Using a Carrier Substrate”, Thin Solid Films, vol.550, (2014).
 • P12749: M. Wzorek, A. Czerwiński, J. Ratajczak, M. Borysiewicz, A. Kuchuk, A. Piotrowska, J. Kątcki: “Microstructure Characterization of Si/Ni Contact Layers on n-Type 4H-SiC by TEM and XEDS”, (2014).
 • P12761: M. Bugajski, P. Gutowski, P. Karbownik, A. Kolek, G. Hałdaś, K. Pierściński, D. Pierścińska, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, A. Trajnerowicz, K. Kosiel, A. Szerling, J. Grzonka, K. Kurzydłowski, T. Slight, W. Meredith: “Mid-IR Quantum Cascade Lasers: Device Technology and Non-Equilibrium Green s Function Modeling of Electro-Optical Characteristics”, Physica Status Solidi B, vol.251, nr.6, (2014).
 • P12775: M. Borysiewicz, M. Wzorek, T. Wojciechowski, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Photoluminescence of Nanocoral ZnO Films”, Journal of Luminescence, vol.147, (2014).
 • P12798: V.P. Amarasinghe, L. Wielunski, A. Barcz, L.C. Feldman, G.K. Celler: “Properties of H+ Implanted 4H-SiC as Related to Exfoliation of Thin Crystalline Films”, ECS Journal of Solid State Science and Technology, vol.3, nr.3, (2014).
 • P12799: A. Taube, M. Kozubal, J. Kaczmarski, M. Juchniewicz, A. Barcz, J. Dyczewski, R. Jakieła, E. Dynowska, M. Borysiewicz, P. Prystawko, J. Jasiński, P. Borowicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “High Resistivity Isolation for AlGaN/GaN HEMT Using Al Double-Implantation”, (2014).
 • P12804: M. Płuska, A. Czerwiński, A. Szerling, J. Ratajczak, J. Kątcki: “Effect of Secondary Electroluminescence on Cathodoluminescence and other Luminescence Measurements”, Acta Physica Polonica A, vol.125, nr.4, (2014).
 • P12810: M. Borysiewicz, T. Wojciechowski, E. Dynowska, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Investigation of Porous Zn Growth Mechanism during Zn Reactive Sputter Deposition”, Acta Physica Polonica A, vol.125, nr.5, (2014).
 • P12816: J. Muszalski, A. Broda, A. Trajnerowicz, A. Wójcik-Jedlińska, R.P. Sarzała, M. Wasiak, P. Gutowski, I. Sankowska, J. Kubacka-Traczyk, K. Gołaszewska-Malec: “Switchable Double Wavelength Generating Vertical External Cavity Surface-Emitting Laser”, Optics Express, vol.22, nr.6, (2014).
 • P12818: A. Barcz, M. Kozubal, R. Jakieła, J. Ratajczak, J. Dyczewski, K. Gołaszewska-Malec, T. Wojciechowski, G.K. Celler: “Diffusion and Impurity Segregation in Hydrogen - Implanted Silicon Carbide”, Journal of Applied Physics, vol.115, (2014).
 • P12826: M. Kandyla, Ch. Chatzimanolis, M. Guziewicz, M. Kompitsas: “Nanocomposite NiO:Pd Hydrogen Sensors with sub-ppm Detection Limit and Low Operating Temperature”, Materials Letters, vol.119, (2014).
 • P12847: M. Borysiewicz, M. Myśliwiec, K. Gołaszewska-Malec, R. Jakieła, E. Dynowska, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Thermal Stability of Multilayer Ti2AlN-Based Ohmic Contacts to n-GaN in Ambient Air”, Solid-State Electronics, vol.94, (2014).
 • P12848: M. Borysiewicz, M. Wzorek, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska, E. Dynowska, T. Wojciechowski, R. Jakieła, T. Wojtowicz, P. Struk, T. Pustelny: “Cienkie warstwy ZnO wytwarzane techniką magnetronowego rozpylania katodowego: mikrostruktura i funkcjonalność”, Elektronika, vol.LV, nr.9, (2014).
 • P12861: J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, O.H. Seeck, K. Kosiel, M. Bugajski: “High-Resolution X-Ray Characterization of MID-IR Al0.45Ga0.55As/GaAs Quantum Cascade Laser Structures”, Thin Solid Films, vol.564, (2014).
 • P12866: P. Gutowski, P. Karbownik, A. Trajnerowicz, K. Pierściński, D. Pierścińska, I. Sankowska, J. Kubacka-Traczyk, M. Sakowicz, M. Bugajski: “Room Temperature AlInAs/InGaAs/InP Quantum Cascade Lasers”, Photonics Letters of Poland, vol.6, nr.4, (2014).
 • P12893: E. Pruszyńska-Karbownik, M. Bugajski, B. Mroziewicz, K. Regiński, P. Karbownik, A. Trajnerowicz, P. Gutowski: “Analiza rozkładu przestrzennego promieniowania generowanego przez lasery kaskadowe w paśmie średniej podczerwieni”, (2014).
 • P12898: S. Przywóska, M. Guziewicz, M. Juchniewicz, R. Kruszka, E. Piskorska-Hommel, J. Domagała, A. Marin, P. Osiceanu, A. Klimov, J. Bar, W. Słysz: “Composition Analysis of Epitaxial NbTiN Films for Superconductor Photon Detectors”, (2014).
 • P12900: J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kamińska, A. Taube, W. Jung, A. Piotrowska: “In-Ga-ZnO MESFET with Transparent Amorphous Ru-Si-O Schottky Barrier”, Physica Status Solidi - Rapid Research Letters, vol.8, nr.7, (2014).
 • P12902: J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kamińska, A. Taube, M. Kozubal, W. Jung, A. Piotrowska, E. Dynowska: “Diody Schottky ego i tranzystory MESFET na bazie In-Ga-Zn-O z przezroczystą bramką Ru-Si-O”, Elektronika, vol.LV, nr.9, (2014).
 • P12903: J. Kaczmarski, J. Grochowski, E. Kamińska, A. Taube, M. Kozubal, W. Jung, A. Piotrowska, E. Dynowska: “Diody Schottky ego i tranzystory MESFET na bazie In-Ga-Zn-O z przezroczystą bramką Ru-Si-O”, (2014).
 • P12904: A. Szerling, K. Kosiel, M. Szymański, Z. Wasilewski, K. Gołaszewska-Malec, A. Łaszcz, M. Płuska, A. Trajnerowicz, M. Sakowicz, M. Walczakowski, N. Pałka, R. Jakieła, A. Piotrowska: “Processing of AlGaAs/GaAs QC Structures for Terahertz Laser”, (2014).
 • P12910: D. Urbańczyk, A. Wójcik-Jedlińska, K. Kosiel, M. Bugajski: “Fotoluminescencyjne badania wpływu temperatury na własności emisyjne periodycznych nanostruktur fotonicznych”, Elektronika, vol.LV, nr.11, (2014).
 • P12911: P. Gutowski, I. Sankowska, J. Kubacka-Traczyk, K. Gołaszewska-Malec, J. Grzonka, M. Bugajski: “Epitaksja struktur laserów kaskadowych”, Elektronika, vol.LV, nr.11, (2014).
 • P12912: E. Pruszyńska-Karbownik, M. Bugajski, P. Karbownik, A. Trajnerowicz, P. Gutowski, K. Regiński: “Analiza rozkładu przestrzennego promieniowania generowanego przez lasery kaskadowe w paśmie średniej podczerwieni”, Elektronika, vol.LV, nr.11, (2014).
 • P12931: P. Karbownik, A. Trajnerowicz, K. Hejduk, J. Jureńczyk, J. Kubacka-Traczyk, M. Wzorek, P. Gutowski, K. Kwatek, E. Pruszyńska-Karbownik, M. Sakowicz, M. Bugajski: “Optymalizacja warstwy izolacyjnej osadzanej metodą PECVD na strukturach laserów kaskadowych”, (2014).
 • P12940: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Modelowanie normalnie wyłączonych tranzystorów MOS-HEMT AlGaN/GaN”, (2014).
 • P12941: A. Taube, M. Guziewicz, K. Kosiel, K. Gołaszewska-Malec, K. Król, R. Kruszka, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Charakterystyka struktur MOS AlsO3 i Al2O3/SiO2 na podłożach 4H-SiC”, (2014).
 • P12942: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Modelling and Simulation of Normally-Off AlGaN/GaN MOS-HEMTs”, International Journal of Electronics and Telecommunications, vol.60, nr.3, (2014).
 • P12944: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, M. Borysiewicz, E. Kamińska, T. Wojciechowski, A. Piotrowska: “ZnO - Wide Bandgap Semiconductor and Possibilities of Its Application in Optical Waveguide Structures”, Metrology and Measurement Systems, vol.XXI, nr.3, (2014).
 • P12949: J. Grochowski, E. Kamińska, J. Kaczmarski, A. Piotrowska: “Przezroczysty amorficzny półprzewodnik tlenkowy Zn-Ir-Si-O”, Elektronika, vol.LV, nr.9, (2014).
 • P12950: J. Grochowski, E. Kamińska, J. Kaczmarski, A. Piotrowska: “Przezroczysty amorficzny półprzewodnik tlenkowy Zn-Ir-Si-O”, (2014).
 • P12951: J. Grochowski, J. Kaczmarski, A. Taube, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Symulacje cienkowarstwowych tranzystorów polowych z kanałem z amorficznego In-Ga-Zn-O”, Elektronika, vol.LV, nr.9, (2014).
 • P12952: J. Grochowski, J. Kaczmarski, A. Taube, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Symulacje cienkowarstwowych tranzystorów polowych z kanałem z amorficznego In-Ga-Zn-O”, (2014).
 • P12960: M. Borysiewicz, E. Dynowska, T. Wojciechowski, M. Wzorek, R. Jakieła, K. Gołaszewska-Malec, P. Struk, T. Pustelny, T. Wojtowicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Cienkie warstwy ZnO wytwarzane techniką magnetronowego rozpylania katodowego: mikrostruktura i funkcjonalność”, (2014).
 • P12964: K. Pierściński, D. Pierścińska, P. Gutowski, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, M. Bugajski: “Charakterystyki progowe, wzmocnienie i własności optyczne laserów kaskadowych”, Elektronika, vol.LV, nr.11, (2014).
 • P12968: R. Kisiel, M. Guziewicz, M. Myśliwiec, N. Kwietniewski: “Materials and Technological Aspects of High-Temperature SiC Package Reliability”, (2014).

» wróć

» 2013

 • P12534: E. Pruszyńska-Karbownik, K. Regiński, B. Mroziewicz, M. Szymański, P. Karbownik, K. Kosiel, A. Szerling: “Analysis of the Spatial Distribution of Radiation Emitted by MIR Quantum Cascade Lasers”, (2013).
 • P12544: D. Kochanowska, M. Witkowska-Baran, A. Mycielski, A. Szadkowski, B. Witkowska, W. Kaliszek, J. Domagała, R. Jakieła, P. Nowakowski, A. Dużyńska, P. Łach, A. Kamińska, A. Suchocki, A. Reszka, B. Kowalski, T. Wojtowicz, M. Wiater, P. Kaminski, R. Kozłowski, Z. Sidor, M. Juchniewicz, E. Kamińska: “Growth and Characterization of (Cd, Mn)Te”, IEEE Transactions on Nuclear Science, vol.60, nr.5, (2013).
 • P12557: A. Barańska, A. Szerling, P. Karbownik, K. Hejduk, M. Bugajski, A. Łaszcz, K. Gołaszewska-Malec, W. Filipowski: “Ohmic Contacts for Room-Temperature AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Lasers (QCL)”, Optica Applicata, vol.XLIII, nr.1, (2013).
 • P12563: I. Sankowska, J. Domagała, O. Yefanov, A. Jasik, J. Kubacka-Traczyk, K. Regiński, O.H. Seeck: “Non-Periodicity of Peak-to-Peak Distances in X-Ray Diffraction Spectrums from Perfect Superlattices”, Journal of Applied Physics, vol.113, (2013).
 • P12580: J. Muszalski, A. Broda, A. Jasik, A. Wójcik-Jedlińska, A. Trajnerowicz, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska: “VECSEL Emitting at 976nm for Second Harmonic Generation to the Blue”, (2013).
 • P12582: M. Szymański, K. Regiński, B. Mroziewicz, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Kosiel, P. Karbownik: “Calculation of Beam Divergence of a Quantum Cascade Laser by Effective Index Method”, (2013).
 • P12617: K. Patorski, M. Wielgus, M. Ekielski, P. Kaźmierczak: “AFM Nanomoire Technique with Phase Multiplication”, Measurement Science and Technology, vol.24, (2013).
 • P12639: K. Król, M. Sochacki, M. Turek, J. Żuk, H.M. Przewłocki, T. Gutt, P. Borowicz, M. Guziewicz, J. Szuber, M. Kwoka, P. Kościelniak, J. Szmidt: “Influence of Nitrogen Implantation on Electrical Properties of Al/SiO2/4H-SiC MOS Structure”, Materials Science Forum, vol.740-742, (2013).
 • P12642: P. Borowicz, A. Kuchuk, Z. Adamus, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Latek: “Structure of Carbonic Layer in Ohmic Contacts: Comparison of Silicon Carbide/Carbon and Carbon/Silicide Interfaces”, ISRN Physical Chemistry, vol.2013, (2013).
 • P12643: A. Kuchuk, V.P. Kladko, Z. Adamus, M. Wzorek, M. Borysiewicz, P. Borowicz, A. Barcz, K. Gołaszewska-Malec, A. Piotrowska: “Influence of Carbon Layer on the Properties of Ni-Based Ohmic Contact to n-Type 4H-SiC”, ISRN Electronics, vol.2013, (2013).
 • P12658: W. Jung, A. Jasik, K. Gołaszewska-Malec, E. Maciejewska: “Determination of Carrier Concentration in VECSEL Lasers”, (2013).
 • P12659: K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, M. Myśliwiec, M. Ekielski, W. Jung, T. Piotrowski, M. Juchniewicz, J. Bar, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska, R.P. Sarzała, M. Dems, J. Wojtas, R. Mędrzycki, P. Prystawko: “Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi”, (2013).
 • P12660: K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, M. Myśliwiec, M. Ekielski, W. Jung, T. Piotrowski, M. Juchniewicz, J. Bar, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska, R.P. Sarzała, M. Dems, J. Wojtas, R. Mędrzycki, P. Prystawko: “Diody elektroluminescencyjne na bazie GaN z powierzchniowymi kryształami fotonicznymi”, Elektronika, vol.LIV, nr.9, (2013).
 • P12662: M. Guziewicz, A. Łaszcz, J. Domagała, K. Gołaszewska-Malec, J. Ratajczak, R. Kruszka, M. Juchniewicz, A. Czerwiński, W. Słysz: “Structural Analysis of Epitaxial NbTiN Films”, (2013).
 • P12665: R.P. Sarzała, M. Kuc, A. Sokół, M. Wasiak, R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec: “Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej”, Elektronika, vol.LIV, nr.9, (2013).
 • P12666: R.P. Sarzała, M. Kuc, A. Sokół, M. Wasiak, R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec: “Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej”, (2013).
 • P12667: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Struktury hybrydowe oraz struktury sensorowe na bazie ZnO”, Elektronika, vol.LIV, nr.9, (2013).
 • P12668: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Struktury hybrydowe oraz struktury sensorowe na bazie ZnO”, (2013).
 • P12697: M. Wielgus, D. Koguciuk, Z. Sunderland, K. Patorski, A. Piotrowska: “Enhanced Measurements of Displacements and Strains in Quasiperiodic Nanostructures”, (2013).
 • P12698: P. Borowicz, A. Taube, W. Rzodkiewicz, M. Latek, S. Gierałtowska: “Raman Spectra of High-k Dielectric Layers Investigated with Micro-Raman Spectroscopy Comparison with Silicon Dioxide”, The Scientific World Journal, vol.2013, (2013).
 • P12707: K. Ławniczak-Jabłońska, M. Klepka, E. Dynowska, A. Wolska, M. Borysiewicz, A. Piotrowska: “Complementary Characterization of Ti-Si-C Films by X-Ray Diffraction and Absorption”, Radiation Physics and Chemistry, vol.93, (2013).
 • P12709: J. Kaczmarski, A. Taube, E. Dynowska, J. Dyczewski, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Fabrication and Properties of Amorphous In-Ga-Zn-O Material and Transistors”, Acta Physica Polonica A, vol.124, nr.5, (2013).
 • P12710: J. Juszczyk, M. Krzywiecki, R. Kruszka, J. Bodzenta: “Application of Scanning Thermal Microscopy for Investigation of Thermal Boundaries in Multilayered Photonic Structures”, Ultramicroscopy, vol.135, (2013).
 • P12713: J. Kaczmarski, A. Taube, E. Dynowska, J. Dyczewski, M. Ekielski, D. Pucicki, E. Kamińska, A. Piotrowska: “In-Ga-Zn-O Amorphous Thin Films for Transparent Electronics”, (2013).
 • P12716: M. Borysiewicz, A. Baranowska-Korczyc, M. Ekielski, M. Wzorek, E. Dynowska, T. Wojciechowski, E. Kamińska, K. Fronc, D. Elbaum, T. Wojtowicz, A. Piotrowska: “Synthesis and Properties of Nanocoral ZnO Structures”, (2013).
 • P12717: M. Guziewicz, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, E. Kamińska, A. Piotrowska, E. Dynowska, A. Mycielski, K. Dybko, M. Szot, T. Story: “Comparative Study on Au and RuSi Metallization for Ohmic Contacts to Pb(Te,S)”, (2013).
 • P12729: K. Kłosek, M. Sobańska, Z.R. Żytkiewicz, A. Wierzbicka, R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, M. Setkiewicz, T. Pustelny: “Wykorzystanie nanodrutów GaN na podłożach Si w strukturach sensorów chemicznych”, (2013).
 • P12737: M. Ekielski, M. Juchniewicz, A. Piotrowska: “Procesy wytwarzania periodycznych struktur o wymiarach nanometrowych w GaN przy użyciu technik litografii NIL”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.89, nr.10, (2013).
 • P12738: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, M. Borysiewicz, M. Ekielski, A. Piotrowska: “Hybrid Photonics Structures with Grating and Prism Couplers Based on ZnO Waveguides”, Opto-Electronics Review, vol.21, nr.4, (2013).
 • P12739: M. Sochacki, N. Kwietniewski, A. Taube, K. Król, J. Szmidt: “Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry konstrukcyjno-technologiczne tranzystorów mocy MOSFET SiC”, Elektronika, vol.LIV, nr.9, (2013).
 • P12740: M. Sochacki, N. Kwietniewski, A. Taube, K. Król, J. Szmidt: “Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry konstrukcyjno-technologiczne tranzystorów mocy MOSFET SiC”, (2013).
 • P12741: M. Ekielski, M. Juchniewicz, A. Piotrowska: “Procesy wytwarzania periodycznych struktur o wymiarach nanometrowych w GaN przy użyciu technik litografii NIL”, (2013).
 • P12742: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Modelowanie normalnie wyłączonych tranzystorów HEMT AlGaN/GaN z bramką p-GaN”, Elektronika, vol.LIV, nr.9, (2013).
 • P12743: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Modelowanie normalnie wyłączonych tranzystorów HEMT AlGaN/GaN z bramką p-GaN”, (2013).
 • P12744: K. Król, M. Sochacki, W. Strupiński, M. Turek, J. Żuk, H.M. Przewłocki, A. Taube, J. Szmidt: “Characterization of Slow States Using Modified Capacitance Technique in Thermal Oxides Fabricated on Nitrogen Implanted 4H-SiC(0001)”, (2013).
 • P12745: A. Taube, T. Gutt, S. Gierałtowska, A. Łaszcz, M. Wzorek, M. Sochacki, K. Król, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Effect of SiO2 and Al2O3 Buffer Layer on the Properties of HfO2 Gate Dielectric Stacks on 4H-SiC”, (2013).
 • P12746: A. Taube, J. Kaczmarski, M. Ekielski, D. Pucicki, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Fabrication and Characterization of Thin-Film Transistors with Amorphous In-Ga-Zn-O Layers”, (2013).
 • P12747: P. Karbownik, A. Szerling, M. Bugajski: “Modelowanie właściwości optycznych laserów kaskadowych z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym”, (2013).
 • P12748: A. Szerling, E. Maciejewska, A. Trajnerowicz, P. Karbownik, K. Kosiel, K. Hejduk, M. Wzorek: “Technologia wytwarzania siatek Bragga do jednomodowych laserów kaskadowych”, (2013).
 • P12762: M. Bugajski, K. Pierściński, D. Pierścińska, A. Szerling, K. Kosiel: “Multimode Instabilities in Mid-Infrared Quantum Cascade Lasers”, Photonics Letters of Poland, vol.5, nr.3, (2013).
 • P12768: P. Klata, M. Guziewicz, W. Rzodkiewicz, R. Kruszka, J. Domagała, M. Juchniewicz, W. Słysz: “Charakteryzacja ultracienkich warstw NbN i Nb(Ti)N”, (2013).
 • P12769: P. Borowicz, A. Kuchuk, Z. Adamus, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Latek: “Structural Changes and Migration of Carbon in Nickel-Based Ohmic Contacts on Silicon Carbide. Application of Visible and Deep-Ultraviolet Raman Spectroscopy”, (2013).
 • P12770: M. Guziewicz, A. Łaszcz, J. Domagała, K. Gołaszewska-Malec, J. Ratajczak, A. Czerwiński, W. Słysz: “Analiza struktury epitaksjalnych warstw NbTiN”, (2013).
 • P12771: J. Kaczmarski, A. Taube, E. Dynowska, J. Dyczewski, M. Ekielski, D. Pucicki, E. Kamińska, A. Piotrowska: “In-Ga-Zn-O Amorphous Thin Films for Transparent Electronics”, (2013).
 • P12772: A. Taube, J. Kaczmarski, M. Ekielski, D. Pucicki, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Wytwarzanie i charakteryzacja tranzystorów TFT z warstwą amorficznego półprzewodnika In-Ga-Zn-O”, (2013).
 • P12773: M. Myśliwiec, M. Guziewicz, R. Kisiel: “Aspects of SiC Diode Assembly using Ag Technology”, (2013).
 • P12776: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, M. Borysiewicz, A. Piotrowska: “Gas Sensors Based on ZnO Structures”, Acta Physica Polonica A, vol.124, nr.3, (2013).
 • P12784: V.P. Amarasinghe, L. Wielunski, A. Barcz, L.C. Feldman, G.K. Celler: “Optimization of H+ Implantation Parameters for Exfoliation of 4H-SiC Films”, (2013).
 • P12785: I. Mandic, A. Affolder, A. Aleev, P.P. Allport, L. Andricek, M. Artuso, L. Barabash, T. Barber, A. Barcz, M.R. Bartosik, M. Baselga, R. Bates, V. Benitez, J. Bernardini, C. Betancourt, A. Bhardwaj, G.M. Bilei, A. Blue, J. Bohm, M. Bomben, A. Borgia, L. Borrello, M.J. Bosma, T.J.V. Bowcock, J. Broz, M. Bruzzi, A. Brzozowski, P. Buhmann, C. Buttar, G. Calderini, M. Carna, N. Cartiglia, G. Casse, S. Charron, J. Chauveau, D. Chren, S. Cihangir, V. Cindro, P. Collins, E. Cortina Gil, D. Creanza, F. Crescioli, R. Dalal, W. de Boer, M. de Palma, P. Dervan, A. Dierlamm, D. Dobos, F. Doherty, I. Dolenc Kittelmann, Z. Dolezal, A. Dolgolenko, A. Driewer, S. Dutta, R. Eber, D. Eckstein, F. Eichhorn, L. Eklund, V. Eremin, I. Eremin, J. Erfle, S. Esteban, N. Fadeeva, V. Fadeev, S. Feigl, M. Fernandez, F. Fiori, N. Flaschel, C. Fleta, E. Focardi, D. Forshaw, E. Fretwurst, A.G. Bates, M. Gabrysch, C. Gallrapp, C. Garcia, E. Gaubas, M.H. Genest, S. Gibson, M. Glaser, C. Goessling, M. Golovleva, A. Golubev, G. Gomez, I. Gorelov, V. Greco, G. Gregoire, I. Gregor, E. Grigoriev, A.A. Grillo, S. Grinstein, A. Groza, J. Guskov, J. Harkonen, F.G. Hartjes, F. Hartmann, S. Hidalgo, M. Hoeferkamp, R. Horisberger, A. Houdayer, D. Hynds, A.G. Ibanescu, I. Ilyashenko, R. Jaramillo, J. Jelena, J. Jentzsch, T. Jindra, A. Junkes, V. Kalendra, P. Kaminski, A. Karpenko, K. Kaska, N. Kazuchits, V. Kazukauskas, V. Khivrich, J. Kierstead, R. Klanner, R. Klingenberg, P. Kodys, E. Koffeman, Z. Kohout, A. Konoplyannikov, I. Korolkov, R. Kozlowski, M. Kozubal, G. Kramberger, S. Kuehn, S. Kwan, A. La Rosa, C. Lacasta, J. Lange, V. Lastovetsky, I. Lazanu, S. Lazanu, C. Lebel, P. Lefebvre, V. Lemaitre, C. Leroy, Z. Li, G. Lindstrom, P. Litovchenko, I. Lopez, D. Loukas, M. Lozano, Z. Luczynski, P. Luukka, A. Macchiolo, A. Macraighne, T. Maenpaa, L.F. Makarenko, D. Maneuski, N. Manna, G. Marchiori, R. Marco, S. Marti i Garcia, S. Marunko, P. Masek, M. Matysek, H. McDuff, A. Mekys, A. Messineo, M. Mikestikova, M. Mikuz, O. Militaru, M. Milovanovic, M. Moll, R. Mori, H.G. Moser, D. Muenstermann, F.J. Munoz Sanchez, A. Naletko, H. Neugebauer, A. Nikitin, R. Nisius, S.V. Nistor, L.C. Nistor, A. Nurnberg, A. Oblakowska-Mucha, V. OShea, N. Pacifico, C. Parkes, U. Parzefall, D. Passeri, M. Pawlowski, G. Pellegrini, H. Pernegger, M. Petasecca, G.U. Pignatel, I. Pintilie, L. Pintilie, K. Piotrzkowski, R. Placekett, Th. Pohlsen, L. Polivtsev, J. Popule, S. Pospisil, M. Printz, D. Quirion, V. Radicci, R. Radu, K. Ranjan, R. Richter, J. Rodriguez, R. Roeder, S. Rogozhkin, T. Rohe, I. Rubinskiy, A. Rummler, A. Ruzin, H.F.W. Sadrozinski, N. Samadashvili, M. Scaringella, B. Schumm, S. Seidel, A. Seiden, R.K. Shivpuri, J. Sibille, P. Sicho, S. Singh, T. Slavicek, M. Solar, U. Soldevila-Serrano, V. Sopko, N. Spencer, L. Spiegel, A. Srivastava, G. Steinbruck, G. Stewart, J. Storasta, B. Surma, T. Szumlak, K. Tackmann, P. Tan, S. Terzo, T. Timo, M. Tomasek, K. Toms, S. Tsiskaridze, Yu. Tuboltsev, E. Tuominen, E. Tuovinen, T. Tuuva, M. Tylchin, H. Uebersee, M. Ullan, J.V. Vaitkus, M. van Beuzekom, E. Verbitskaya, I. Vila Alvarez, J. Visser, J. Vossebeld, V. Vrba, R. Wang, P. Weigell, L. Wiik, I. Wilhelm, T. Wittig, S. Wonsak, R. Wunstorf: “Silicon Sensors for HL-LHC Tracking Detectors”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.732, (2013).

» wróć

» 2012

 • P12219: G. Zaremba, Z. Adamus, W. Jung, E. Kamińska, M. Borysiewicz, K. Korwin-Mikke: “The Role of Deep Level Traps in Barrier Height of 4H-SiC Schottky Diode”, Materials Science and Engineering B, vol.177, (2012).
 • P12340: I. Sankowska, A. Jasik, J. Kubacka-Traczyk, J. Domagała, K. Regiński: “Role of Beryllium Doping in Strain Changes in II-Type InAs/GaSb Superlattice Investigated by High Resolution X-Ray Diffraction Method”, Applied Physics A - Materials Science & Processing, vol.108, nr.2, (2012).
 • P12341: A. Kuchuk, V.P. Kladko, K. Gołaszewska-Malec, M. Guziewicz, M. Wzorek, A. Piotrowska: “The Formation Mechanism of Ni-Based Ohmic Contacts to 4H-n-SiC”, Materials Science Forum, vol.717-720, (2012).
 • P12342: M. Guziewicz, W. Jung, R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, A. Piotrowska, J. Domagała, L. Wachnicki, E. Guziewicz, M. Godlewski: “Fabrication and Characterization of n-ZnO/p-SiC Heterojunction Diode”, Materials Science Forum, vol.717-720, (2012).
 • P12358: M. Borysiewicz, E. Kamińska, M. Myśliwiec, M. Wzorek, A. Kuchuk, A. Barcz, E. Dynowska, M.-A. di Forte-Poisson, C. Giesen, A. Piotrowska: “Fundamentals and Practice of Metal Contacts to Wide Band Gap Semiconductor Devices”, Crystal Research and Technology, vol.47, nr.3, (2012).
 • P12384: M. Wzorek, A. Czerwiński, A. Kuchuk, J. Ratajczak, A. Piotrowska, J. Kątcki: “Ni-Based Ohmic Contacts to Silicon Carbide Examined by Electron Microscopy”, Solid State Phenomena, vol.186, (2012).
 • P12385: M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Defect Detection in Semiconductor Layers with Built-In Electric Field with the Use Cathodoluminescence”, Physica B, vol.407, (2012).
 • P12388: A. Łaszcz, A. Czerwiński, J. Ratajczak, A. Taube, S. Gierałtowska, A. Piotrowska, J. Kątcki: “Study of Oxides Formed in the HfO2/Si Structure for High-k Dielectric Applications”, Solid State Phenomena, vol.186, (2012).
 • P12392: M. Guziewicz, W. Słysz, M. Borysiewicz, R. Kruszka, Z. Sidor, M. Juchniewicz, K. Gołaszewska-Malec, J. Domagała, W. Rzodkiewicz, J. Ratajczak, J. Bar, M. Węgrzecki, R. Sobolewski: “Technology of Ultrathin NbN and NbTiN Films for Superconducting Photodetectors”, Acta Physica Polonica A, vol.120, nr.6-A, (2012).
 • P12393: A. Taube, R. Kruszka, M. Borysiewicz, S. Gierałtowska, E. Kamińska, A. Piotrowska: “High Quality Gate Insulator/GaN Interface for Enhancement-Mode Field Effect Transistor”, Acta Physica Polonica A, vol.120, nr.6-A, (2012).
 • P12398: M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Cathodoluminescence and Electroluminescence of Semiconductor Structures in SEM”, Solid State Phenomena, vol.186, (2012).
 • P12400: A. Domanowska, M. Miczek, R. Ucka, M. Matys, B. Adamowicz, J. Żywicki, A. Taube, K. Korwin-Mikke, S. Gierałtowska, M. Sochacki: “Surface Photovoltage and Auger Electron Spectromicroscopy Studies of HfO2/SiO2/4H-SiC and HfO2/Al2O3/4H-SiC Structures”, Applied Surface Science, vol.258, (2012).
 • P12401: R. Mroczyński, A. Taube, S. Gierałtowska, E. Guziewicz, M. Godlewski: “Application of Deposited by ALD HfO2 and Al2O3 Layers in Double-Gate Dielectric Stacks for Non-Volatile Semiconductor Memory (NVSM) Devices”, Applied Surface Science, vol.258, (2012).
 • P12435: R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, A. Taube, Z. Sidor, M. Borysiewicz, Z.R. Żytkiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Kontrolowane trawienia plazmą BCl3/Ar cienkich warstw AlGaN dla technologii tranzystorów HEMT AlGaN/GaN”, (2012).
 • P12436: K. Ławniczak-Jabłońska, M. Klepka, A. Wolska, E. Dynowska, M. Borysiewicz, A. Piotrowska: “Komplementarne zastosowanie metod dyfrakcji i spektroskopii absorpcyjnej promieniowania X do charakteryzacji cienkich warstw Ti-Si-C”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12438: R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, A. Taube, Z. Sidor, M. Borysiewicz, Z.R. Żytkiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Kontrolowane trawienia plazmą BCl3/Ar cienkich warstw AlGaN dla technologii tranzystorów HEMT AlGaN/GaN”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12448: M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz, M. Płuska, M. Wzorek, A. Piotrowska, R. Kucharski, V. Kolkovsky, Z.R. Żytkiewicz, M. Gruszka: “Nanostemplowanie w zastosowaniu do wytwarzania struktur fotonicznych w GaN”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12454: W. Jung: “Zastosowanie funkcji Lamberta do wyznaczania parametrów złącza p-n”, (2012).
 • P12463: O. Volnianska, P. Bogusławski, E. Kamińska: “Ag and N Acceptors in ZnO: An ab initio Study of Acceptor Pairing, Doping Efficiency, and the Role of Hydrogen”, Physical Review B, vol.85, (2012).
 • P12482: M. Wielgus, J. Grochowski, E. Kamińska, K. Patorski: “Continuous Wavelet Transform for d-Space Distribution Analysis in Nanocrystallic Materials”, (2012).
 • P12484: P. Borowicz, Z. Adamus, M. Ekielski, A. Piotrowska, A. Kuchuk, M. Borysiewicz, E. Kamińska, M. Latek: “Badania strukturalne warstw węglowych w kontaktach omowych - porównanie widm ramanowskich obserwowanych od strony warstwy krzemkowej oraz podłoża z węglika krzemu”, (2012).
 • P12485: K. Ławniczak-Jabłońska, M. Klepka, A. Wolska, E. Dynowska, M. Borysiewicz, A. Piotrowska: “Komplementarne zastosowanie metod dyfrakcji i spektroskopii absorpcyjnej promieniowania X do charakteryzacji cienkich warstw Ti-Si-C”, (2012).
 • P12486: M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz, M. Płuska, M. Wzorek, A. Piotrowska, R. Kucharski, V. Kolkovsky, Z.R. Żytkiewicz, M. Gruszka: “Nanostemplowanie w zastosowaniu do wytwarzania struktur fotonicznych w GaN”, (2012).
 • P12487: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Symulacje i modelowanie tranzystorów HEMT AlGaN/GaN - wpływ przewodności cieplnej podłoża”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12488: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Symulacje i modelowanie tranzystorów HEMT AlGaN/GaN - wpływ przewodności cieplnej podłoża”, (2012).
 • P12489: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Symulacje i modelowanie zaawansowanych struktur tranzystorów HEMT AlGaN/GaN”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12490: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Symulacje i modelowanie zaawansowanych struktur tranzystorów HEMT AlGaN/GaN”, (2012).
 • P12492: M. Guziewicz, W. Słysz, M. Borysiewicz, J. Domagała, R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, M. Juchniewicz, Z. Sidor, E. Piskorska-Hommel, T. Wilkens: “Superconducting and Structural Properties of Nb(TiN) Films”, (2012).
 • P12493: M. Guziewicz, R. Kisiel, Z. Szczepański, M. Wzorek: “Silver Metallization for SiC Die Assembly and Wire Connections”, (2012).
 • P12494: L. Kilanski, F. Tuomisto, R. Kruszka: “Magnetically Active Vacancy Related Defects in Irradiated GaN Layers”, Applied Physics Letters, vol.101, (2012).
 • P12496: A. Krysiński, A. Taube, K. Gołaszewska-Malec, M. Śmietana, R. Mroczyński, J. Szmidt: “Technologia i charakteryzacja struktur tranzystorów cienkowarstwowych (TFT)”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.88, nr.11b, (2012).
 • P12497: A. Krysiński, A. Taube, K. Gołaszewska-Malec, M. Śmietana, R. Mroczyński, J. Szmidt: “Technologia i charakteryzacja struktur tranzystorów cienkowarstwowych (TFT)”, (2012).
 • P12498: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, M. Borysiewicz, A. Piotrowska: “Badanie struktur sensorowych na bazie tlenku cynku na oddziaływanie z wybranym środowiskiem gazowym”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12499: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, M. Borysiewicz, A. Piotrowska: “Badanie struktur sensorowych na bazie tlenku cynku na oddziaływanie z wybranym środowiskiem gazowym”, (2012).
 • P12508: W. Jung: “Zastosowanie funkcji Lamberta do wyznaczania parametrów złącza p-n”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12509: P. Borowicz, Z. Adamus, M. Ekielski, A. Piotrowska, A. Kuchuk, M. Borysiewicz, E. Kamińska, M. Latek: “Badania strukturalne warstw węglowych w kontaktach omowych - porównanie widm ramanowskich obserwowanych od strony warstwy krzemkowej oraz podłoża z węglika krzemu”, Elektronika, vol.LIII, nr.9, (2012).
 • P12521: P. Borowicz, A. Kuchuk, Z. Adamus, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Latek: “Visible and Deep-Ultraviolet Raman Spectroscopy as a Tool for Investigation of Structural Changes and Redistribution of Carbon in Ni-Based Ohmic Contacts on Silicon Carbide”, ISRN Nanomaterials, vol.2012, (2012).
 • P12522: A. Taube, R. Mroczyński, K. Korwin-Mikke, S. Gierałtowska, J. Szmidt, A. Piotrowska: “Effect of the Post-Deposition Annealing on Electrical Characteristics of MIS Structures with HfO2/SiO2 Gate Dielectrics Stacks”, Materials Science and Engineering B, vol.177, (2012).
 • P12523: Z.R. Zytkiewicz, M. Sobańska, K. Klosek, A. Reszka, A. Wierzbicka, R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, M. Setkiewicz, T. Pustelny: “MBE Growth of GaN Nanowires on Si(111) Substrates for Gas Sensor Applications”, (2012).
 • P12525: K. Świtkowski, C. Jastrzębski, N. Pałka, J. Dyczewski, A. Barcz: “Performance of a Nitrogen Implanted Large Aperture THz Emitter”, Photonics Letters of Poland, vol.4, nr.1, (2012).
 • P12540: K. Pierściński, D. Pierścińska, M. Iwińska, K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, M. Bugajski: “Investigation of Thermal Properties of Mid-Infrared AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Lasers”, Journal of Applied Physics, vol.112, (2012).
 • P12541: M. Guziewicz, M. Wzorek, R. Kisiel: “Multilayer Metallization for SiC Die Assembly and Wire Bonding”, (2012).
 • P12543: M. Wielgus, K. Patorski: “Non-Local Fringe Image Filtration: a New Interferometric Data Filtration Paradigm?”, Photonics Letters of Poland, vol.4, nr.2, (2012).
 • P12545: D. Pierścińska, K. Pierściński, M. Iwińska, K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, M. Bugajski: “Electrical and Optical Characterisation of mid-IR GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Lasers”, (2012).
 • P12546: K. Pierściński, D. Pierścińska, M. Iwińska, K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, M. Bugajski: “Experimental Analysis of Thermal Properties of AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Lasers”, (2012).
 • P12547: R. Kisiel, Z. Szczepański, P. Firek, J. Grochowski, M. Myśliwiec, M. Guziewicz: “Silver Micropowders as SiC Die Attach Material for High Temperature Applications”, (2012).
 • P12554: J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, A. Misiuk, J. Sadowski, R. Jakieła, A. Barcz: “Effect of Stress on Structural Transformations in GaMnAs”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol.12, (2012).
 • P12558: K. Kosiel, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, A. Szerling, P. Gutowski, M. Bugajski: “Multi-Step Interrupted-Growth MBE Technology for GaAs/AlGaAs (9.4 mm) Room Temperature Operating Quantum-Cascade Lasers”, Opto-Electronics Review, vol.20, nr.3, (2012).
 • P12560: K. Kosiel: “Krótkofalowe lasery kaskadowe”, (2012).
 • P12561: A. Szerling, K. Kosiel, P. Karbownik, A. Barańska, E. Maciejewska, A. Trajnerowicz, K. Hejduk, M. Bugajski: “Technologia wytwarzania laserów półprzewodnikowych”, (2012).
 • P12579: M. Borysiewicz, E. Dynowska, V. Kolkovsky, J. Dyczewski, M. Wielgus, E. Kamińska, A. Piotrowska: “From Porous to Dense Thin ZnO Films through Reactive DC Sputter Deposition onto Si (100) Substrates”, Physica Status Solidi A, vol.209, nr.12, (2012).
 • P12585: M. Bugajski, K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, K. Pierściński, D. Pierścińska, G. Hałdaś, A. Kolek: “High Performance GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Lasers: Optimization of Electrical and Thermal Properties”, (2012).
 • P12592: J. Grochowski, E. Kamińska, A. Piotrowska, E. Dynowska, P. Dłużewski, J. Dyczewski, A. Szczepańska, P. Kaźmierczak: “Fabrication and Properties of Nanocrystalline Zn-Ir-O Thin Films”, Physica Status Solidi C, vol.9, nr.6, (2012).
 • P12598: J. Grochowski, M. Guziewicz, R. Kruszka, K. Kopalko, A. Piotrowska: “Fabrication and Characterization on p-NiO/n-ZnO Heterojunction Towards Transparent Diode”, (2012).

» wróć

» 2011

 • P11822: R. Kruszka, M. Ekielski, K. Gołaszewska-Malec, K. Korwin-Mikke, Z. Sidor, M. Wzorek, D. Pierścińska, R.P. Sarzała, T. Czyszanowski, A. Piotrowska: “GaAs/AlGaAs Photonic Crystals for VCSEL-Type Semiconductors Lasers”, Opto-Electronics Review, vol.19, nr.11, (2011).
 • P11965: W. Jung, G. Zaremba, O. Engstrom, M. Kaniewska: “Electron Eigenstates in Quantum Dots Revealed by Temperature Derivative Capacitance Spectroscopy”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol.11, nr.12, (2011).
 • P12051: A. Misiuk, J. Bąk-Misiuk, A. Barcz, P. Romanowski, B. Surma, A. Wnuk: “Structure of Self-Implanted Silicon Annealed under Enhanced Hydrostatic Pressure”, High Pressure Research, vol.31, nr.1, (2011).
 • P12092: A. Misiuk, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk, A.G. Ulyashin, P. Romanowski: “Hydrogen Gettering Within Processed Oxygen-Implanted Silicon”, (2011).
 • P12108: P. Karbownik, A. Barańska, A. Trajnerowicz, A. Szerling, K. Kosiel, A. Wójcik-Jedlińska, M. Wasiak, I. Gronowska, M. Bugajski: “Montaż laserów kaskadowych na pasmo średniej podczerwieni”, Elektronika, vol.LII, nr.1, (2011).
 • P12110: K. Kosiel, A. Szerling, M. Bugajski, P. Karbownik, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, E. Pruszyńska-Karbownik, A. Trajnerowicz, A. Wójcik-Jedlińska, M. Wasiak, D. Pierścińska, K. Pierściński, S. Adhi, T.J. Ochalski, G. Huyet: “Chapter 13. Development of (l 9.4 mm) GaAs-Based Quantum Cascade Lasers Operating at the Room Temperature”, (2011).
 • P12133: M. Kaczmarczyk, M. Kaniewska, O. Engstrom: “The Influence of Inhomogeneous Trap Distribution on Results of DLTS Study”, Microelectronics Reliability, vol.51, (2011).
 • P12136: M. Kaniewska, O. Engstrom, A. Karmous, O. Kirfel, E. Kasper, B. Raeissi, J. Piscator, G. Zaremba, M. Kaczmarczyk, B. Surma, A. Wnuk, M. Wzorek, A. Czerwiński: “Hole Emission Mechanism in Ge/Si Quantum Dots”, Physica Status Solidi C, vol.8, (2011).
 • P12137: M. Kaniewska, O. Engstrom, A. Karmous, O. Kirfel, E. Kasper, B. Raeissi, J. Piscator, G. Zaremba, M. Kaczmarczyk, M. Wzorek, A. Czerwiński, B. Surma, A. Wnuk: “Spatial Variation of Hole Eigen Energies in Ge/Si Quantum Wells”, (2011).
 • P12138: A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Electron Microscopy Studies of Non-Local Effects Impact on Cathodoluminescence of Semiconductor Laser Structures”, Materials Transactions, vol.52, (2011).
 • P12141: A. Taube, S. Gierałtowska, T. Gutt, T. Małachowski, I. Pasternak, T. Wojciechowski, W. Rzodkiewicz, M. Sawicki, A. Piotrowska: “Electronic Properties of Thin HfO2 Films Fabricated by Atomic Layer Deposition on 4H-SiC”, Acta Physica Polonica A, vol.119, nr.5, (2011).
 • P12144: M. Wzorek, A. Czerwiński, A. Kuchuk, J. Ratajczak, A. Piotrowska, J. Kątcki: “TEM Characterisation of Silicide Phase Formation in Ni-Based Ohmic Contacts to 4H n-SiC”, Materials Transactions, vol.52, (2011).
 • P12166: W. Słysz, M. Guziewicz, M. Borysiewicz, J. Domagała, I. Pasternak, K. Hejduk, W. Rzodkiewicz, J. Ratajczak, J. Bar, M. Węgrzecki, P. Grabiec, R. Grodecki, I. Węgrzecka, R. Sobolewski: “Ultrathin NbN Films for Superconducting Single-Photon Detectors”, Acta Physica Polonica A, vol.120, nr.1, (2011).
 • P12171: W. Jung: “Zastosowanie złącza metal-półprzewodnik do określania parametrów fizycznych struktur półprzewodnikowych”, lanl.arXiv.org/cond-mat/0306671, (2011).
 • P12174: A. Jasik, I. Sankowska, K. Regiński, E. Machowska-Podsiadło, A. Wawro, M. Wzorek, R. Kruszka, R. Jakieła, J. Kubacka-Traczyk, M. Motyka, J. Kaniewski: “Chapter 9. MBE Growth of Type-II InAs/GaSb Superlattices for MWIR Detection. Editor Nicole A. Mancuso & James P. Isaac”, (2011).
 • P12204: R. Kruszka, K. Korwin-Mikke, I. Pasternak, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Trawienia półprzewodników szerokoprzerwowych GaN i SiC”, (2011).
 • P12205: R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, A. Taube, I. Pasternak, K. Korwin-Mikke, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Procesy trawienia suchego ICP w plazmie BCl3 cienkich warstw HfO2 wytworzonych techniką reaktywnego rozpylania katodowego”, (2011).
 • P12207: M. Guziewicz, J. Grochowski, M. Borysiewicz, E. Kamińska, J. Domagała, W. Rzodkiewicz, B. Witkowski, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, M. Ekielski, A. Piotrowska: “Electrical and Optical Properties of NiO Films Deposited by Magnetron Sputtering”, Optica Applicata, vol.XLI, nr.2, (2011).
 • P12224: G. Zaremba, Z. Adamus, W. Jung, E. Kamińska, M. Borysiewicz, K. Korwin-Mikke: “Wpływ defektów o głębokich poziomach na wysokość bariery w diodzie Schottky ego 4H-SiC”, (2011).
 • P12225: M. Kaczmarczyk, M. Kaniewska, O. Engstrom: “Identyfikacja procesów emisji nośników w kropkach kwantowych izotermiczną techniką DLTS”, (2011).
 • P12229: A. Misiuk, W.K. Wierzchowski, K. Wieteska, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk, L. Chow, R. Vanfleet, M. Prujszczyk: “Properties of Si:V Annealed under Enhanced Hydrostatic Pressure”, Acta Physica Polonica A, vol.120, nr.1, (2011).
 • P12248: M. Kaczmarczyk, M. Kaniewska, O. Engstrom: “Elektryczne profile w epitaksjalnym GaAs:Si z dużą koncentracją defektów o niejednorodnych rozkładach przestrzennych indukowanych przerwą wzrostu”, Elektronika, vol.LII, nr.5, (2011).
 • P12253: T. Pustelny, P. Struk, K. Gołaszewska-Malec, M. Ekielski, A. Piotrowska: “Struktury fotoniczne na bazie ZnO”, (2011).
 • P12254: K. Gołaszewska-Malec, J. Kiszkurno, W. Jung, A. Kuchuk, M. Guziewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Pomiary oporności właściwej kontaktów omowych fo n-SiC metodą c-TLM”, (2011).
 • P12255: W. Jung, K. Gołaszewska-Malec, Z.R. Żytkiewicz, M. Sobańska, K. Klosek: “Wyznaczanie profilu koncentracji nośników i domieszek w strukturach 2DEG na bazie GaN”, (2011).
 • P12267: P. Borowicz, A. Kuchuk, Z. Adamus, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Latek: “Badania strukturalne warstw węglowych w niklowych kontaktach omowych za pomocą widzialnej i nadfioletowej spektroskopii ramanowskiej”, (2011).
 • P12270: M. Guziewicz, W. Jung, J. Grochowski, M. Borysiewicz, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, B. Witkowski, J. Domagała, M. Gryziński, K. Tymińska, P. Tulik, A. Piotrowska: “Influence of Thermal and Gamma Radiation on Electrical Properties of Thin NiO Films Formed by RF Sputtering”, Procedia Engineering, vol.25, (2011).
 • P12274: J. Grochowski, M. Guziewicz, M. Borysiewicz: “Analiza transmisji optycznej półprzewodnikowych warstw NiO osadzanych metodą magnetronowego rozpylania katodowego”, Elektronika, vol.LII, nr.7, (2011).
 • P12285: E. Pruszyńska-Karbownik, P. Karbownik, K. Kosiel, A. Szerling, M. Bugajski: “Wyznaczanie maksymalnej temperatury pracy lasera kaskadowego”, (2011).
 • P12291: G. Zaremba, Z. Adamus, W. Jung, E. Kamińska, M. Borysiewicz, K. Korwin-Mikke: “The Role of Deep Level Traps in Barrier Height of 4H-SiC Schottky Diode”, (2011).
 • P12316: R. Kruszka, K. Gołaszewska-Malec, A. Taube, I. Pasternak, K. Korwin-Mikke, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Procesy trawienia suchego ICP w plazmie Bcl3 cienkich warstw HfO2 wytworzonych techniką reaktywnego rozpylania katodowego”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12320: G. Zaremba, Z. Adamus, W. Jung, E. Kamińska, M. Borysiewicz, K. Korwin-Mikke: “Wpływ defektów o głębokich poziomach na wysokość bariery w diodzie Schottky'ego 4H-SiC”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12321: K. Gołaszewska-Malec, J. Kiszkurno, W. Jung, A. Kuchuk, M. Guziewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Pomiary oporu właściwego kontaktów omowych do n-SiC metodą c-TLM”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12322: W. Jung, K. Gołaszewska-Malec, Z.R. Żytkiewicz, M. Sobańska, K. Klosek: “Wyznaczanie profilu koncentracji nośników i domieszek w strukturach 2DEG na bazie GaN”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12325: T. Pustelny, P. Struk, K. Gołaszewska-Malec, M. Ekielski, A. Piotrowska: “Struktury fotoniczne na bazie ZnO”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12326: P. Borowicz, A. Kuchuk, Z. Adamus, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Latek: “Badania strukturalne warstw węglowych w niklowych kontaktach omowych za pomocą widzialnej i nadfioletowej spektroskopii ramanowskiej”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12327: R. Kruszka, K. Korwin-Mikke, I. Pasternak, M. Wzorek, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Trawienia półprzewodników szerokoprzerwowych GaN i SiC”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12328: M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz, M. Płuska, A. Piotrowska: “Optymalizacja procesu NIL pod kątem wytwarzania wzorów o wymiarach krytycznych 200 nm na krzemie o orientacji (100)”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12329: M. Ekielski, Z. Sidor, M. Juchniewicz, M. Płuska, A. Piotrowska: “Optymalizacja procesu NIL pod kątem wytwarzania wzorów o wymiarach krytycznych 200 nm na krzemie o orientacji (100)”, (2011).
 • P12331: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Konstrukcja i modelowanie tranzystorów wertykalnych DIMOSFET w węgliku krzemu”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12332: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Konstrukcja i modelowanie tranzystorów wertykalnych DIMOSFET w węgliku krzemu”, (2011).
 • P12333: K. Ławniczak-Jabłońska, M. Klepka, A. Wolska, E. Dynowska, M. Borysiewicz: “Wyznaczanie faz powstających w trakcie procesów technologicznych nanoszenia warstw Ti-Si-C na szafir”, (2011).
 • P12334: P. Mihalovits, A. Piotrowska: “InTechFun - aspekty finansowe i prawne Projektu, postęp w realizacji specyficznych zadań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, (2011).
 • P12335: A. Domanowska, A. Klimasek, E. Lisiecka, P. Bidziński, B. Adamowicz, J. Szewczenko, A. Taube, K. Korwin-Mikke, S. Gierałtowska, J. Żywicki: “Profilowanie składu chemicznego tlenkowych warstw pasywacyjnych metodą spektromikroskopii elektronów Augera”, (2011).
 • P12336: P. Mihalovits, A. Piotrowska: “InTechFun - aspekty finansowe i prawne Projektu, postęp w realizacji specyficznych zadań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12337: A. Piotrowska, E. Kamińska: “Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych - Panorama Projektu PO IG 01.03.01-00-159/08 InTechFun”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12338: A. Domanowska, A. Klimasek, E. Lisiecka, P. Bidziński, B. Adamowicz, J. Szewczenko, A. Taube, K. Korwin-Mikke, S. Gierałtowska, J. Żywicki: “Profilowanie składu chemicznego tlenkowych warstw pasywacyjnych metodą spektromikroskopii elektronów Augera”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12339: K. Ławniczak-Jabłońska, M. Klepka, A. Wolska, E. Dynowska, M. Borysiewicz: “Wyznaczanie faz powstających w trakcie procesów technologicznych nanoszenia warstw Ti-Si-C na szafir”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12351: M. Kaczmarczyk, M. Kaniewska, O. Engstrom: “Identyfikacja procesów emisji nośników w kropkach kwantowych izotermiczną techniką DLTS”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12352: A. Taube, K. Korwin-Mikke, T. Gutt, T. Małachowski, I. Pasternak, M. Wzorek, A. Łaszcz, M. Płuska, W. Rzodkiewicz, A. Piotrowska, S. Gierałtowska, M. Sochacki, R. Mroczyński, E. Dynowska, J. Szmidt: “Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw tlenku hafnu dla zastosowań w technologii MOSFET w wegliku krzemu”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12353: A. Taube, K. Korwin-Mikke, S. Gierałtowska, T. Gutt, T. Małachowski, M. Wzorek, A. Łaszcz, M. Płuska, E. Dynowska, M. Sochacki, R. Mroczyński, I. Pasternak, W. Rzodkiewicz, J. Szmidt, A. Piotrowska: “Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw tlenku hafnu dla zastosowań w technologii MOSFET w węgliku krzemu”, (2011).
 • P12354: K. Pierściński, D. Pierścińska, K. Kosiel, A. Szerling, M. Bugajski: “Techniki charakteryzacji laserów kaskadowych, badanie generacji i transportu ciepła w strukturach”, (2011).
 • P12359: M. Guziewicz, W. Jung, J. Grochowski, M. Borysiewicz, K. Gołaszewska-Malec, A. Piotrowska, R. Kruszka, A. Barańska, B. Witkowski, J. Domagała, M. Gryziński, K. Tymińska, A. Stonert: “Capability of Semiconducting NiO Films in Gamma Radiation Dosimetry”, Acta Physica Polonica A, vol.120, nr.6-A, (2011).
 • P12371: K. Kosiel, A. Szerling, M. Bugajski, P. Karbownik, E. Pruszyńska-Karbownik, I. Sankowska, J. Kubacka-Traczyk, A. Wójcik-Jedlińska, P. Gutowski, A. Barańska, D. Pierścińska, K. Pierściński: “Kwantowe lasery kaskadowe na zakres średniej podczerwieni”, (2011).
 • P12372: M. Motyka, F. Janiak, J. Misiewicz, M. Wasiak, K. Kosiel, M. Bugajski: “Determination of Energy Difference and Width of Minibands in GaAs/AlGaAs Supperlattices by Using Fourier Transform Photoreflectance and Photoluminescence”, Opto-Electronics Review, vol.19, nr.2, (2011).
 • P12373: K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, I. Sankowska, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Pierściński, D. Pierścińska, P. Gutowski, M. Bugajski: “Room Temperature AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Lasers”, Photonics Letters of Poland, vol.3, nr.2, (2011).
 • P12374: K. Pierściński, D. Pierścińska, K. Kosiel, A. Szerling, M. Bugajski: “Techniki charakteryzacji laserów kaskadowych, badanie generacji i transportu ciepła w strukturach”, Elektronika, vol.LII, nr.10, (2011).
 • P12376: J. Gaca, M. Wójcik, M. Bugajski, K. Kosiel: “The Determination of the Chemical Composition Profile of the GaAs/AlGaAs Heterostructures Designed for Quantum Cascade Lasers by Means of Synchrotron Radiation”, Radiation Physics and Chemistry, vol.80, (2011).
 • P12377: K. Kosiel, A. Szerling, M. Bugajski, P. Karbownik, E. Pruszyńska-Karbownik, I. Sankowska, J. Kubacka-Traczyk, A. Wójcik-Jedlińska, P. Gutowski, A. Barańska, D. Pierścińska, K. Pierściński: “Kwantowe lasery kaskadowe na zakres średniej podczerwieni”, Elektronika, vol.LII, nr.10, (2011).
 • P12378: K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, D. Pierścińska, K. Pierściński, M. Bugajski, M. Miczuga, K. Kopczyński, M. Kwaśny: “AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Lasers for Gas Detection Systems”, (2011).
 • P12379: A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, A. Wójcik-Jedlińska, D. Pierścińska, K. Pierściński, M. Bugajski: “Technologia wytwarzania pokryć wysokoodbiciowych dla laserów kaskadowych na zakres średniej podczerwieni”, (2011).
 • P12382: M. Wzorek, A. Czerwiński, A. Kuchuk, J. Ratajczak, A. Piotrowska, J. Kątcki: “Badania elektronomikroskopowe kontaktów omowych do węglika krzemu wytwarzanych na bazie niklu”, Elektronika, vol.LII, nr.9, (2011).
 • P12383: M. Wzorek, A. Łaszcz, A. Czerwiński, J. Ratajczak, M. Płuska, M. Borysiewicz, A. Taube, S. Gierałtowska, A. Kuchuk, K. Korwin-Mikke, A. Piotrowska, J. Kątcki: “Badania elektronomikroskopowe struktur półprzewodnikowych wytwarzanych w oparciu o SiC i ZnO”, (2011).
 • P12396: J. Grochowski, M. Guziewicz, M. Borysiewicz, Z. Sidor, R. Kruszka, A. Piotrowska: “Influence of Capping SiO2 Layer on Stability of NiO Thin Film under Thermal Stress”, (2011).
 • P12397: M. Myśliwiec, M. Sochacki, R. Kisiel, M. Guziewicz, M. Wzorek: “TiAl-Based Ohmic Contacts on p-Type SiC”, (2011).
 • P12402: M. Juchniewicz, A. Dybko: “Bezkontaktowy konduktometr mikroprzepływowy z nowym rodzajem elektrod”, Wiadomości Elektrotechniczne, vol.LXXIX, nr.10, (2011).
 • P12415: R. Kisiel, P. Szczepański, P. Firek, M. Guziewicz, T. Krajewski: “Mechanical and Thermal Properties of SiC - Ceramics Substrate Interface”, (2011).
 • P12416: R. Kisiel, P. Szczepański, M. Sochacki, M. Chmielewski, M. Guziewicz, A. Strojny, T. Fałat, M. Jakubowska, E. Tymicki, M. Jarosz: “Thermal Properties of SiC- Ceramics Substrate Interface Made by Silver Glass Composition”, (2011).
 • P12423: E. Zielony, E. Placzek-Popko, A. Roznicka, Z. Gumienny, J. Szatkowski, P. Dyba, W. Pacuski, C. Kruse, D. Hommel, M. Guziewicz: “Deep Levels Induced by CdTe/ZnTe Quantum Dots”, Acta Physica Polonica A, vol.119, nr.5, (2011).
 • P12424: R. Kisiel, J. Szmidt, M. Sochacki, M. Guziewicz: “Overview of SiC Die Assembly Technologies for High Temperature Electronics”, (2011).
 • P12453: A. Jasik, I. Sankowska, K. Regiński, E. Machowska-Podsiadło, A. Wawro, M. Wzorek, R. Kruszka, R. Jakieła, J. Kubacka-Traczyk, M. Motyka, J. Kaniewski: “Chapter 3. MBE Growth of Type-II InAs/GaSb Superlattices for MWIR Detection. Ed. A. Reimer”, (2011).
 • P12495: P. Struk, T. Pustelny, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, M. Borysiewicz, M. Ekielski, A. Piotrowska: “Photonic Structures with Grating Couplers Based on ZnO”, Opto-Electronics Review, vol.19, nr.4, (2011).
 • P12526: R. Jakieła, E. Dumiszewska, P. Caban, A. Stonert, A. Turos, A. Barcz: “Oxygen Diffusion into GaN from Oxygen Implanted GaN or Al2O3”, Physica Status Solidi C, vol.8, nr.5, (2011).
 • P12528: A. Affolder, A. Aleev, P.P. Allport, L. Andricek, M. Artuso, J.P. Balbuena, L. Barabash, T. Barber, A. Barcz, D. Bassignana, R. Bates, M. Battaglia, M. Beimforde, J. Bernardini, C. Betancourt, G.M. Bilei, B. Bisello, A. Blue, J. Bohm, G. Bolla, A. Borgia, L. Borrello, D. Bortoletto, M. Boscardin, M.J. Bosma, T.J.V. Bowcock, M. Breindl, J. Broz, M. Bruzzi, A. Brzozowski, P. Buhmann, C. Buttar, F. Campabadal, A. Candelori, G. Casse, S. Charron, D. Chren, S. Cihangir, V. Cindro, P. Collins, E. Cortina Gil, C.A. Costinoaia, D. Creanza, C. Cristobal, G.F. Dalla Beta, W. de Boer, M. de Palma, R. Demina, A. Dierlamm, S. Diez, D. Dobos, F. Doherty, I. Dolenc Kittelmann, Z. Dolezal, A. Dolgolenko, C. Dragoi, A. Driewer, S. Dutta, D. Eckstein, L. Eklund, V. Eremin, J. Erfle, N. Fadeeva, M. Fahrer, F. Fiori, C. Fleta, E. Focardi, D. Forshaw, E. Fretwurst, M. Frey, A.G. Bates, C. Gallrapp, C. Garcia, E. Gaubas, M.H. Genest, K. Giolo, M. Glaser, C. Goessling, A. Golubev, I. Gorelov, G. Gregoire, P. Gregori, E. Grigoriev, A.A. Grillo, S. Grinstein, A. Groza, J. Guskov, T.E. Hansen, J. Harkonen, F.G. Hartjes, F. Hartmann, M. Hoeferkamp, R. Horisberger, A. Houdayer, D. Hynds, I. Ilyashenko, A. Junkes, A. Kadys, P. Kaminski, A. Karpenko, K. Kaska, N. Kazuchits, V. Kazukauskas, A. Kharchuk, V. Khivrich, J. Kierstead, R. Klanner, R. Klingenberg, P. Kodys, E. Koffeman, K. Kohler, Z. Kohout, S. Korjenevski, I. Korolkov, R. Kozlowski, M. Kozubal, G. Kramberger, S. Kuehn, S. Kuleshov, A. Kuznetsov, S. Kwan, A. La Rosa, C. Lacasta, J. Lange, K. Lassila-Perini, V. Lastovetsky, I. Lazanu, S. Lazanu, C. Lebel, P. Lefebvre, V. Lemaitre, C. Leroy, G. Lindstroem, Z. Li, A. Litovchenko, P. Litovchenko, M. Lozano, Z. Luczynski, P. Luukka, A. Macchiolo, A. Macraighne, T. Maenpaa, L.F. Makarenko, I. Mandic, D. Maneuski, N. Manna, R. Marco, S. Marti i Garcia, S. Marunko, P. Masek, K. Mathieson, M. Matysek, J. Mekki, A. Messineo, J. Metcalfe, M. Mikestikova, M. Mikuz, O. Militaru, M. Minano, J. Miyamoto, M. Moll, E. Monokhov, R. Mori, H.G. Moser, D. Muenstermann, F.J. Munoz Sanchez, A. Naletko, R. Nisius, V. OShea, N. Pacifico, D. Pantano, C. Parkes, U. Parzefall, D. Passeri, M. Pawlowski, G. Pellegrini, H. Pernegger, M. Petasecca, C. Piemonte, G.U. Pignatel, I. Pintilie, L. Pintilie, K. Piotrzkowski, R. Placekett, Th. Pohlsen, L. Polivtsev, J. Popule, S. Pospisil, J. Preiss, V. Radicci, R. Radu, J.M. Raf, M. Rando, R. Richter, R. Roeder, S. Rogozhkin, T. Rohe, S. Ronchin, C. Rott, A. Roy, A. Rummler, A. Ruzin, H.F.W. Sadrozinski, S. Sakalauskas, N. Samadashvili, M. Scaringella, B. Schumm, S. Seidel, A. Seiden, I. Shipsey, J. Sibille, P. Sicho, T. Slavicek, M. Solar, U. Soldevila-Serrano, S. Son, V. Sopko, B. Sopko, N. Spencer, L. Spiegel, A. Srivastava, G. Steinbruck, G. Stewart, D. Stolze, J. Storasta, B. Surma, B.G. Svensson, P. Tan, M. Tomasek, K. Toms, S. Tsiskaridze, A. Tsvetkov, Yu. Tuboltsev, E. Tuominen, E. Tuovinen, T. Tuuva, M. Tylchin, H. Uebersee, M. Ullan, J.V. Vaitkus, M. van Beuzekom, E. Verbitskaya, I. Vila Alvarez, J. Visser, J. Vossebeld, V. Vrba, M. Walz, P. Weigell, L. Wiik, I. Wilhelm, R. Wunstorf, A. Zaluzhny, M. Zavrtanik, J. Zelazko, M. Zen, V. Zhukov, D. Zontar, N. Zorzi: “Silicon Detectors for the sLHC”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.658, (2011).
 • P12542: R. Kisiel, M. Guziewicz, K. Gołaszewska-Malec, M. Sochacki, W. Paszkowicz: “Mechanisms of Carriers Transport in Ni/n-SiC, Ti/n-SiC Ohmic Contacts”, Materials Science-Poland, vol.29, nr.3, (2011).

» wróć

» 2010

 • P11703: A. Łaszcz, A. Czerwiński, J. Ratajczak, A. Szerling, F. Phillipp, P.A. van Aken, J. Kątcki: “Transmission Electron Microscopy Characterisation of Au/Pt/Ti/Pt/GaAs Ohmic Contacts for High Power GaAs/InGaAs Semiconductor Lasers”, Journal of Microscopy, vol.237, nr.3, (2010).
 • P11705: A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Dependence of Cathodoluminescence on Layer Resistance Applied for Measurement of Thin-Layer Sheet Resistance”, Journal of Microscopy, vol.237, nr.3, (2010).
 • P11811: A. Misiuk, W. Jung, M. Prujszczyk, J. Bąk-Misiuk, J. Felba: “Ujawnianie napromieniowania elektronami krzemu otrzymanego metodą Czochralskiego poprzez jego po-radiacyjną obróbkę termiczną”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.86, nr.7, (2010).
 • P11838: W. Jung, G. Zaremba, O. Engstrom, M. Kaniewska: “Electron Eigen States in Quantum Dots Revealed by Temperature Derivative Capacitance Spectroscopy”, (2010).
 • P11858: M. Kaniewska, O. Engstrom, M. Kaczmarczyk: “Classification of Energy Levels in Quantum Dot Structures by Means of Depleted Layer Spectroscopy”, Journal of Electronic Materials, vol.39, nr.6, (2010).
 • P11873: A. Misiuk, J. Bąk-Misiuk, W. Jung, J. Felba, W.K. Wierzchowski, K. Wieteska, M. Prujszczyk: “Revealing the Defects in Electron-Irradiated Czochralski Silicon”, Radiation Measurements, vol.45, (2010).
 • P11895: K. Pierściński, D. Pierścińska, K. Kosiel, A. Szerling, M. Bugajski: “Influence of Operating Conditions on Quantum Cascade Laser Temperature”, Journal of Electronic Materials, vol.39, nr.6, (2010).
 • P11934: M. Guziewicz, R. Kisiel, K. Gołaszewska-Malec, M. Wzorek, A. Stonert, A. Piotrowska, J. Szmidt: “Characteristics of Gold Wire Bonds with Ti- and Ni-Based Contact Metallization to n-SiC for High Temperature Applications”, Materials Science Forum, vol.645-648, (2010).
 • P11935: A. Kuchuk, M. Guziewicz, R. Ratajczak, M. Wzorek, V.P. Kladko, A. Piotrowska: “Reliability Tests of Au-Metallized Ni-Based Ohmic Contacts to 4H-n-SiC with and without Nanocomposite Diffussion Barriers”, Materials Science Forum, vol.645-648, (2010).
 • P11936: E. Kamińska, A. Piotrowska, I. Pasternak, M. Borysiewicz, M. Ekielski, K. Gołaszewska-Malec, W. Rzodkiewicz, T. Wojciechowski, E. Dynowska, P. Struk, T. Pustelny: “Fabrication, Processing and Characterization of Thin Film ZnO for Integrated Optical Gas Sensors”, (2010).
 • P11959: A. Misiuk, A.G. Ulyashin, A. Barcz, P. Formanek: “Accumulation of Hydrogen within Implantation-Damaged Areas in Processes Si:N and Si:O”, Solid State Phenomena, vol.156-158, (2010).
 • P11966: A. Misiuk, A.G. Ulyashin, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk, M. Prujszczyk: “Temperature-Dependent Release of Deuterium Accumulated in Spongy-Like Layers Buried in Czochralski Silicon”, (2010).
 • P11967: M. Bugajski, K. Kosiel, A. Szerling, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, P. Karbownik, A. Trajnerowicz, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Pierściński, D. Pierścińska: “GaAs/AlGaAs (9.4 mm) Quantum Cascade Lasers Operating at 260 K”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol.58, nr.4, (2010).
 • P11985: L. Wachnicki, T. Krajewski, G. Łuka, B. Witkowski, B. Kowalski, K. Kopalko, J. Domagała, M. Guziewicz, M. Godlewski, E. Guziewicz: “Monocrystalline Zinc Oxide Films Grown by Atomic Layer Deposition”, Thin Solid Films, vol.518, (2010).
 • P12043: Z. Adamus, A. Kuchuk, M. Wzorek, A. Barcz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Formation of Ni/Si Based Ohmic Contacts to n-Type 4H-SiC”, Elektronika, vol.LI, nr.9, (2010).
 • P12044: Z. Adamus, A. Kuchuk, M. Wzorek, A. Barcz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Formation of Ni/Si Based Ohmic Contacts to n-Type 4H-SiC”, (2010).
 • P12045: A. Piotrowska, P. Mihalovits, E. Kamińska, M. Borysiewicz, M. Wzorek, T. Gutt, H.M. Przewłocki, M. Guziewicz, M. Ekielski, M. Juchniewicz, K. Korwin-Mikke, A. Taube, R. Kruszka, I. Pasternak, Z. Adamus, K. Gołaszewska-Malec, A. Barcz, A. Czerwiński, G. Zaremba: “Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun)”, (2010).
 • P12054: A. Barcz: “Silicon Dioxide as a Boundary for Oxygen Outdiffusion from CZ-Si”, Defect and Diffusion Forum, vol.297-301, (2010).
 • P12055: M. Ekielski, M. Juchniewicz, I. Pasternak, A. Piotrowska: “Wytwarzanie submikrometrowych wzorów techniką nanostemplowania”, Elektronika, vol.LI, nr.9, (2010).
 • P12087: A. Misiuk, A. Barcz, A.G. Ulyashin, M. Prujszczyk, J. Bąk-Misiuk, P. Formanek: “Defects in High Temperature-Pressure Processed Si:N Revealed by Deuterium Plasma Treatment”, Fizika i Tiechnika Wysokich Dawlienij, vol.20, nr.4, (2010).
 • P12090: S. Delage, E. Morvan, N. Sarazin, R. Aubry, E. Chartier, O. Jardel, M.-A. di Forte-Poisson, C. Dua, J.C. Jacquet, S. Piotrowicz, A. Piotrowska, E. Kamińska, J.C. De Jaeger, C. Gaquiere, U. Heinlen, E. Kohn, M. Alomari, D. Maier, J. Kuzmik, D. Pogany: “Achievement and Perspective of GaN Technology for Microwave Applications”, (2010).
 • P12099: A. Szerling, K. Kosiel, P. Karbownik, Z. Gniazdowski, M. Wasiak, M. Szymański, M. Bugajski: “Ograniczenie strat w laserach kaskadowych na zakres średniej podczerwieni”, (2010).
 • P12100: K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, J. Kubacka-Traczyk, A. Trajnerowicz, E. Pruszyńska-Karbownik, D. Pierścińska, M. Bugajski: “Lasery kaskadowe na zakres średniej podczerwieni”, (2010).
 • P12105: K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, J. Kubacka-Traczyk, E. Pruszyńska-Karbownik, A. Trajnerowicz, D. Pierścińska, M. Bugajski: “Lasery kaskadowe na zakres średniej podczerwieni”, Elektronika, vol.LI, nr.10, (2010).
 • P12106: A. Barańska, K. Kosiel, J. Kubacka-Traczyk, M. Bugajski, I. Pasternak, T. Płociński, K. Kurzydłowski: “Morfologia powierzchni międzyfazowych w wielowarstwowych strukturach periodycznych AlGaAs/GaAs”, Elektronika, vol.LI, nr.10, (2010).
 • P12107: A. Trajnerowicz, P. Karbownik, E. Pruszyńska-Karbownik, A. Szerling, K. Kosiel, M. Bugajski: “Wpływ parametrów zasilania na parametry aplikacyjne laserów kaskadowych na zakres średniej podczerwieni”, Elektronika, vol.LI, nr.10, (2010).
 • P12125: L. Athanasekos, m Vasileiadis, A. Tsigara, E. Kamińska, A. Piotrowska, D. Alexandropoulos, M.M. Sigalas, N. Vainos: “Multilayer Metal/Metal-Oxide Diffractive Structure for Photonic Temperature Sensing”, Optics Letters, vol.35, nr.23, (2010).
 • P12126: R. Kisiel, M. Guziewicz, Z. Szczepański, K. Król: “Overwiew of Materials and Bonding Techniques for Inner Connections in SiC High Power and High Temperature Applications”, (2010).
 • P12130: R. Kisiel, Z. Szczepański, R. Biaduń, N. Kwietniewski, A. Piotrowska, M. Guziewicz, E. Kamińska, M. Borysiewicz, K. Gołaszewska-Malec: “Technologia kontaktów omowych i montażu dla przyrządów z węglika krzemu”, (2010).
 • P12132: M. Guziewicz, M. Wzorek, K. Gołaszewska-Malec, R. Kisiel, M. Sochacki: “Wytworzenie i cechy kontaktu omowego TiAl do p-SiC 4H”, (2010).
 • P12170: A. Misiuk, A. Barcz, A.G. Ulyashin, I.V. Antonova, M. Prujszczyk: “Hydrogen Gettering in Annealed Oxygen-Implanted Silicon”, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, vol.13, nr.2, (2010).
 • P12209: P. Borowicz, A. Kuchuk, Z. Adamus, M. Borysiewicz, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska, M. Latek: “Structural Investigations of Carbonic Layer at the Interface of Ni-Based Ohmic Contact Deposited on Silicon Carbide Substrate”, (2010).

» wróć

» 2009

 • P11551: A. Misiuk, A.G. Ulyashin, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, M. Prujszczyk: “Buried Spongy-like Layers Silicon Implanted with He+, Annealed and Treated on D+ Plasma”, Physica Status Solidi C, vol.6, nr.7, (2009).
 • P11575: J. Bąk-Misiuk, A. Misiuk, P. Romanowski, A. Barcz, R. Jakieła, E. Dynowska, J. Domagała, W. Caliebe: “Effect of Processing on Microstructure of Si:Mn”, Materials Science and Engineering B, vol.159-160, (2009).
 • P11593: W. Jung, M. Guziewicz: “Schottky Diode Parameters Extraction Using Lambert W Function”, Materials Science and Engineering B, vol.165, (2009).
 • P11602: M. Kaczmarczyk, M. Kaniewska, J. Piscator, O. Engstrom, B. Surma, S. Lin, R. Peaker: “Comprehensive Study of InAs/GaAs Quantum Dots by Means of Complementary Methods”, Materials Science and Engineering B, vol.165, (2009).
 • P11603: G. Zaremba, M. Kaniewska, W. Jung, M. Guziewicz, K. Grasza: “Electrical Characterization of 6H-SiC Grown by Physical Vapor Transport Method”, Materials Science and Engineering B, vol.165, (2009).
 • P11644: A. Kaźmierczak-Bałata, J. Bodzenta, D. Korte-Kobylińska, J. Mazur, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Determination of Thermal Conductivity of Thin Layers Used as Transparent Contacts and AR Contaings with Photothermal Method”, Applied Optics, vol.48, (2009).
 • P11661: M. Borysiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, I. Pasternak, R. Jakieła, E. Dynowska: “Phase Formation in Ti-AL-N MAX-phase Contacts to GaN”, Materials Science Forum, vol.615-617, (2009).
 • P11676: A. Misiuk, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, L. Chow, E. Choi: “Stress-mediated Redistribution of Mn in Annealed Si:Mn”, Materials Science and Engineering B, vol.159-160, (2009).
 • P11678: A. Misiuk, W.K. Wierzchowski, B. Surma, A. Wnuk, J. Bąk-Misiuk, K. Wieteska, A. Barcz, A. Andrianakis, C.A. Londos, D. Yang, M. Prujszczyk, W. Graeff: “Defects in Czochralski Grown Si-Ge Annealed Under High Hydrostatic Pressure”, Radiation Physics and Chemistry, vol.78, (2009).
 • P11697: K. Kosiel, J. Kubacka-Traczyk, P. Karbownik, A. Szerling, J. Muszalski, M. Bugajski, P. Romanowski, J. Gaca, M. Wójcik: “Molecular-beam Epitaxy Growth and Characterization of Mid-infrared Quantum Cascade Laser Structures”, Microelectronics Journal, vol.40, nr.3, (2009).
 • P11733: A. Kuchuk, M. Guziewicz, R. Ratajczak, M. Wzorek, V.P. Kladko, A. Piotrowska: “Thermal Degradation of Au/Ni2Si/n-SiC Ohmic Contacts under Different Conditions”, Materials Science and Engineering B, vol.165, nr.1-2, (2009).
 • P11769: N. Kwietniewski, K. Gołaszewska-Malec, T.T. Piotrowski, W. Rzodkiewicz, T. Gutt, M. Sochacki, J. Szmidt, A. Piotrowska: “Oxidation Process of SiC by RTP Technique”, Materials Science Forum, vol.615-617, (2009).
 • P11812: A. Misiuk, A. Barcz, M. Prujszczyk, P. Romanowski, J. Bąk-Misiuk: “Solid Phase Epitaxial Re-Growth of Amorphous Layer in Self-Implanted Silicon Annealed Under Enhanced Hydrostatic Pressure”, (2009).
 • P11813: A. Misiuk, A.G. Ulyashin, A. Barcz, P. Romanowski, J. Bąk-Misiuk: “Deuterium Accumulation within Nano-Structured Layers in Si:He upon Plasma Treatment”, Physica Status Solidi A, vol.6, nr.12, (2009).
 • P11818: W. Rzodkiewicz, M. Kulik, E. Papis, A. Szerling: “Optical Analyses of Si and GaAs Semiconductors by Fractional-Derivative-Spectrum Methods”, Acta Physica Polonica A, vol.116, nr.Sup, (2009).
 • P11820: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Optymalizacja konstrukcji i modelowanie tranzystora RESURF LJFET w 4H-SiC”, Elektronika, vol.L, nr.6, (2009).
 • P11821: M. Ekielski, R. Kruszka, K. Korwin-Mikke, M. Borysiewicz, M. Wzorek: “Trawienie plazmowe cienkich warstw Ti3SiC2”, Elektronika, vol.L, nr.10, (2009).
 • P11823: M. Borysiewicz: “Trójwymiarowa wizualizacja naprężeń w podłożach hybrydowych i strukturach cienkowarstwowych”, Elektronika, vol.L, nr.10, (2009).
 • P11859: O. Engstrom, M. Kaniewska, M. Kaczmarczyk: “Confined Energy States in Quantum Dots Detected by a Resonant Differential Capacitance Method”, Applied Physics Letters, vol.95, (2009).
 • P11860: O. Engstrom, M. Kaniewska, M. Kaczmarczyk: “Confined Energy States in Quantum Dots Detected by a Resonant Differential Capacitance Method”, Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, vol.20, nr.14, (2009).
 • P11876: A. Wójcik-Jedlińska, M. Wasiak, K. Kosiel, M. Bugajski: “Photoluminescence Characterization of AlGaAs/GaAs Test Superlattices Used for Optimization of Quantum Cascade Laser Technology”, Optica Applicata, vol.39, nr.4, (2009).
 • P11898: P. Struk, T. Pustelny, K. Gut, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, M. Ekielski, I. Pasternak, E. Łusakowska, A. Piotrowska: “Planar Optical Waveguides Based on Thin ZnO Layers”, Acta Physica Polonica A, vol.116, nr.3, (2009).
 • P11899: K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, I. Pasternak, R. Kruszka, M. Ekielski, A. Piotrowska, P. Struk, T. Pustelny, T. Wojciechowski: “Warstwy ZnO jako falowody planarne w układach optyki zintegrowanej”, (2009).
 • P11901: K. Kosiel, M. Bugajski, A. Szerling, J. Kubacka-Traczyk, P. Karbownik, E. Pruszyńska-Karbownik, J. Muszalski, A. Łaszcz, P. Romanowski, M. Wasiak, W. Nakwaski, I. Makarowa, P. Perlin: “77 K Operation of AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Laser at 9 mm”, Photonics Letters of Poland, vol.1, nr.1, (2009).
 • P11902: K. Kosiel, A. Szerling, J. Muszalski, M. Bugajski: “Lasery kaskadowe z AlGaAs/GaAs na pasmo średniej podczerwieni (~9 mm)”, Elektronika, vol.L, nr.5, (2009).
 • P11903: A. Szerling, P. Karbownik, K. Kosiel, J. Kubacka-Traczyk, E. Pruszyńska-Karbownik, M. Płuska, M. Bugajski: “Mid-Infrared GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Lasers Technology”, Acta Physica Polonica A, vol.116, nr.Sup, (2009).
 • P11906: K. Kosiel, A. Szerling, J. Kubacka-Traczyk, P. Karbownik, E. Pruszyńska-Karbownik, M. Bugajski: “Molecular Beam Epitaxy Growth for Quantum Cascade Lasers”, Acta Physica Polonica A, vol.116, nr.5, (2009).
 • P11907: K. Kosiel, A. Szerling, P. Karbownik, J. Kubacka-Traczyk, E. Pruszyńska-Karbownik, A. Trajnerowicz, M. Bugajski: “Development of (l~9.4mm) GaAs-Based Quantum Cascade Lasers”, (2009).
 • P11908: A. Szerling, P. Karbownik, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Kosiel, M. Bugajski, S. Adhi, T.J. Ochalski, G. Huyet: “Electrical and Optical Characterization of (l~9.4mm) GaAs-Based Quantum Cascade Lasers”, (2009).
 • P11911: R. Kisiel, M. Guziewicz: “Właściwości elektryczne i mechaniczne metalizacji kontaktowych Ni i Ti oraz wytworzonych na nich połączeń drutowych do n-SiC”, Elektronika, vol.L, nr.6, (2009).
 • P11912: T. Krajewski, E. Guziewicz, M. Godlewski, L. Wachnicki, I.A. Kowalik, A. Wojcik-Glodowska, M. Lukasiewicz, K. Kopalko, V. Osinniy, M. Guziewicz: “The Influence of Growth Temperature and Precursors Doses on Electrical Parameters of ZnO Thin Films Grown by Atomic Layer Deposition Technique”, Microelectronics Journal, vol.40, (2009).
 • P11913: M. Płuska, A. Czerwiński, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Dependence of Nanoelectronic-Structure Defect Detection by Cathodoluminescence on Electron Beam Current”, Acta Physica Polonica A, vol.116, nr.Sup, (2009).
 • P11915: R. Kisiel, M. Guziewicz, A. Piotrowska, J. Szmidt: “Ti and Ni Based Ohmic Contacts for Al and Au Wire Bonds in High Power SiC Devices”, (2009).
 • P11916: R. Kisiel, M. Guziewicz: “Współpraca kontaktów omowych Ti i Ni do SiC z różnymi typami metalizacji do pracy w wysokich temperaturach”, (2009).
 • P11918: P. Karbownik, A. Barańska, A. Szerling, W. Macherzyński, E. Papis, K. Kosiel, M. Bugajski, M. Tłaczała, R. Jakieła: “Low Resistance Ohmic Contacts to n-GaAs for Application in GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Lasers”, Optica Applicata, vol.XXXIX, nr.4, (2009).
 • P11919: E. Papis, A. Barańska, P. Karbownik, A. Szerling, A. Wójcik-Jedlińska, M. Bugajski, W. Rzodkiewicz, J. Szade, A. Wawro: “(100) GaAs Surface Treatment Prior to Contact Metal Deposition in AlGaAs/GaAs Quantum Cascade Laser Processing”, Optica Applicata, vol.39, nr.4, (2009).
 • P11921: E. Pruszyńska-Karbownik, P. Karbownik, A. Szerling, K. Kosiel, M. Bugajski: “The Study of Thermal Properties of GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Lasers”, Acta Physica Polonica A, vol.116, nr.Sup, (2009).
 • P11922: M. Motyka, G. Sęk, F. Janiak, K. Ryczko, J. Misiewicz, K. Kosiel, M. Bugajski: “Photoreflectance Study of Al0.45Ga0.55As/GaAs Superlattice: Optical Transmission at the Miniband G and II Points”, Optica Applicata, vol.XXXIX, nr.4, (2009).
 • P11923: J. Szmidt, M. Sochacki, A. Piotrowska, M. Guziewicz, P. Kowalczyk, N. Kwietniewski, K. Pazio, A. Taube, M. Waśkiewicz: “Przyrządy unipolarne i struktury tranzystorowe na potrzeby elektroniki wysokotemperaturowej”, (2009).
 • P11925: R. Kisiel, M. Guziewicz, A. Piotrowska, E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, N. Kwietniewski, W. Paszkowicz, K. Pagowska, R. Ratajczak, A. Stonert: “Stability of Gold Bonding and Ti/Au Ohmic Contact Metallization to n-SiC in High Power Devices”, (2009).
 • P11927: M. Borysiewicz, M.-A. di Forte-Poisson, M. Ekielski, E. Kamińska, A. Piotrowska, R. Jakieła, E. Dynowska, T. Wojciechowski: “Fabrication of Thin Film Ti-S-C for Reliable Metallization to Power AlInN/GaN HEMTs”, (2009).
 • P11928: E. Kamińska, I. Pasternak, A. Piotrowska, O. Volnianska, P. Bogusławski, E. Dynowska, A. Barcz, E. Przeździecka: “A Study of Dual Acceptor Behaviour in p-ZnO: Ag-N and Sb-N”, (2009).
 • P11942: R. Kruszka, M. Ekielski, K. Korwin-Mikke, Z. Sidor, M. Wzorek, A. Piotrowska, R.P. Sarzała, T. Czyszanowski, W. Nakwaski: “Kryształy fotoniczne GaAs/AlGaAs dla laserów półprzewodnikowych typu VCSEL”, (2009).
 • P11956: Z. Szczepański, R. Kisiel, M. Guziewicz: “Flip Chip Process Realization for SiC Structures”, (2009).
 • P11957: E. Zielony, E. Płaczek-Popko, Z. Gumienny, J. Trzmiel, G. Karczewski, M. Guziewicz: “Hole Traps in ZnTe with CdTe Quantum Dots”, Acta Physica Polonica A, vol.116, nr.5, (2009).
 • P11958: A. Taube, M. Sochacki, J. Szmidt: “Modelowanie i symulacje charakterystyk elektrycznych tranzystora RESURF LJFET w 4H-SiC”, (2009).
 • P11970: O. Volnianska, P. Bogusławski, J. Kaczkowski, P. Jakubas, A. Jezierski, E. Kamińska: “Theory of Doping Properties of Ag Acceptors in ZnO”, Physical Review B, vol.80, (2009).

» wróć

» 2008

 • P11108: A. Misiuk, A. Barcz, L. Chow, B. Surma, J. Bąk-Misiuk, M. Prujszczyk: “Properties of Si:Cr Annealed under Enhanced Stress Conditions”, Solid State Phenomena, vol.131-133, (2008).
 • P11178: A. Szerling, P. Karbownik, A. Łaszcz, K. Kosiel, M. Bugajski: “Low Resistance p-type Ohmic Contacts for High Power InGaAs/GaAs - 980 nm cw Semiconductor Lasers”, Vacuum, vol.82, (2008).
 • P11185: K. Kosiel: “MBE-technology for Nanoelectronics”, Vacuum, vol.82, nr.10, (2008).
 • P11195: W. Osinniy, A. Misiuk, M. Szot, K. Świątek, J. Bąk-Misiuk, A. Barcz, M. Prujszczyk, T. Story: “Magnetic Properties of Silicon Crystals Implanted with Manganese”, Materials Science-Poland, vol.26, nr.3, (2008).
 • P11422: A. Saad, O. Velichko, Yu. Shaman, A. Fedotov, A. Barcz, A. Misiuk, V. Fedotova: “Investigation of the Hydrogen Transport Processes in Crystalline Silicon of n-type Conductivity”, Solid State Phenomena, vol.131-133, (2008).
 • P11436: T. Piotrowski, M. Kaczmarczyk: “Statistical Methods of Determining thr True Values of the QD Dimensions Based on Atomic Force Microscopy”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.19, (2008).
 • P11442: M. Guziewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, J. Domagała, M.A. Poisson, H. Lahreche, R. Langer, P. Bove: “Comparative Study on Stress in AlGaN/GaN HEMT Structures Grown on 6H-SiC, Si and Composite Substrates of the 6H-SiC/poly-SiC and Si/poly-SiC”, Journal of Physics: Conference Series, vol.100, (2008).
 • P11444: A. Kuchuk, V.P. Kladko, M. Guziewicz, A. Piotrowska, R. Minikayev, A. Stonert, R. Ratajczak: “Fabrication and Characterization of Nickel Silicide Ohmic Contacts to n-type 4H Silicon Carbide”, Journal of Physics: Conference Series, vol.100, (2008).
 • P11446: N. Kwietniewski, M. Sochacki, M. Guziewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Influence of Surface Cleaning Effects on Properties of Schottky Diodes on 4H-SiC”, Applied Surface Science, vol.254, (2008).
 • P11448: A. Piotrowska, E. Papis, E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, T. Pustelny, E. Maciak, Z. Opilski: “ZnO Sensing Structure for NH3 Detection”, European Physical Journal - Special Topics, vol.154, nr.1, (2008).
 • P11449: T. Pustelny, E. Maciak, Z. Opilski, A. Piotrowska, E. Papis, K. Gołaszewska-Malec: “Investigation of ZnO Sensing Structure on NH3 Action by Means of the Surface Plasmon Resonance Method”, European Physical Journal - Special Topics, vol.154, nr.1, (2008).
 • P11459: M. Kaniewska, O. Engstrom, M. Kaczmarczyk, G. Zaremba: “Thermal Instability of Electron Traps in InAs/GaAs Quantum Dot Structures”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.19, (2008).
 • P11462: M. Kaniewska, O. Engstrom, M. Kaczmarczyk, B. Surma, W. Jung, G. Zaremba: “Electrical Study of InAs/GaAs Quantum Dots with Two Different Environments”, Physica Status Solidi C, vol.5, nr.9, (2008).
 • P11463: M. Kaczmarczyk, T. Piotrowski, M. Kaniewska, O. Engstrom, J. Piscator, M. Sadeghi, S. Pawłowski: “Analiza wymiarów samozorganizowanych kropek kwantowych z InAs/GaAs wykonanych techniką MBE”, Elektronika, nr.2, (2008).
 • P11486: A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Impact of Resistance on Cathodoluminescence and its Application for Layer Sheet-resistance Measurements”, Applied Physics Letters, vol.93, (2008).
 • P11488: J. Bodzenta, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Kaźmierczak-Bałata, A. Piotrowska, M. Pyka, P. Szperlich: “Photothermal Measurements in Determination of the Thermal Diffusivity of SiC”, European Physical Journal - Special Topics, vol.153, nr.1, (2008).
 • P11532: A. Misiuk, K.S. Zhuravlev, W. Jung, M. Prujszczyk, E.A. Steinman: “Dislocation-related Photoluminescence from Processed Si”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.19, (2008).
 • P11543: S. Sikorski, J. Pułtorak, W. Jung, T. Piotrowski: “Excess Current Carrier Distribution in the Base Region of the Semiconductor Multi-junction Structure”, Electron Technology - Internet Journal, vol.39, nr.6, (2008).
 • P11556: M. Sakowicz, J. Łusakowski, K. Karpierz, M. Grynberg, W. Knap, K. Kohler, G. Valusis, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Terahertz Detection by Two Dimensional Plasma Field Effect Transistors in Quantizing Magnetic Fields”, Applied Physics Letters, vol.92, (2008).
 • P11558: A. Misiuk, A.G. Ulyashin, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk: “Hydrogen Accumulation within Nano-structured Areas in Implanted Silicon”, World Journal of Engineering, vol.5, nr.4, (2008).
 • P11560: E. Kamińska, A. Piotrowska, M.A. Forte Poisson, S. Delage, H. Lahreche, N. Kwietniewski, I. Pasternak, R. Kruszka, M. Guziewicz, P. Bogusławski, E. Dynowska, M. Borysiewicz: “Application of ZnO to Passivate the GaN-based Device Structures”, (2008).
 • P11616: J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, J. Domagała, A. Misiuk, E. Dynowska, A. Barcz, W. Caliebe: “Mn-containing Nanoclusters in Magnetically Ordered Si:Mn and GaMnAs ”, World Journal of Engineering, vol.5, nr.4, (2008).
 • P11620: J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, J. Domagała, A. Misiuk, E. Dynowska, A. Barcz, J. Sadowski, W. Caliebe: “Mn-containing Nanoclusters in MagneticallyOrdered Si:Mn and GaMnAs”, (2008).
 • P11621: A. Misiuk, A.G. Ulyashin, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk: “Hydrogen Accumulation within Nano-structured Areas in Implanted Silicon”, (2008).
 • P11642: A. Łaszcz, J. Ratajczak, A. Czerwiński, K. Kosiel, J. Kubacka-Traczyk, J. Muszalski, M. Bugajski, J. Kątcki: “Electron Microscopy of GaAs/AlGaAs Quantum Cascade Laser”, (2008).
 • P11650: N. Kwietniewski, M. Sochacki, J. Szmidt, M. Guziewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Wpływ procesów przygotowania podłoża 4H-SiC na właściwości diod Schottky'ego”, Elektronika, vol.49, nr.9, (2008).
 • P11655: M. Borysiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, I. Pasternak, R. Jakieła, E. Dynowska: “Ti-Al-N MAX Phase, a Candidate for Ohmic Contacts to n-GaN”, Acta Physica Polonica A, vol.114, nr.5, (2008).
 • P11656: R. Kisiel, M. Guziewicz, A. Piotrowska, J. Szmidt: “An Overview of Packaging Problems for SiC Devices”, (2008).
 • P11662: M. Borysiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, N. Kwietniewski, I. Pasternak, R. Kruszka, M. Guziewicz, W. Rzodkiewicz, M.-A. di Forte-Poisson, S. Delage, H. Lahreche, E. Dynowska: “Surface Passivation of AlGaN/GaN Heterostructures Using ZnO-based Dielectrics and its Application to HEMTs”, (2008).
 • P11667: A. Kuchuk, M. Guziewicz, R. Ratajczak, M. Wzorek, V.P. Kladko, A. Piotrowska, A. Stonert: “Long-term Stability of Ni-silicide Ohmic Contact to n-type 4H-SiC”, Microelectronic Engineering, nr.85, (2008).
 • P11677: A. Misiuk, A. Barcz, L. Chow, J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, A. Shalimov, A. Wnuk, B. Surma, R. Vanfleet, M. Prujszczyk: “Pressure-induced Structural Transformations in Si:V (Si:V,Mn)”, Fizika i Tiechnika Wysokich Dawlienij, vol.18, nr.4, (2008).
 • P11681: M. Sakowicz, J. Łusakowski, K. Karpierz, M. Grynberg, W. Knap, K. Kohler, G. Valusis, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Terahertz Detection by Field-effect Transistors in Magnetic Fields: Shallow vs Deep Water Mechanism of Electron Plasma Instability”, Journal of High Speed Electronics, vol.18, nr.4, (2008).
 • P11716: M. Sakowicz, J. Łusakowski, K. Karpierz, M. Grynberg, W. Knap, K. Kohler, G. Valusis, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska, P. Caban, W. Strupiński: “Terahertz Detection by the Entire Channel of High Electron Mobility Transistors”, Acta Physica Polonica A, vol.114, nr.5, (2008).
 • P11731: R. Kisiel, M. Guziewicz: “High Temperature Applications of Al Wire Connection to SiC Structures”, (2008).
 • P11732: M.A. Forte Poisson, N. Sarazin, M. Magis, M. Tordjman, J.Di. Persio, R. Langer, M. Guziewicz, L. Thoth, B. Pecz, J. Thorpe, E. Morvan, C. Gaquiere, G. Meneghesso: “GaAlN/GaN HEMT Heterostructures Grown on "SiCopSiC" Composite Substrates for HEMT Application”, Journal of Crystal Growth, nr.310, (2008).
 • P11758: E. Guziewicz, A. Kowalik, M. Godlewski, K. Kopalko, W. Osinniy, A. Wójcik, S. Yatsunenko, E. Łusakowska, W. Paszkowicz, M. Guziewicz: “Extremely Low Temperature Growth of ZnO by Atomic Layer Deposition”, Journal of Applied Physics, nr.103, (2008).
 • P11763: J. Baszkiewicz, D. Krupa, J.A. Kozubowski, B. Rajchel, M. Lewandowska-Szumiel, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Kosiński, A. Chróścicka: “Effect of Sodium-ion Implantation on the Properties Titanium”, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, nr.19, (2008).
 • P11764: K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, T. Pustelny, P. Struk, T. Piotrowski, A. Piotrowska, M. Ekielski, R. Kruszka, M. Wzorek, M. Borysiewicz, I. Pasternak, K. Gut: “Planar Optical Waveguides for Application in Optoelectronic Gas Sensors”, Acta Physica Polonica A, vol.114, (2008).

» wróć

» 2007

 • P10003: K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Rutkowski, R. Kruszka, E. Kowalczyk, E. Papis-Polakowska, T.T. Piotrowski, A. Wawro: “Transparent Ohmic Contacts to GaSb/In(Al)GaAsSb Photovoltaic Cells”, Physica Status Solidi A, vol.204, nr.4, (2007).
 • P10009: W. Jung, A. Misiuk: “Influence of Pressure Annealing on Electrical Properties of Mn Implanted Silicon”, Vacuum, vol.81, nr.10, (2007).
 • P10010: W. Jung, I.V. Antonova, A. Misiuk: “Study of Defects in Near-Surface Layer Created in Silicon by H2+ or He+ Implantation”, Vacuum, vol.81, nr.9, (2007).
 • P10022: W. Jung, T. Piotrowski, S. Sikorski, M. Lipiński, P. Panek, P. Zięba: “Study of Bulk Photovoltaic Effect and Photovoltaic Barrier Effect Distributions in Multicrysta Lline Silicon”, Physica Status Solidi C, vol.4, nr.8, (2007).
 • P10052: A. Misiuk, A. Barcz: “Pressure Mediated Emission of Hydrogen from Buried Porous Layers in Silicon CO - Implanted with H2+ and He+”, Physica Status Solidi C, vol.4, nr.6, (2007).
 • P10055: A. Misiuk, B. Surma, J. Bąk-Misiuk, C.A. Londos, P. Vagovic, I. Kovacevic, B. Pivac, W. Jung, M. Prujszczyk: “Revealing the Radiation - Induced Effects in Silicon by Processing at Enhanced Temperatures - Pressures”, Radiation Measurements, vol.42, nr.4-5, (2007).
 • P10070: E. Papis, A. Piotrowska, E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, T.T. Piotrowski, W. Rzodkiewicz, J. Szade, A. Winiarski, A. Wawro: “Sulphur Passivation of GaSb, InGaAsSb and AlGaAsSb Surfaces”, Physica Status Solidi C, vol.4, nr.4, (2007).
 • P10072: T. Piotrowski, W. Jung, S. Sikorski: “Application of Non-linear Theory to Analysis of Benedicks Effect in Semiconductors”, Physica Status Solidi A, vol.204, nr.4, (2007).
 • P10229: A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Layer or Strip Resistance Measurement by EBIC”, Materials Transactions, vol.48, nr.5, (2007).
 • P10356: E. Przeździecka, E. Kamińska, K.P. Korona, E. Dynowska, W. Dobrowolski, R. Jakieła, W. Pacuski, Ł. Kłopotowski, J. Kassut: “Optical Properties of P-type ZnO and ZnMnO Doped by N and/or As Acceptors”, (2007).
 • P10358: E. Kamińska, E. Przeździecka, A. Piotrowska, J. Kossut, E. Dynowska, R. Jakieła, W. Dobrowolski, P. Bogusławski, I. Pasternak, E. Łusakowska: “Towards Efficient P-type Doping ZnO with Group-v Atoms: N Versus As and Sb”, (2007).
 • P10370: K. Kosiel, M. Kosmala, K. Regiński, M. Bugajski: “MBE Technology of Saturable Bragg Reflectors for Mode Locking of Solid State Lasers”, (2007).
 • P10499: M. Szymański, A. Kozłowska, A. Maląg, A. Szerling: “Two-dimensional Model of Heat Flow in Broad-area Laser Diode Mounted to the Non-ideal Heat Sink”, Journal of Physics D: Applied Physics, vol.40, nr.3, (2007).
 • P10501: E. Płaczek-Popko, A. Nowak, G. Karczewski, T. Wojtowicz, M. Wiater, M. Guziewicz, Z. Gumienny: “Investigation of the Quantum Confinement Effects in CdTe Dots by Electrical Measurements”, (2007).
 • P10510: S. Sikorski, W. Jung: “Modelling of Schottky Contacts for Admittance and Impurity Profiling Measurements”, Electron Technology - Internet Journal, vol.39, nr.5, (2007).
 • P10546: A. Misiuk, L. Chow, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk, W. Osinniy, M. Prujszczyk: “Silicon Based Materials for Application in Spintronics”, Sensor Electronics and Microsystem Technologies, vol.3, (2007).
 • P10738: K. Kosiel, J. Muszalski, A. Szerling, M. Bugajski, R. Jakieła: “Improvement of Quantum Efficiency of MBE Grown ALGaAs/InGaAs/GaAs Edge Emitting Lasers by Optimisation of Construction and Technology”, Vacuum, vol.82, nr.4, (2007).
 • P10739: K. Kosiel, J. Muszalski, A. Szerling, M. Bugajski: “High Power (>1W) RT (300K) 980 nm CW AlGaAs/InGaAs/GaAs Semiconductor Lasers”, Optica Applicata, vol.XXXVII, nr.4, (2007).
 • P10981: A. Misiuk, P. Formanek, I.V. Antonova, J. Bąk-Misiuk, W. Jung, M. Prujszczyk: “Development of Nanostructure in Nitrogen-implanted Silicon Processed at Enhanced Temperature-pressure”, (2007).
 • P11423: J. Baszkiewicz, D. Krupa, B. Rajchel, J.A. Kozubowski, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Kosiński: “Effect of Sodium-ion Implantation on the Properties of the Surface Layers Formed on CoCrMo Alloy (Endocast SL)”, Vacuum, vol.81, nr.10, (2007).
 • P11424: M. Kalisz, R.B. Beck, A. Barcz, M. Ćwil: “The Role of Fluorine-containing Ultra-thin Layer in Controlling Boron Thermal Diffusion Into Silicon”, Journal of Telecommunications and Information Technology, nr.3, (2007).
 • P11425: M. Kamiński, S. Podsiadło, K. Woźniak, Ł. Dobrzycki, R. Jakieła, A. Barcz, M. Psoda, J. Mizera: “Growth and Structural Properties of Thick GaN Layers Obtained by Sublimation Sandwich Method”, Journal of Crystal Growth, vol.303, (2007).
 • P11426: D. Krupa, J. Baszkiewicz, B. Rajchel, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński, T. Borowski: “Effect of Calcium-ion Implantation on the Corrosion Resistance and Bioactivity of the Ti6A14V Alloy”, Vacuum, vol.81, (2007).
 • P11441: M. Guziewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, J. Domagała, H. Lahreche, R. Langer, P. Bove, M.A. Poisson: “Stress-temperature Dependence in (Al)GaN HEMT Structure Grown on the Composite SiC Substrates”, (2007).
 • P11445: E. Przeździecka, E. Kamińska, I. Pasternak, A. Piotrowska, J. Kossut: “Photoluminescence Study of p-type ZnO:Sb Prepared by Thermal Oxidation of the Zn-Sb Starting Material”, Physical Review B, vol.76, (2007).
 • P11454: V. Kuchuk, V.P. Kladko, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, R. Minikayev, R. Ratajczak: “Nanocomposite nc-TaN/a-Si3N4 "mictamict" Films in Metallization Scheme of Galium Nitride for High Temperature Electronic”, (2007).
 • P11455: A. Wójcik, M. Godlewski, E. Guziewicz, K. Kopalko, R. Jakieła, K. Kiecana, M. Sawicki, M. Guziewicz, M. Putkonen, L. Niinisto, Y. Daumont, N. Keller: “Low Temperature Growth of ZnMnO: A Way to Avoid Inclusions of Foreign Phases and Spinodal Decomposition”, Journal of Applied Physics, vol.90, (2007).
 • P11456: J. Bodzenta, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Kaźmierczak-Bałata, A. Piotrowska, M. Pyka: “Thermal Properties of SiC - Results of Photothermal Measurements”, (2007).
 • P11458: J. Bodzenta, K. Gołaszewska-Malec, A. Kaźmierczak-Bałata, A. Piotrowska, M. Pyka: “Thermal Properties of Thin Films Deposited on Si and SiC Substrates”, (2007).
 • P11460: O. Engstrom, M. Kaniewska, M. Kaczmarczyk, W. Jung: “Electron Tunneling from Quantum Dots Characterized by Deep Level Transient Spectroscopy”, Applied Physics Letters, vol.91, (2007).
 • P11461: O. Engstrom, M. Kaniewska, W. Jung, M. Kaczmarczyk: “Three Dimensional Mapping of Thermal and Tunnelling Electron Emission from InAs/GaAs Quantum Dots”, Applied Physics Letters, vol.91, (2007).
 • P11473: M. Guziewicz, A. Piotrowska, E. Kamińska, J. Domagała, M.A. Poisson, H. Lahreche, R. Langer, P. Bove: “Evaluation of Stress in AlGaN/GaN HEMT Structures Grown on Composite Substrates of the Type Mono-Si/poly-SiC and Mono-SiC/poly-SiC”, (2007).
 • P11559: E. Kamińska, E. Przeździecka, A. Piotrowska, J. Kossut, P. Bogusławski, I. Pasternak, R. Jakieła, E. Dynowska: “Properties of P-type ZnO Grown by Oxidation of Zn -Group-V Compounds”, (2007).

» wróć

» 2006

 • P10011: W. Jung, A. Misiuk, J. Felba, I.E. Megeła, Yu. Azhniuk, M. Prujszczyk: “Electrical Properties of Electron - Irradiated Czi-Si After Processing Under Enhanced Hydrostatic Pressure”, Elektrotechnika i Elektronika, vol.5-6, (2006).
 • P10054: A. Misiuk, C.A. Londos, J. Bąk-Misiuk, D. Yang, W. Jung, M. Prujszczyk: “Stress Dependent Transformation of Interstitial Oxygen in Processed Ge-Doped Cz-Si”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. B, vol.253, nr.1-2, (2006).
 • P10057: A. Misiuk, B. Surma, J. Bąk-Misiuk, I.V. Antonova, W. Jung, M. Prujszczyk: “Stress-Induced Defects in Processed Electron - Irradiated Cz-Si”, Elektrotechnika i Elektronika, vol.5-6, (2006).
 • P10058: A. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, A. Piotrowska: “Thermal Stability of Thin Amorphous Ta-Si-N Films Used in Au/GaN Metallization”, Technical Physics, vol.51, nr.10, (2006).
 • P10061: V.D. Akhmetov, A. Misiuk, A. Barcz, H. Richter: “Pressure - Induced Transformations of Nitrogen Implanted Into Silicon”, Physica Status Solidi A, vol.206, nr.4, (2006).
 • P10082: A. Kuchuk, V.P. Kladko, O.S. Lytvyn, A. Piotrowska, R.A. Minkayev, R. Ratajczak: “Relationship Between Condition of Deposition and Properties of W-Ti-N Thin Films Prepared by Reactive Magnetron Sputtering”, Advanced Engineering Materials, vol.8, nr.3, (2006).
 • P10121: M. Guziewicz, A. Piotrowska, E. Kamińska, K. Grasza, R. Diduszko, A. Stonert, A. Turos, M. Sochacki, J. Szmidt: “Ta-Si Contacs to N-SiC for High Temperatures Devices”, Materials Science and Engineering B, vol.135, nr.3, (2006).
 • P10169: E. Przeździecka, E. Kamińska, E. Dynowska, W. Dobrowolski, R. Jakieła, Ł. Kłopotowski, M. Sawicki, K. Kiecana, J. Kossut: “P-type ZnO and ZnMnO by Oxidation of Zn(Mn)Te Films”, Physica Status Solidi C, vol.3, nr.4, (2006).
 • P10170: M. Kaniewska, O. Engstrom, A. Barcz, M. Pacholak-Cybulska: “Deep Levels Induced by InAs/GaAs Quantum Dots”, Materials Science and Engineering C, vol.26, nr.5-7, (2006).
 • P10171: E. Kamińska, E. Przeździecka, A. Piotrowska, J. Kossut, E. Dynowska, W. Dobrowolski, A. Barcz, R. Jakieła, E. Łusakowska, J. Ratajczak: “ZnO-based P-N Junctions with P-type ZnO by ZnTe Oxidation”, (2006).
 • P10172: M. Kaniewska, O. Engstrom, A. Barcz, M. Pacholak-Cybulska: “Electrical Activity of Deep Levels in the Presence of InAs/GaAs Quantum Dots”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.9, nr.1-3, (2006).
 • P10230: A. Czerwiński, M. Płuska, J. Ratajczak, A. Szerling, J. Kątcki: “Resistance and Scheet Resistance Measurements Using Electron Beam Induced Current”, Applied Physics Letters, nr.89, (2006).
 • P10231: A. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, A. Piotrowska: “Technology and Comparative Investigation of Ternary W-TiN and Ta(Ti)-SiN Thin Film Diffusion Barriers”, (2006).
 • P10242: A. Misiuk, B. Surma, J. Bąk-Misiuk, A. Barcz, W. Jung, W. Osinniy, A. Shalimov: “Effect of Pressure Annealing on Structure of Si:Mn”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.9, nr.1-3, (2006).
 • P10271: G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, E. Janik, M. Aleszkiewicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Springholz, G. Bauer: “PbTe-a New Medium for Quantum Ballistic Devices”, Physica E, vol.34, nr.1-2, (2006).
 • P10274: A. Piotrowska, M. Guziewicz, E. Kamińska, E. Dynowska, A. Stonert, A. Turos, S. Figge, R. Kroeger, D. Hommel: “Anti-diffusion Barriers for Gold-based Metallization to P-GaN”, (2006).
 • P10275: R. Jakieła, A. Barcz, E. Dumiszewska, A. Jagoda: “Si Diffusion in Epitaxial GaN”, Physica Status Solidi C, vol.3, nr.6, (2006).
 • P10276: R. Jakieła, A. Barcz, E. Wegner, A. Zagojski: “Diffusion on Mn in Gallium Arsenide”, Journal of Alloys and Compounds, nr.423, (2006).
 • P10280: J. Adey, G. Alfieri, P.P. Allport, M. Ambrico, L. Andricek, M. Artuso, S. Assouak, L. Barabash, A. Barcz, R. Bates, S.F. Biagi, G.M. Bilei, B. Bisello, A. Blue, A. Blumenau, V. Boisvert, G. Bolla, E. Borchi, L. Borrello, D. Bortoletto, M. Boscardin, T.J.V. Bowcock, T.J. Brodbeck, J. Broz, M. Bruzzi, A. Brzozowski, M. Buda, P. Buhmann, P. Bussey, C. Buttar, F. Campabadal, D. Campbell, A. Candelori, G. Casse, A. Cavallini, S. Charron, A. Chilingarov, D. Chren, V. Cindro, P. Collins, R. Coluccia, D. Contarato, J. Coutinho, D. Creanza, W. Cunningham, G.F. Dalla Beta, I. Dawson, W. de Boer, M. de Palma, R. Demina, P. Dervan, S. Diez, F. Doherty, I. Dolenc, Z. Dolezal, A. Dolgolenko, T. Eberlein, S. Eckert, T. Ehrich, L. Eklund, V. Eremin, C. Fall, F. Fizzotti, C. Fleta, E. Focardi, E. Forton, E. Fretwurst, S. Furgeri, A.G. Bates, C. Garcia, Y. Garino, E. Gaubas, M.H. Genest, K.A. Gill, K. Giolo, M. Glaser, C. Goessling, V. Golovine, S. Gonzales Sevilla, I. Gorelov, J. Goss, G. Gregoire, P. Gregori, E. Grigoriev, A.A. Grillo, A. Groza, J. Guskov, L. Haddad, T.E. Hansen, J. Harkonen, F.G. Hartjes, F. Hartmann, H. Hodlmoser, M. Hoeferkamp, F. Honniger, T. Horazdowsky, R. Horisberger, A. Houdayer, B. Hourahine, G. Huges, I. Ilyashenko, A. Ivanov, J. James, K. Jarasinuas, K.M.H. Johansen, R. Jones, B.K. Jones, C. Joram, E. Kalinina, P. Kaminski, A. Karpenko, A. Karpov, S. Kazakov, V. Kazlauskiene, N. Kazuchits, V. Kazukauskas, V. Khivrich, V. Khomenkov, J. Kierstead, R. Klingenberg, P. Kodys, E. Koffeman, Z. Kohout, S. Korjenevski, M. Koski, R. Kozlowski, M. Kozubal, G. Kramberger, S. Kuehn, A. Kuznetsov, S. Kwan, C. Lacasta, S. Lagomarsino, K. Lassila-Perini, V. Lastovetsky, I. Lazanu, S. Lazanu, A. Lebedev, C. Lebel, K. Leinonen, V. Lemaitre, C. Leroy, Z. Li, T. Ligonzo, G. Lindstrom, V. Linhart, P. Litovchenko, A. Litovchenko, A. Lo Giudice, M. Lozano, Z. Luczynski, P. Luukka, A. Macchiolo, L.F. Makarenko, I. Mandic, C. Manfredotti, N. Manna, A. Martemianov, S. Marti i Garcia, S. Marunko, K. Mathieson, J. Melone, D. Menichelli, A. Messineo, J. Metcalfe, S. Miglio, M. Mikuz, O. Militaru, M. Minano, J. Miyamoto, M. Moll, E. Monakhov, H.G. Moser, E. Nossarzewska-Orłowska, J. Nysten, V. OShea, T. Palviainen, D. Pantano, C. Parkes, U. Parzefall, D. Passeri, U. Pein, G. Pellegrini, D. Pennicard, M. Petasecca, C. Piemonte, G.U. Pignatel, N. Pinho, L. Pintilie, I. Pintilie, K. Piotrzkowski, L. Polivtsev, A. Popa, J. Popule, S. Pospisil, A. Pozza, V. Radicci, J.M. Rafi, M. Rando, R. Richter, P. Rodeghiero, R. Roeder, S. Rogozhkin, T. Rohe, S. Ronhin, C. Rott, A. Roy, A. Ruzin, A. Saavedra, H.F.W. Sadrozinski, S. Sakalauskas, M. Scaringella, L. Schiavulli, B. Schumm, S. Sciortino, G. Segneri, S. Seidel, A. Seiden, G. Sellberg, D. Sentenac, I. Shipsey, P. Sicho, T. Sloan, S. Son, V. Sopko, B. Sopko, N. Spencer, J. Stahl, D. Stolze, J. Storasta, N. Strokan, M. Sudzius, B. Surma, B.G. Svensson, P. Tipton, M. Tomasek, C. Tosi, A. Tsvetkov, E. Tuominen, E. Tuovinen, T. Tuuva, M. Tylchin, H. Uebersee, J. Uher, M. Ullan, J.V. Vaitkus, H. Van der Graaf, E. Vataga, E. Verbitskaya, J.L. Visschers, J. Vossebeld, V. Vrba, J. Weber, Q. Wei, I. Wilhelm, I. Wright, R. Wunstorf, P. Zabierowski, A. Zaluzhny, M. Zavrtanik, M. Zen, V. Zhukov, N. Zorzi: “Radiation Tolerant Semiconductor Sensors for Tracking Detectors”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, nr.565, (2006).
 • P10281: J. Adey, G. Alfieri, P.P. Allport, M. Ambrico, L. Andricek, M. Artuso, S. Assouak, L. Barabash, A. Barcz, R. Bates, S.F. Biagi, G.M. Bilei, B. Bisello, A. Blue, A. Blumenau, V. Boisvert, G. Bolla, E. Borchi, L. Borrello, D. Bortoletto, M. Boscardin, T.J.V. Bowcock, T.J. Brodbeck, J. Broz, M. Bruzzi, A. Brzozowski, M. Buda, P. Buhmann, P. Bussey, C. Buttar, F. Campabadal, D. Campbell, A. Candelori, G. Casse, A. Cavallini, S. Charron, A. Chilingarov, D. Chren, V. Cindro, P. Collins, R. Coluccia, D. Contarato, J. Coutinho, D. Creanza, W. Cunningham, G.F. Dalla Beta, I. Dawson, W. de Boer, M. de Palma, R. Demina, P. Dervan, S. Diez, F. Doherty, I. Dolenc, Z. Dolezal, A. Dolgolenko, T. Eberlein, S. Eckert, T. Ehrich, L. Eklund, V. Eremin, C. Fall, F. Fizzotti, C. Fleta, E. Focardi, E. Forton, E. Fretwurst, S. Furgeri, A.G. Bates, C. Garcia, Y. Garino, E. Gaubas, M.H. Genest, K.A. Gill, K. Giolo, M. Glaser, C. Goessling, V. Golovine, S. Gonzales Sevilla, I. Gorelov, J. Goss, G. Gregoire, P. Gregori, E. Grigoriev, A.A. Grillo, A. Groza, J. Guskov, L. Haddad, T.E. Hansen, J. Harkonen, F.G. Hartjes, F. Hartmann, H. Hodlmoser, M. Hoeferkamp, F. Honniger, T. Horazdowsky, R. Horisberger, A. Houdayer, B. Hourahine, G. Huges, I. Ilyashenko, A. Ivanov, J. James, K. Jarasinuas, K.M.H. Johansen, R. Jones, B.K. Jones, C. Joram, E. Kalinina, P. Kaminski, B.G. Svensson, P. Tipton, M. Tomasek, A. Tsvetkov, E. Tuominen, E. Tuovinen, T. Tuuva, M. Tylchin, H. Uebersee, J. Uher, M. Ullan, J.V. Vaitkus, H. Van der Graaf, E. Vataga, E. Verbitskaya, J.L. Visschers, J. Vossebeld, V. Vrba, J. Weber, Q. Wei, I. Wilhelm, I. Wright, R. Wunstorf, P. Zabierowski, A. Zaluzhny, M. Zavrtanik, M. Zen, V. Zhukov, N. Zorzi: “Radiation-hard Detectors for Very High Luminosity Colliders”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, nr.560, (2006).
 • P10283: W. Jung, A. Misiuk, D. Yang: “Effect of High Pressure Annealing on Electrical Properties of Nitrogen and Germanium Doped Silicon”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. B, nr.253, (2006).
 • P10310: I. Milostnaya, A. Korneev, I. Rubtsowa, V. Seleznev, O. Minaeva, G. Chulkova, O. Okunev, B. Voronov, K. Smirnov, G. Goltsman, W. Słysz, M. Węgrzecki, M. Guziewicz, J. Bar, M. Górska, A. Pearlman, J. Kitaygorsky, A. Cross, R. Sobolewski: “Superconducting Single-photon Detectors Designed for Operation at 1.55-um Telecomunication Wavelength”, Institute of Physics: Conference Series, nr.43, (2006).
 • P10318: A. Szerling, K. Kosiel, A. Wójcik-Jedlińska, M. Płuska, M. Bugajski: “Investigation of Oval Defects in (In)Ga(Al.)As/GaAs Heterostructures by Spatially-resolved Photoluminescence and Micro-cathodoluminescence ”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.9, nr.1-3, (2006).
 • P10337: K. Kosiel, J. Muszalski, A. Szerling, M. Bugajski, R. Jakieła: “Zwiększenie wydajności kwantowej półprzewodnikowego lasera krawędziowego InGaAs/GaAs - optymalizacja konstrukcji i technologii”, (2006).
 • P10352: A. Misiuk, L. Chow, A. Barcz, B. Surma, J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, W. Osinniy, F. Salman, G. Chai, M. Prujszczyk, A. Trojan: “New Silicon-based Materials for Spintronics Applications - Si:V and Si:Cr”, (2006).
 • P10354: T. Mazingue, L. Escoubas, L. Spalluto, F. Flory, P. Jacquounton, A. Perrone, E. Kamińska, A. Piotrowska, I. Mihalescu, P. Atanasov: “Optical Characterisations of ZnO, SnO2, and TiO2 thin Films for Butane”, Applied Optics, vol.45, nr.7, (2006).
 • P10355: G. Grabecki, J. Wróbel, P. Zagrajek, K. Fronc, M. Aleszkiewicz, T. Dietl, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Springholz, G. Bauer: “Quantum Nanostructures of Paraelectric PbTe”, Physica E, vol.35, nr.2, (2006).
 • P10357: E. Przeździecka, E. Kamińska, K. Kiecana, M. Sawicki, Ł. Kłopotowski, W. Pacuski, J. Kassut: “Magneto-optical Properties of the Diluted Magnetic Semiconductor P-type ZnMnO”, Solid State Communications, vol.139, (2006).
 • P10360: E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Szczęsny: “Processing Issues for GaN-based Devices Targeting High Temperature Application”, (2006).
 • P10369: K. Kosiel, M. Kosmala, K. Regiński, M. Bugajski: “Technologia MBE półprzewodnikowych modułów Nasycalnych Reflektorów Bragga do synchronizacji modów laserów na ciele stałym”, (2006).
 • P10372: A. Wójcik-Jedlińska, K. Gradkowski, K. Kosiel, M. Bugajski: “The Role of Photoluminescence Excitation Spectroscopy in Investigation of Quantum Cascade Lasers Properties”, Electron Technology - Internet Journal, vol.37/38, nr.10, (2006).
 • P10382: A. Kozic, C. Paskevic, A. Suziedelis, J. Gradauskas, S. Asmontas, A. Szerling, H. Wrzesińska: “Asymmetrically Shaped Pseudomorphic Modulation Doped Structure for Microwave Detection”, Acta Physica Polonica A, nr.6, (2006).
 • P10496: J. Muszalski, K. Iwaszczuk, A. Szerling, A. Maląg: “Analiza spektralna wielosegmentowych laserów półprzewodnikowych”, (2006).
 • P10511: J. Szmidt, R. Kisiel, Z. Szczepański, M. Guziewicz, B. Cholewa, M. Sochacki: “Ohmic Contacts and Interconnections for High Temperature SiC Devices”, (2006).
 • P10530: M. Bednorz, M. Urbańczyk, T. Pustelny, A. Piotrowska, E. Papis, Z. Sidor, E. Kamińska: “Application of SU8 Polymer in Waveguide Interferometer Ammonia Sensor”, Molecular and Quantum Acoustics. Annual Journal, vol.27, (2006).
 • P10532: M. Bednorz, M. Urbańczyk, T. Pustelny, A. Piotrowska, E. Papis, Z. Sidor, E. Kamińska: “Application of SU8 Polymer in Waveguide Interferometer Ammonia Sensor”, Molecular and Quantum Acoustics. Annual Journal, vol.27, (2006).

» wróć

» 2005

 • P10110: D. Krupa, J. Baszkiewicz, J.A. Kozubowski, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński, M. Lewandowska-Szumiel, B. Rajchel: “Effect of Dual Ion Implantation of Calcium and Phosphorus on the Properties of Titanum”, Biomaterials, vol.26, nr.16, (2005).
 • P10130: D. Dobosz, K. Gołaszewska-Malec, Z.R. Zytkiewicz, E. Kamińska, A. Piotrowska, T.T. Piotrowski, A. Barcz, R. Jakieła: “Properties of ZrN Films as Substrate Masks in Liquid Phase Epitaxial Lateral Overgrowth of Compound Semiconductors”, Crystal Research and Technology, vol.40, nr.4-5, (2005).
 • P10156: E. Guziewicz, K. Kopalko, J. Sadowski, M. Guziewicz, Z. Gołacki: “Zn(Mn)O Surface Alloy Studied by Synchrotron Radiation Photoemission”, Acta Physica Polonica A, vol.108, nr.4, (2005).
 • P10164: E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Kossut, A. Barcz, R. Butkute, W. Dobrowolski, E. Dynowska, R. Jakieła, E. Przeździecka, R. Łukasiewicz, M. Aleszkiewicz, P. Wojnar, E. Kowalczyk: “Transparent P-type ZnO Films Obtained by Oxidation of Sputter-deposited Zn3N2”, Solid State Communications, vol.135, nr.1-2, (2005).
 • P10165: E. Kamińska, J. Kossut, A. Piotrowska, E. Przeździecka, W. Dobrowolski, E. Dynowska, R. Butkute, A. Barcz, R. Jakieła, M. Aleszkiewicz, E. Janik, E. Kowalczyk: “Transparent P-type ZnO by Oxidation of Zn-based Compound”, AIP Conference Proceedings, vol.772, (2005).
 • P10166: M. Jelinek, A. Klini, T. Kocourek, R. Zeipl, A. Santoni, C. Fotakis, E. Kamińska: “Subpicosecond and Enhanced Nanosecond PLD to grow ZnO Films in Nitrogen Ambient”, Surface & Coatings Technology, vol.200, (2005).
 • P10167: N. Madamopoulos, G. Siganakis, A. Tsigara, L. Athanasekos, S. Pispas, N. Vainos, E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Perrone, C Ristouscu, K. Kibasi: “Diffractive Optical Elements for Photonic Gas Sensors”, (2005).
 • P10168: T. Mazingue, L. Spalluto, L. Escoubas, F. Flory, M. Jelinek, I. Mihalescu, E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Perrone: “Optical Sensitivity of Thin Films to Hydrocarbons and Ozone”, (2005).
 • P10186: J. Gaca, M. Wójcik, A. Turos, W. Strupiński, A. Jasik, J. Zynek, K. Kosiel, F. Eichhorn, F. Prokert: “Badanie profilu składu chemicznego i lateralnej jednorodności studni kwantowych związków półprzewodnikowych AIIIBV”, Materiały Elektroniczne, vol.33, nr.1/4, (2005).
 • P10187: M. Kosmala, K. Regiński, K. Kosiel: “Some Problems of Molecular Beam Epitaxy Growth of Epitaxial Structures of Semiconductor Lasers for a 980 nm Band”, Optica Applicata, vol.35, nr.3, (2005).
 • P10190: E. Kowalczyk, L. Ornoch, A. Szerling, B. Mroziewicz: “Thermally Induced Changes of Broad Contact Pulse Operated SQW SCH Laser Spectra”, Optica Applicata, vol.35, nr.3, (2005).
 • P10228: A. Misiuk, A. Barcz, B. Surma, J. Bąk-Misiuk: “Effect of Pressure on Emission of Hydrogen from Silicon CO-implanted with Hydrogen and Helium”, (2005).
 • P10233: A. Misiuk, J. Bąk-Misiuk, K. Orlińska, A. Barcz, B. Surma, M. Prujszczyk: “Struktura krzemu implantowanego azotem i wygrzanego w warunkach podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego”, (2005).
 • P10245: A. Misiuk, B. Surma, A. Barcz, K. Orlińska, J. Bąk-Misiuk, I.V. Antonova, S. Dub: “Strain and Defect Engineering in Si/Si3N4/Si by High Temperature-pressure Traetment”, Materials Science and Engineering B, vol.124-125, (2005).
 • P10250: I.V. Antonova, A. Misiuk, C.A. Londos, B. Surma, S.A. Smagulova, A. Bukowski, W. Jung, A. Barcz: “Pressure-induced Formation of Electrically Active Centers in Irradiated Silicon: Comparison of Electron and Neutron Irradiation”, Vacuum, vol.77, (2005).
 • P10259: W.K. Wierzchowski, A. Misiuk, K. Wieteska, J. Bąk-Misiuk, W. Jung, A. Shalimov, W. Graeff, M. Prujszczyk: “Defect Structure of Czochralski Silicon Co-implanted with Helium and Hydrogen and Treated at High Temperature-pressure”, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, vol.8, nr.2, (2005).
 • P10263: B. Mroziewicz, T. Piwoński, E. Kowalczyk, A. Szerling, S.J. Lewandowski: “External Cavity Diode Lasers with Ridge-waveguide Type broad Contact Semiconductor Optical Amplifiers”, (2005).
 • P10270: G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, E. Janik, M. Aleszkiewicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Springholz, G. Bauer: “Disorder Suppression and Precise Conductance Quantization in Constructions of PbTe Quantum Wells”, Physical Review B, vol.72, (2005).
 • P10272: M. Sawicki, K.Y. Wang, K.W. Edmonds, R.P. Campion, C.R. Staddon, N.R.S. Farlay, C.T. Faxon, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, T. Dietl, B.L. Gallagher: “In-plane Uniaxial Anisotropy Rotation in (Ga,Mn)As thin Films”, Physical Review B, vol.71, (2005).
 • P10284: A. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, O.S. Lytvyn, A.A. Korchovyi, A. Piotrowska, R.A. Minkayev, R. Jakieła: “Effect of Nitrogen in Ta-Si-N Thin Films on Properties and Diffusion Barrier Performances”, Metallofizika Noveishie Tekhnologii, vol.27, nr.5, (2005).
 • P10314: A. Szczęsny, E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Szmidt: “GaN – materiał dla konstrukcji przyrządów pracujących przy wysokich częstotliwościach (HEMT) i w ekstremalnych warunkach ”, Elektronika, nr.2-3, (2005).
 • P10319: A. Szerling, K. Kosiel, A. Wójcik-Jedlińska, M. Płuska, M. Bugajski: “Properties and Origin of Oval Defects in Epitaxial Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy ”, Optica Applicata, vol.35, nr.3, (2005).
 • P10343: M. Zaborowski, P. Grabiec, A. Barcz: “Manufacturing of Pt-electrode by Wet Etching ”, Microelectronic Engineering, vol.82, nr.3-4, (2005).
 • P10378: M. Górska, H. Wrzesińska, A. Szerling, K. Hejduk, J. Łysko: “HBV Deep Messa Ething in the InGaAs/InAlAs/AlAs Heterostructure over InP Substrate”, Materials Science-Poland, vol.23, nr.1, (2005).
 • P10379: M. Górska, H. Wrzesińska, A. Szerling, K. Hejduk, J. Łysko: “HBV Deep Messa Ething in the InGaAs/InAlAs/AlAs Heterostructure over InP Substrate”, (2005).
 • P10393: W. Jung, A. Misiuk, C.A. Londos: “Pressure Stimulated Creation of Oxygen Related Defects in Oxygen Implanted and Neutron Irradiated Silicon”, Vacuum, vol.35, nr.3, (2005).
 • P10407: K. Kosiel, K. Regiński, M. Kosmala, A. Szerling, T. Piwoński, D. Wawer, A. Wójcik-Jedlińska, M. Bugajski: “The Influence of MBE Growth Conditions on InAlGaAs/AlGaAs Optical Properties”, (2005).
 • P10452: J. Muszalski, P. Sajewicz, A. Szerling: “Fourier Analysis of Spectral Characteristics of Edge Emitting Lasers”, (2005).
 • P10477: M. Sochacki, R. Łukasiewicz, W. Rzodkiewicz, A. Werbowy, J. Szmidt: “Silicon Dioxide and Silicon Nitride as a Passivation and Edge Termination for 4H-SiC Schottky Diodes”, Diamond & Related Materials, vol.14, (2005).
 • P10517: W. Jung, A. Misiuk, C.A. Londos, D. Yang, I.V. Antonova, M. Prujszczyk: “Influence of High Pressure Annealing on Electrical Properties of Surface Layer of Neutron Irradiated or Germanium-Doped Czochralski-Grown Silicon”, Optica Applicata, vol.35, nr.3, (2005).
 • P10555: M. Bruzzi, J. Adey, A. Al-Ajili, P. Alexandrov, G. Alfieri, P.P. Allport, A. Andreazza, M. Artuso, S. Assouak, B.S. Avset, L. Barabash, Baranova, A. Barcz, A. Basile, R. Bates, M. Belova, S.F. Biagi, G.M. Bilei, B. Bisello, A. Blue, A. Blumenau, V. Boisvert, G. Bolla, G. Bondarenko, E. Borchi, L. Borrello, D. Bortoletto, M. Boscardin, L. Bosisio, T.J.V. Bowcock, T.J. Brodbeck, J. Broz, A. Brukhanov, A. Brzozowski, M. Buda, P. Buhmann, C. Buttar, F. Campabadal, D. Campbell, A. Candelori, G. Casse, A. Cavallini, A. Chilingarov, D. Chren, V. Cindro, M. Citterio, P. Collins, R. Coluccia, D. Contarato, J. Coutinho, D. Creanza, W. Cunningham, V. Cvetkov, G.F. Dalla Beta, G. Davies, I. Dawson, W. de Boer, M. de Palma, R. Demina, P. Dervan, A. Dierlamm, S. Dittongo, L. Dobrzański, Z. Dolezal, A. Dolgolenko, T. Eberlein, V. Eremin, C. Fall, F. Fasolo, T. Ferbel, F. Fizzotti, C. Fleta, E. Focardi, E. Forton, S. Franchenko, E. Fretwurst, F. Gamaz, C. Garcia, J.E. Garcia-Navarro, E. Gaubas, M.H. Genest, K.A. Gill, K. Giolo, M. Glaser, C. Goessling, V. Golovine, S. Gonzales Sevilla, I. Gorelov, J. Goss, A. Gouldwell, G. Gregoire, P. Gregori, E. Grigoriev, C. Grigson, A.A. Grillo, A. Groza, J. Guskov, L. Haddad, J. Harkonen, R. Harding, F. Hauler, S. Hayama, M. Hoeferkamp, F. Honniger, T. Horazdowsky, R. Horisberger, M. Horn, A. Houdayer, B. Hourahine, A. Hruban, G. Huges, I. Ilyashenko, K. Irmscher, A. Ivanov, K. Jarasinuas, T. Jin, B.K. Jones, R. Jones, C. Joram, L. Jungermann, E. Kalinina, P. Kaminski, A. Karpenko, A. Karpov, V. Kazlauskiene, V. Kazukauskas, V. Khivrich, V. Khomenkov, J. Kierstead, J. Klaiber-Lodewigs, M. Kleverman, R. Klingenberg, P. Kodys, Z. Kohout, S. Korjenevski, A. Kowalik, R. Kozlowski, M. Kozodaev, G. Kramberger, O. Krasel, A. Kuznetsov, S. Kwan, S. Lagomarsino, T. Lari, K. Lassila-Perini, V. Lastovetsky, G. Latino, S. Latushkin, S. Lazanu, I. Lazanu, C. Lebel, K. Leinonen, C. Leroy, Z. Li, G. Lindstrom, J.L. Lindstrom, V. Linhart, A. Litovchenko, P. Litovchenko, V. Litvinov, A. Lo Giudice, M. Lozano, Z. Luczynski, P. Luukka, A. Macchiolo, A. Mainwood, L.F. Makarenko, I. Mandic, C. Manfredotti, S. Marti i Garcia, S. Marunko, K. Mathieson, A. Mozzanti, J. Melone, D. Menichelli, C. Meroni, A. Messineo, S. Miglio, M. Mikuz, J. Miyamoto, M. Moll, E. Monakhov, F. Moscatelli, L. Murin, F. Nava, D. Naoumov, E. Nossarzewska-Orłowska, S. Nummela, J. Nysten, P. Olivero, V. OShea, T. Palviainen, C. Paolini, C. Parkes, D. Passeri, U. Pein, G. Pellegrini, R. Perera, M. Petasecca, B. Piatkowski, C. Piemonte, G.U. Pignatel, N. Pinho, I. Pintilie, L. Pintilie, L. Polivtsev, P. Polozov, A. Popa, J. Popule, S. Pospisil, G. Pucker, V. Radicci, J.M. Rafi, F. Ragusa, M. Rahman, M. Rando, R. Roeder, T. Rohe, S. Ronhin, C. Rott, P. Roy, A. Roy, A. Ruzin, A. Ryazanov, H.F.W. Sadrozinski, S. Sakalauskas, M. Scaringella, L. Schiavulli, S. Schnetzer, B. Schumm, S. Sciortino, A. Scorzoni, G. Segneri, S. Seidel, A. Seiden, G. Sellberg, P. Sellin, D. Sentenac, I. Shipsey, P. Sicho, T. Sloan, M. Solar, S. Son, V. Sopko, N. Spencer, J. Stahl, I. Stavitski, D. Stolze, R. Stone, J. Storasta, N. Strokan, W. Strupiński, M. Sudzius, B. Surma, J. Suuronen, A. Suvorov, B.G. Svensson, P. Tipton, M. Tomasek, C. Troncon, A. Tsvetkov, E. Tuominen, E. Tuovinen, T. Tuuva, M. Tylchin, H. Uebersee, J. Uher, M. Ullan, J.V. Vaitkus, P. Vanni, J. Velthuis, G. Verzellesi, E. Verbitskaya, V. Vrba, G. Wagner, I. Wilhelm, S. Worm, V. Wright, R. Wunstorf, P. Zabierowski, A. Zaluzhny, M. Zavrtanik, M. Zen, V. Zhukov, N. Zorzi: “Radiation-hard Semiconductor Detectors for SuperLHC”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.541, nr.1-2, (2005).
 • P10556: M. Bugajski, B. Mroziewicz, K. Regiński, J. Muszalski, K. Kosiel, M. Zbroszczyk, T. Ochalski, T. Piwoński, D. Wawer, A. Szerling, E. Kowalczyk, H. Wrzesińska: “High Power QW SCH InGaAs?GaAs Lasers for 980 nm Band”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, vol.53, nr.2, (2005).
 • P10558: E. Fretwurst, J. Adey, A. Al-Ajili, G. Alfieri, P.P. Allport, M. Artuso, S. Assouak, B.S. Avset, L. Barabash, A. Barcz, R. Bates, S.F. Biagi, G.M. Bilei, B. Bisello, A. Blue, A. Blumenau, V. Boisvert, G. Bolla, G. Bondarenko, E. Borchi, L. Borrello, D. Bortoletto, M. Boscardin, L. Bosisio, T.J.V. Bowcock, T.J. Brodbeck, J. Broz, M. Bruzzi, A. Brzozowski, M. Buda, P. Buhmann, C. Buttar, F. Campabadal, D. Campbell, A. Candelori, G. Casse, A. Cavallini, S. Charron, A. Chilingarov, D. Chren, V. Cindro, P. Collins, R. Coluccia, D. Contarato, J. Coutinho, D. Creanza, W. Cunningham, G.F. Dalla Beta, I. Dawson, W. de Boer, M. de Palma, R. Demina, P. Dervan: “Recent Advancements in the Development of Radiation Hard Semiconductor Detectors for S-LHC”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.552, nr.1-2, (2005).
 • P10564: R. Jakieła, A. Barcz, E. Wegner, A. Zagojski: “Diffusion and Activation of Zn Implanted Into InP:S”, Vacuum, vol.78, nr.2-4, (2005).
 • P10565: W. Jung, A. Misiuk, J. Ratajczak, A. Barcz: “Effect of Heat Treatment at Enhanced Pressure on Electrical and Structural Properties of Silicon Surface Layer Co-implanted with Hydrogen and Helium Ions”, Opto-Electronics Review, vol.13, nr.1, (2005).
 • P10566: E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, R. Łukasiewicz, A. Szczęsny, E. Kowalczyk, P. Jagodziński, M. Guziewicz, A. Kudła, A. Barcz, R. Jakieła: “Thermally Stable Transparent Ru-Si-O Schottky Contacts for n-type GaN and AlGaN”, (2005).
 • P10567: E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Szczęsny, R. Łukasiewicz, A. Kuchuk, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, A. Barcz, R. Jakieła, E. Dynowska, A. Stonert, A. Turos: “Thermally Stable Ru-Si-O Gate Electrode for AlGaN/GaN HEMT”, Physica Status Solidi C, vol.2, nr.3, (2005).
 • P10568: E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Kossut, R. Butkute, W. Dobrowolski, R. Łukasiewicz, A. Barcz, R. Jakieła, E. Dynowska, E. Przeździecka, M. Aleszkiewicz, E. Kowalczyk: “P-type Conducting ZnO: Fabrication and Characterization”, Physica Status Solidi C, vol.2, nr.3, (2005).
 • P10569: D. Krupa, J. Baszkiewicz, B. Rajchel, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński: “Effect of Sodium-ion Implantation on the Corrosion Resistance and Bioactivity of Titanum”, Vacuum, vol.78, nr.2-4, (2005).
 • P10577: M. Moll, J. Adey, A. Al-Ajili, G. Alfieri, P.P. Allport, M. Artuso, S. Assouak, B.S. Avset, L. Barabash, A. Barcz, R. Bates, S.F. Biagi, G.M. Bilei, B. Bisello, A. Blue, A. Blumenau, V. Boisvert, G. Bolla, G. Bondarenko, E. Borchi, L. Borrello, D. Bortoletto, M. Boscardin, L. Bosisio, T.J.V. Bowcock, T.J. Brodbeck, J. Broz, M. Bruzzi, A. Brzozowski, M. Buda, P. Buhmann, C. Buttar, F. Campabadal, D. Campbell, A. Candelori, G. Casse, A. Cavallini, S. Charron, A. Chilingarov, D. Chren, V. Cindro, P. Collins, R. Coluccia, D. Contarato, J. Coutinho, D. Creanza, W. Cunningham, G.F. Dalla Beta, I. Dawson, W. de Boer, M. de Palma, R. Demina, P. Dervan, S. Dittongo, Z. Dolezal, A. Dolgolenko, T. Eberlein, V. Eremin, C. Fall, F. Fasolo, F. Fizzotti, C. Fleta, E. Focardi, E. Forton, E. Fretwurst, C. Garcia, J.E. Garcia-Navarro, E. Gaubas, M.H. Genest, K.A. Gill, K. Giolo, M. Glaser, C. Goessling, V. Golovine, S. Gonzales Sevilla, I. Gorelov, J. Goss, A. Gouldwell, G. Gregoire, P. Gregori, E. Grigoriev, A.A. Grillo, A. Groza, J. Guskov, L. Haddad, J. Harkonen, F. Hauler, M. Hoeferkamp, F. Honniger, T. Horazdowsky, R. Horisberger, M. Horn, A. Houdayer, B. Hourahine, G. Huges, I. Ilyashenko, K. Irmscher, T. Ivanov, K. Jarasinuas, K.M.H. Johansen, B.K. Jones, R. Jones, C. Joram, L. Jungermann, E. Kalinina, P. Kaminski, A. Karpenko, A. Karpov, V. Kazlauskiene, V. Kazukauskas, V. Khivrich, V. Khomenkov, J. Kierstead, J. Klaiber-Lodewigs, R. Klingenberg, P. Kodys, Z. Kohout, S. Korjenevski, M. Koski, R. Kozlowski, M. Kozodaev, G. Kramberger, O. Krasel, A. Kuznetsov, S. Kwan, S. Lagomarsino, K. Lassila-Perini, V. Lastovetsky, G. Latino, S. Lazanu, I. Lazanu, A. Lebedev, C. Lebel, K. Leinonen, C. Leroy, C. Li, G. Lindstrom, V. Linhart, A. Litovchenko, P. Litovchenko, A. Lo Giudice, M. Lozano, Z. Luczynski, P. Luukka, A. Macchiolo, L.F. Makarenko, I. Mandic, C. Manfredotti, N. Manna, S. Marti i Garcia, S. Marunko, K. Mathieson, J. Melone, D. Menichelli, A. Messineo, J. Metcalfe, S. Miglio, M. Mikuz, J. Miyamoto, E. Monakhov, F. Moscatelli, D. Naoumov, E. Nossarzewska-Orłowska, J. Nysten, P. Olivero, V. OShea, T. Palviainen, C. Paolini, C. Parkes, D. Passeri, U. Pein, G. Pellegrini, R. Perera, M. Petasecca, C. Piemonte, G.U. Pignatel, N. Pinho, I. Pintilie, L. Pintilie, L. Polivtsev, P. Polozov, A. Popa, J. Popule, S. Pospisil, A. Pozza, V. Radicci, J.M. Rafi, M. Rando, R. Roeder, T. Rohe, S. Ronhin, C. Rott, A. Roy, A. Ruzin, H.F.W. Sadrozinski, S. Sakalauskas, M. Scaringella, L. Schiavulli, S. Schnetzer, B. Schumm, S. Sciortino, A. Scorzoni, G. Segneri, S. Seidel, A. Seiden, G. Sellberg, P. Sellin, D. Sentenac, I. Shipsey, P. Sicho, T. Sloan, M. Solar, S. Son, B. Sopko, V. Sopko, N. Spencer, J. Stahl, D. Stolze, R. Stone, J. Storasta, N. Strokan, M. Sudzius, B. Surma, A. Suvorov, B.G. Svensson, P. Tipton, M. Tomasek, A. Tsvetkov, E. Tuominen, E. Tuovinen, T. Tuuva, M. Tylchin, H. Uebersee, J. Uher, M. Ullan, J.V. Vaitkus, J. Velthuis, E. Verbitskaya, V. Vrba, G. Wagner, I. Wilhelm, S. Worm, I. Wright, R. Wunstorf, Y. Yiuri, P. Zabierowski, A. Zaluzhny, M. Zavrtanik, M. Zen, V. Zhukov, N. Zorzi: “Development of Radiation Tolerant Semiconductor Detectors for the Super-LHC”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.546, nr.1-2, (2005).
 • P10579: A. Piotrowska, E. Papis, K. Gołaszewska-Malec, R. Łukasiewicz, E. Kamińska, T.T. Piotrowski, R. Kruszka, A. Kudła, J. Rutkowski, J. Szade, A. Winiarski, A. Wawro: “Improved Performance of GaSb-Based MIR Photodetectors through Electrochemical Passivation in Sulphur Containing Solutions”, (2005).
 • P10583: E. Przeździecka, E. Kamińska, E. Dynowska, E. Janik, R. Butkute, W. Dobrowolski, H. Kepa, R. Jakieła, M. Aleszkiewicz, J. Kossut: “Preparation and Characterization of Hexagonal MnTe and ZnO Layers ”, Physica Status Solidi C, vol.2, nr.3, (2005).
 • P10607: M. Sochacki, R. Łukasiewicz, J. Szmidt, W. Rzodkiewicz, M. Leśko, M. Wiatroszak: “Warstwy termicznego SiO2 i Si3N4 na węgliku krzemu (4H-SiC) dla przyrządów mocy MS i MIS ”, (2005).
 • P10608: A. Szczęsny, E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Szmidt: “GaN – materiał dla konstrukcji przyrządów pracujących przy wysokich częstotliwościach (HEMT) i w ekstremalnych warunkach ”, (2005).

» wróć

» 2004

 • P10349: A. Barcz, A. Panas, R. Jakieła: “Out-and In-diffusion of Oxygen 16 O in Silicon”, Semiconductor Science and Technology, vol.19, nr.11, (2004).
 • P10388: E. Guziewicz, M. Godlewski, K. Kopalko, E. Łusakowska, E. Dynowska, M. Guziewicz, M.M. Godlewski, M.R. Philips: “Atomic Layer Deposition of Thin Films of ZnSe-structural and Optical Characterization”, Thin Solid Films, vol.446, nr.2, (2004).
 • P10389: E. Guziewicz, K. Kopalko, J. Sadowski, M. Guziewicz, Z. Gołacki: “Electronic Structure of Zn(Mn)O Surface Alloy-a Resonant Photoemission Study”, (2004).
 • P10394: M. Szelezniak, G. Deptuch, W. Dulinski, W. Jung, W. Kucewicz: “C-V and C-T Measurement and Data Analysis System in the Labview Environment”, (2004).
 • P10406: K. Kosiel, K. Regiński, A. Szerling, T. Piwoński, M. Bugajski: “The Influence of MBE Growth Conditions on InAlGaAs/AlGaAs Optical Properties”, Electron Technology - Internet Journal, vol.36, nr.4, (2004).
 • P10434: A. Misiuk, B. Surma, J. Ratajczak, J. Kątcki, M. Wzorek, A. Barcz, A. Wnuk, J. Jagielski: “Nanostructures Formation by High Temperature-pressure Treatment of Silicon Implanted with Hydrogen/Helium”, Superlattices and Microstructures, vol.36, nr.1-3, (2004).
 • P10483: A. Szerling, K. Kosiel, M. Płuska, T. Ochalski, K. Regiński: “Oval Defects in Crystals Grown by MBE Technique: Study and Methods of Their Elimination”, Electron Technology - Internet Journal, vol.36, nr.6, (2004).
 • P10613: A.V. Antonov, V.I. Gavrilenko, E.V. Demidov, S.V. Morozov, A.A. Dubinov, J. Łusakowski, W. Knap, N. Dyakonova, E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, M.S. Shur: “Electron Transport and Terahertz Radiation Detection in Submicrometer-sized GaAs/AlGaAs Field-effect Transistors with Two-dimensional Electron Gas”, Physics of the Solid State, vol.46, nr.1, (2004).
 • P10614: I.V. Antonova, A. Misiuk, A. Barcz, D. Yang, V.P. Popov: “Gettering of Impurities in Hydrogen Implanted Nitrogen-Doped Silicon”, Solid State Phenomena, vol.95-96, (2004).
 • P10622: J. Dennemerck, T. Bottcher, S. Figge, S. Einfield, R. Kroeger, D. Hommel, E. Kamińska, W. Wiatroszak, A. Piotrowska: “Role of Sub-contact Layers in the Optimization of Low-resistivity Contacts to p-type GaN”, Physica Status Solidi C, vol.1, nr.10, (2004).
 • P10637: G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Ratuszna, G. Springholz, G. Bauer: “Ballistic Transport in PbTe-based Nanostructures”, Physica E, vol.20, nr.3-4, (2004).
 • P10638: G. Grabecki, J. Wróbel, K. Fronc, M. Aleszkiewicz, E. Guziewicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, H. Shtrikman, T. Dietl: “Unidirectional Transmission of Electrons in a Magnetic Field Gradient”, Physica E, vol.21, nr.2-4, (2004).
 • P10649: J. Jaroszyński, T. Andrearczyk, G. Karczewski, J. Wróbel, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, D. Popovic, T. Dietl: “Quantum Hall Ferromagnetism in II-VI Based Alloys”, Physica Status Solidi B, vol.241, nr.3, (2004).
 • P10650: J. Jaroszyński, T. Andrearczyk, J. Wróbel, G. Karczewski, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, D. Popovic, T. Dietl: “Quantum Hall Ferromagnet in Magnetically-doped Quantum Wells”, Physica E, vol.22, nr.1-3, (2004).
 • P10651: W. Jung, M. Kaniewska, A. Misiuk, C.A. Londos: “Study of the Defects in Oxygen Implanted Silicon Subjected to Neutron Irradiation and High Pressure Annealing”, Journal of Applied Physics, vol.27, nr.1-3, (2004).
 • P10652: W. Jung, A. Misiuk, J. Ratajczak: “Electrical Properties of Sponge-like Buried Layers Formed by High Pressure Annealing of Hydrogen and Helium Co-implanted Silicon”, (2004).
 • P10653: E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, A. Piotrowska, R. Kruszka, A. Kuchuk, E. Papis, R. Szeloch, P. Janus, T. Gotszalk, A. Barcz, A. Wawro: “Study of Long-term Stability of Ohmic Contacts to GaN”, Physica Status Solidi C, vol.1, nr.2, (2004).
 • P10654: E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Kossut, R. Butkute, W. Dobrowolski, K. Gołaszewska-Malec, A. Barcz, R. Jakieła, E. Dynowska, E. Przeździecka, D. Wawer: “P-type in ZnO:N by Codoping with Cr”, (2004).
 • P10655: E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, A. Kuchuk, J. Szade, A. Winiarski, J. Jasiński, Z. Liliental-Weber: “ZnO-GaN Tunnel Junction for Transparent Ohmic Contacts to P-GaN”, Journal of Alloys and Compounds, vol.371, nr.1-2, (2004).
 • P10656: M. Kaniewska, J. Sadowski, M. Guziewicz: “DLTS Study of Deep Centers Created by Ar-ion Bombardment in n- and p-type MBE AlGaAs”, European Physical Journal - Appl. Phys., vol.27, nr.1-3, (2004).
 • P10657: M. Kaniewska, W. Jung, I.V. Antonova: “Unusual Properties of C-T Characteristics of Hydrogen Implanted and Annealed Si”, European Physical Journal - Appl. Phys., vol.27, nr.1-3, (2004).
 • P10659: D.V. Korbutyak, V.P. Kladko, S.G. Krylyuk, P. Litovchenko, A. Shalimov, A. Kuchuk: “Influence of Layer Deformation on Thermal Quenching of Exciton Photoluminescence in Short-period GaAs/AlAs Superlattices”, Semiconductor Science and Technology, vol.19, (2004).
 • P10664: A. Kuchuk, E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, E. Dynowska, O.S. Lytvyn, L. Nowicki, R. Ratajczak: “Amorphous Ta-Si-N Diffusion Barriers on GaAs”, Thin Solid Films, vol.459, nr.1-2, (2004).
 • P10665: A. Kuchuk, J. Ciosek, A. Piotrowska, E. Kamińska, A. Wawro, O.S. Lytvyn, L. Nowicki, R. Ratajczak: “Barrier Properties of Ta-Si-N Films in Ag-and Au-containing Metallization”, Vacuum, vol.74, nr.2, (2004).
 • P10666: A. Kuchuk, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, R. Jakieła, O.S. Lytvyn, V.P. Kladko, A.A. Korchovyi, N.V. Osadcha: “The Study of Thermal Stability of Ta-Si Films on the GaAs Substrate”, Physics and Chemistry of Solid State (ukr), vol.5, nr.1, (2004).
 • P10667: A. Kuchuk, V.P. Kladko, V.F. Machulin, A. Piotrowska, E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, R. Ratajczak, R. Minikayev: “Diffusion Barrier Properties of Reactively Sputtered W-Ti-N Thin Films”, Reviews on Advanced Materials Science, vol.8, nr.1, (2004).
 • P10673: J. Łusakowski, W. Knap, N. Dyakonova, E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, M.S. Shur, D. Smirnov, V.I. Gavrilenko, A.V. Antonov, S.V. Morozov: “Magnetotransport Characterization of THz Detectors Based on Plasma Oscillations in Submicron Field-effect Transistors”, Physics of the Solid State, vol.46, nr.1, (2004).
 • P10674: J. Łusakowski, W. Knap, N. Dyakonova, E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, M.S. Shur, D. Smirnov, V.I. Gavrilenko, A.V. Antonov, S.V. Morozov: “Magnetotransport Characterization of THz Detectors Based on Plasma Oscillations in Submicron Field-effect Transistors”, Fizika Tverdovo Teła, vol.46, (2004).
 • P10684: A. Misiuk, J. Ratajczak, A. Barcz, J. Bąk-Misiuk, A. Shalimov, B. Surma, A. Wnuk, J. Jagielski, I.V. Antonova: “Effect of Stress on Accumulation of Hydrogen and Microstructure of Silicon Co-implanted with Hydrogen and Helium”, (2004).
 • P10685: A. Misiuk, A. Barcz, J. Ratajczak, J. Bąk-Misiuk: “Effect of External Stress at Annealing on Microstructure of Silicon Co-implanted with Hydrogen and Helium”, Solid State Phenomena, vol.95-96, (2004).
 • P10689: A. Misiuk, A. Barcz, B. Surma, J. Bąk-Misiuk, A. Wnuk: “Microstructure of Czochralski Silicon Co-implanted with Helium and Hydrogen and Treated at High Temperature and Pressure”, Opto-Electronics Review, vol.12, nr.4, (2004).
 • P10691: A. Mycielski, A. Szadkowski, L. Kowalczyk, B. Witkowska, R. Jakieła, A. Barcz, P. Aleshevych, W. Szuszkiewicz, A. Suchocki, E. Łusakowska, E. Kamińska, W. Dobrowolski: “ZnO and ZnO:Mn Crystals Obtained with the Chemical Vapour Transport Method”, Physica Status Solidi C, vol.1, nr.4, (2004).
 • P10692: A. Mycielski, L. Kowalczyk, A. Szadkowski, B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Stepniewski, J.M. Baranowski, M. Potemski, A. Barcz, B. Witkowska, E. Kamińska: “The Chemical Vapour Transport Growth of ZnO Single Crystals”, Journal of Alloys and Compounds, vol.371, nr.1-2, (2004).
 • P10694: E. Papis, A. Piotrowska, T.T. Piotrowski, K. Gołaszewska-Malec, L. Ilka, R. Kruszka, J. Ratajczak, J. Kątcki, J. Wróbel, M. Aleszkiewicz, R. Łukasiewicz: “Fabrication of GaSb Microlenses by Photo and E-beam Lithography and Dry Etching”, Solid State Phenomena, vol.99-100, (2004).
 • P10695: M. Piskorski, A. Piotrowska, T.T. Piotrowski, K. Gołaszewska-Malec, E. Papis, J. Kątcki, J. Ratajczak, A. Barcz, A. Wawro: “LPE Growth and Characterisation of GaInAsSb Quaternary Layers on (100) GaSb Substrates”, Thin Solid Films, vol.459, nr.1-2, (2004).
 • P10698: K. Regiński, J. Kaniewski, K. Kosiel, T. Przesławski, J. Bąk-Misiuk: “MBE Growth and Characterization of InAs/GaAs for Infrared Detectors”, Physica Status Solidi C, vol.1, nr.2, (2004).
 • P10726: H. Wrzesińska, L. Ilka, D. Wawer, K. Hejduk, A. Kudła, M. Bugajski, E. Łusakowska: “Investigation of Indium Tin Oxide (ITO) Films for the VCSEL Laser with Dielectric Bragg Reflectors”, Physica Status Solidi C, vol.1, nr.2, (2004).
 • P10756: A.V. Antonov, V.I. Gavrilenko, E.V. Demidov, S.V. Morozov, A.A. Dubinov, J. Łusakowski, W. Knap, N. Dyakonova, E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, M.S. Shur: “Electron Transport and Terahertz Radiation Detection in Submicrometer-sized GaAs/AlGaAs Field-effect Transistors with Two-dimesional Electron Gas (ros.) ”, Fizika Tverdovo Teła, vol.46, (2004).

» wróć

» 2003

 • P10771: T. Andrearczyk, J. Jaroszyński, J. Wróbel, G. Karczewski, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, D. Popovic, T. Dietl: “Quantum Hall Ferromagnet in Magnetically-doped Quantum Wells”, Acta Physica Polonica A, vol.104, nr.2, (2003).
 • P10774: I.V. Antonova, A. Misiuk, C.A. Londos, B. Surma, S.A. Smagulova, A. Bukowski, W. Jung, A. Barcz: “Pressure Induced Formation of the Electrically Active Centers in Electron and Neutron Irradiated Silicon”, (2003).
 • P10775: I.V. Antonova, A. Misiuk, C.A. Londos, A. Barcz, E.N. Vandyshev, J. Bąk-Misiuk, K.S. Zhuravlev, M. Kaniewska: “Defect-related Diffusion of Hydrogen in Silicon”, Physica B, vol.340-342, (2003).
 • P10777: A. Barcz, M. Zieliński, E. Nossarzewska, G. Lindstroem: “Extremely Deep SIMS Profiling: Oxygen in FZ Silicon”, Applied Surface Science, vol.203-204, (2003).
 • P10779: J. Baszkiewicz, D. Krupa, J.A. Kozubowski, B. Rajchel, M. Mitura, A. Barcz, A. Ślósarczyk, Z. Paszkiewicz, Z. Puff: “Influence of the Ca- and P-enriched Oxide Layers Produced on Titanium and the Ti6A14V Alloy by the IBAD Method Upon the Corrosion Resistance of These Materials”, Vacuum, vol.70, nr.2-3, (2003).
 • P10785: W.H. Chow, D.P. Steenson, T.T. Piotrowski, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec: “A Fully Integrated Distributed Frequency Tripler for Broadband Harmonic Generation”, (2003).
 • P10791: D. Dobosz, Z.R. Zytkiewicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Epitaxial Lateral Overgrowth of GaSb layers by Liquid Phase Epitaxy”, Journal of Crystal Growth, vol.253, nr.1-4, (2003).
 • P10792: D. Dobosz, Z.R. Zytkiewicz, T.T. Piotrowski, E. Kamińska, A. Piotrowska, E. Papis: “Application of Tungsten Films for Substrate Masking in Liquid Phase Epitaxy Lateral Overgrowth of GaAs”, Crystal Research and Technology, vol.38, nr.3-5, (2003).
 • P10816: M. Guziewicz, A. Piotrowska, T.T. Piotrowski, K. Gołaszewska-Malec, L. Ilka, I. Wójcik, J. Kątcki, A. Łaszcz, R. Mogiliński, J. Nowiński, R. Ratajczak: “AgTe/ZrB2/Au Multilayer Metallization for Improved Ohmic Contacts to n-GaSb”, (2003).
 • P10818: R. Jakieła, A. Barcz: “Diffusion and Activation of Si Implanted Into GaAs”, Vacuum, vol.70, nr.2-3, (2003).
 • P10820: B. Jaroszewicz, T. Budzyński, A. Panas, A. Kociubiński, W. Słysz, W. Jung, R. Jakieła, A. Barcz, P. Grabiec, J. Marczewski: “High Quality p-n Junction Fabrication by Ion Implantation using LPCVD Amorphous Silicon Films”, Vacuum, vol.70, nr.2-3, (2003).
 • P10822: E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, R. Kruszka, A. Kuchuk, J. Szade, A. Winiarski, A. Barcz, J. Jasiński, Z. Liliental-Weber: “Engineering ZnO/GaN Interfaces for Tunneling Ohmic Contacts to GaN”, (2003).
 • P10830: J. Kątcki, A. Łaszcz, J. Ratajczak, F. Phillipp, M. Guziewicz, A. Piotrowska: “Transmission Electron Microscopy Study of Au/ZrB2/Ag(Te) Contacts to GaSb”, Materials Chemistry and Physics, vol.81, nr.2-3, (2003).
 • P10846: D. Krupa, J. Baszkiewicz, J.W. Sobczak, A. Biliński, A. Barcz, B. Rajchel: “Influence of Anodic Oxidation on the Bioactivity and Corrosion Resistance of Phosphorous-ion Implanted Titanium”, Vacuum, vol.70, nr.2-3, (2003).
 • P10847: D. Krupa, J. Baszkiewicz, J.W. Sobczak, A. Biliński, A. Barcz: “Modifying the Properties of Titanium Surface with the Aim of Improving its Bioactivity and Corrosion Resistance”, Journal of Materials Processing Technology, vol.143-144, (2003).
 • P10879: A. Misiuk, K.S. Zhuravlev, L. Bryja, J. Bąk-Misiuk, I.V. Antonova, E.N. Vandyshev, A. Barcz, M. Kaniewska, A. Romano-Rodriguez, C. Kovacsics: “Porous-like Silicon Prepared from Si:H Annealed at High Argon Pressure”, Physica Status Solidi A, vol.197, nr.1, (2003).
 • P10880: A. Misiuk, A. Barcz, J. Ratajczak, L. Bryja: “Effect of High Hydrostatic Pressure During Annealing on Silicon Implanted with Oxygen”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.14, nr.5-7, (2003).
 • P10886: A. Misiuk, W. Jung, B. Surma, A. Kudła, A. Wnuk, G. Gawlik: “Effect of High Temperature-pressure on Silicon Surface Layers in Si:H, He (Si:He) and Si:N”, Physics and Chemistry of Solid State (ukr), vol.4, nr.2, (2003).
 • P10887: A. Misiuk, J. Ratajczak, B. Surma, A.G. Ulyashin, A. Barcz, W. Jung, A. Wnuk: “The Microstructure and Electrical Properties of Hydrogenated Czochralski Silicon Treated at High Temperature-pressure”, Journal of Physics: Condensed Matterials, vol.15, (2003).
 • P10888: A. Misiuk, J. Ratajczak, A. Barcz, I.V. Antonova, J. Bąk-Misiuk: “Effect of Stress on Accumulation of Hydrogen and Microstructure of Silicon Ci-implanted with Hydrogen and Heliuim”, (2003).
 • P10889: A. Misiuk, A. Barcz, J. Ratajczak, J. Bąk-Misiuk, I.V. Antonova, V.P. Popov: “Microstructure of Czochralski Silicon Implanted with Deuterium and Annealed under High Pressure”, Physica B, vol.340-342, (2003).
 • P10903: A. Piotrowska, E. Kamińska, A. Barcz, K. Gołaszewska-Malec, H. Wrzesińska, T.T. Piotrowski, E. Dynowska, R. Jakieła: “Stable Ohmic Contacts on GaAs and GaN Devices for High Temperatures”, (2003).
 • P10909: K. Piskorski, A. Piotrowska, E. Papis, T.T. Piotrowski, K. Gołaszewska-Malec, A. Wawro, J. Adamczewska, A. Barcz, R. Jakieła: “Liquid Phase Epitaxy of (100) Oriented GaInAsSb with High Indium Concentration in Liquid Phase”, (2003).
 • P10917: R.T. Rumianowski, R.S. Dygała, W. Jung, W. Bala: “Growth of PbSe Thin Films on Si Substrates by Pulsed Laser Deposition Method”, Journal of Crystal Growth, vol.252, (2003).
 • P10955: H.J. White, G.M. Proudley, K. Panser, E. Baur, M.A. Poisson, D. Lancefield, P. DeMierry, M. Sanches Garcia, E. Kamińska, L. Bradley, B. Corbett, P. Maaskant: “Extended Temperature Range and Data Link Performance of GaN RC-LEDs”, (2003).

» wróć

» 2002

 • P10821: J. Jaroszyński, T. Andrearczyk, G. Karczewski, J. Wróbel, T. Wojtowicz, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, D. Popovic, T. Dietl: “Ising Quantum Hall Ferromagnet in Magnetically Doped Quantum Wells”, Physical Review Letters, vol.89, nr.26, (2002).
 • P10982: G. Karczewski, J. Wróbel, T. Wojtowicz, T. Dietl, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Effects of Spin Polarization on Electron Transport in Modulation-doped Cd/1-x/Mnx/Te/Cd/1-y/Mgy/Te:I Heterostructures ”, Physica E, vol.1-4, (2002).
 • P11001: Y. Deng, W. Knap, S. Rumyantsev, R. Gaska, A. Khan, V. Ryzhii, E. Kamińska, A. Piotrowska, E. Łusakowska, M.S. Shur: “ Subterahertz Detection by High Electron Mobility Transistors at Large Forward Gate Bias ”, (2002).
 • P11011: G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Springholz, G. Bauer: “ Spin Alignment of Electrons in PbTe/(PbEu)T Nanostructures ”, Physica E, vol.13, nr.2-4, (2002).
 • P11017: M. Guziewicz, W. Weselik: “ Optymalizacja plazmowego procesu osadzania cienkich warstw NbN ”, (2002).
 • P11019: K. Hejduk, J. Muszalski, T. Piwoński, A. Szerling, D. Wawer: “ Dielektryczne zwierciadła Bragga nanoszone metodą PECVD dla celów optoelektroniki ”, (2002).
 • P11021: J. Jaroszyński, J. Wróbel, G. Karczewski, T. Wojtowicz, T. Dietl, E. Kamińska, E. Papis, A. Piotrowska, D.K. Maude, P. Linden van der, J.C. Portal: “ Conductance Noise and Irreversibility in Diluted Magnetic Semiconductor ”, (2002).
 • P11023: E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, M. Guziewicz, R. Kruszka, A. Kudła, T. Ochalski, A. Barcz, T. Dietl, F. Matsukura, M. Sawicki, A. Wawro: “ Transparent ZnO-Based Ohmic Contact to p-GaN ”, (2002).
 • P11040: D. Krupa, J. Baszkiewicz, J.A. Kozubowski, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński, M. Lewandowska-Szumiel, B. Rajchel: “ Effect of Phosphorus-ion Implantation on the Corrosion Resistance and Biocompatibility of Titanium ”, Biomaterials, vol.23, nr.16, (2002).
 • P11043: A. Kudła, E. Papis, R. Kruszka, E. Kamińska, J. Szade, A. Winiarski, A. Wawro: “ Determination of the Optical Properties of GaSb and GaN Surface ”, (2002).
 • P11077: A. Misiuk, A. Barcz, B. Surma, L. Bryja, J. Ratajczak: “ Effect of High Hydrostatic Pressure Applied During Annealing on Silicon Implanted with Oxygen (SIMOX-like Structures) ”, (2002).
 • P11080: A. Misiuk, J. Bąk-Misiuk, A. Barcz, A. Romano-Rodriguez, I.V. Antonova, V.P. Popov, C.A. Londos, J. Jun: “ Effect of Annealing at Argon Pressure up to 1.2 GPa on Hydrogen - Plasma Etched and Hydrogen - Implante Single - Crystalline Silicon ”, (2002).
 • P11089: A. Piotrowska, E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, M. Górska, M. Guziewicz, K. Hejduk, R. Kruszka, T.T. Piotrowski, M. Piskorski, E. Papis, H. Wrzesińska, W. Weselik: “ Department of Semiconductor Processing for Photonics ”, Prace ITE, nr.8-12, (2002).
 • P11090: T.T. Piotrowski, A. Piotrowska, E. Kamińska, M. Piskorski, E. Papis, K. Gołaszewska-Malec, M. Guziewicz: “ Elementy optoelektroniczne średniej podczerwieni ze związków półprzewodnikowych na bazie GaSb. ”, (2002).
 • P11117: A. Szerling, D. Wawer, K. Hejduk, T. Piwoński, A. Wójcik, B. Mroziewicz, M. Bugajski: “ Reflectance Study of SiO2/SiN4 Dielectric Bragg Reflectors ”, Optica Applicata, vol.XXXII, nr.3, (2002).
 • P11134: K. Wieteska, W.K. Wierzchowski, W. Graeff, A. Misiuk, A. Barcz, L. Bryja, V.P. Popov: “ X-Ray Synchrotron Studies of Nanostructure Formation in High Temperature - Pressure Treated Silicon Implanted with Hydrogen ”, Acta Physica Polonica A, vol.102, nr.2, (2002).
 • P11164: E. Kamińska, A. Piotrowska, K. Gołaszewska-Malec, A. Barcz, R. Kruszka, T. Ochalski, J. Jasiński, Z. Liliental-Weber: “ Electrical Properties and Microstructure of Transparent ZnO Contacts to GaN ”, Physica Status Solidi C, nr.1, (2002).

» wróć

» 2001

 • P11009: E.M. Goldys, M. Godlewski, E. Kamińska, A. Piotrowska, K.S. Butcher: “ Spatial Fluctuations and Localisation Effects in Optical Characteristics of p-doped GaN Films ”, Physica Status Solidi B, vol.228, nr.2, (2001).
 • P11074: A. Misiuk, A. Barcz, V. Raineri, J. Ratajczak, J. Bąk-Misiuk, I.V. Antonova, W.K. Wierzchowski, K. Wieteska: “ Effect of Stress on Accumulation of Oxygen in Silicon Implanted with Helium and Hydrogen ”, Physica B, vol.308-310, (2001).
 • P11124: J.F. Kołodziejski, K. Kosnowski, J. Marciak-Kozłowska, A. Misiuk, T. Piotrowski, J. Pułtorak, S. Sikorski, A. Szczęsny: “ Department of Fundamental Problems of Electronics ”, Prace ITE, nr.8-12, (2001).
 • P11215: M. Guziewicz, K. Gołaszewska-Malec, T.T. Piotrowski, J. Ratajczak, A. Piotrowska: “Litografia struktur III-V z użyciem plazmy BCl3 o podwyższonej gęstości.”, Elektronika, nr.8-9, (2001).
 • P11217: E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Barcz, D. Bour, M. Zieliński, J. Jasiński: “Formation of Ohmic Contacts to MOCVD Grown p-GaN by Controlled Activation of Mg”, Materials Science and Engineering B, vol.82, (2001).
 • P11218: E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Barcz, K. Regiński, P. Dłużewski, E. Dynowska: “Study of Zn-related Structural Transformations at Zn/Ni/p-GaAs Interfaces Relative to the Formation of an Ohmic Contact”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.4, (2001).
 • P11222: S. Koleśnik, V. Vlasko-Vlasov, U. Welp, G.W. Crabtree, T.T. Piotrowski, J. Wróbel, A. Klimov, P. Przysłupski, T. Skośkiewicz, D. Dabrowski: “Flux Pinning by Anisotropic Arrays of Antidots in Superconducting Thin Films”, Physica C: Superconductivity and Its Applications, vol.341-348, nr.2, (2001).
 • P11228: D. Krupa, J. Baszkiewicz, J.A. Kozubowski, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński, B. Rajchel: “Effect of Calcium-ion Implantation on the Corrosion Resistance and Biocompatibility of Titanium”, Biomaterials, vol.22, nr.15, (2001).
 • P11229: D. Krupa, J. Baszkiewicz, J.A. Kozubowski, A. Barcz, J.W. Sobczak, A. Biliński, B. Rajchel: “The Influence of Calcium and/or Phosphorus Ion Implantation on the Structure and Corrosion Resistance of Titanium”, Vacuum, vol.63, nr.4, (2001).
 • P11232: E. Litwin-Staszewska, T. Suski, K. Piotrzkowski, I. Grzegory, M. Bockowski, J.L. Robert, L. Kończewicz, D. Wasik, E. Kamińska, D. Cote, B. Clerjaud: “Temperature Dependence of Electrical Properties of Gallium-nitride Bulk Single Crystals Doped with Mg and Their Evolution with Annealing”, Journal of Applied Physics, vol.89, nr.12, (2001).
 • P11239: A. Misiuk, J. Bąk-Misiuk, A. Barcz, A. Romano-Rodriguez, I.V. Antonova, V.P. Popov, J. Jun, C.A. Londos: “Effect of Annealing at Argon Pressure up to 1.2 GPa on Hydrogen-plasma-etched and Hydrogen-implanted Single-crystalline Silicon”, International Journal of Hydrogen Energy, vol.26, nr.5, (2001).
 • P11242: A. Misiuk, A. Barcz, J. Ratajczak, J. Kątcki, J. Bąk-Misiuk, L. Bryja, B. Surma, G. Gawlik: “Structure of Oxygen-implanted Silicon Single Crystals Treated at >1400 K under High Argon Pressure”, Crystal Research and Technology, vol.36, nr.8-10, (2001).
 • P11243: A. Misiuk, A. Barcz, J. Ratajczak, I.V. Antonova, J. Jun: “Hydrostatic Pressure Effect on Redistribution of Oxygen Atoms in Oxygen-implanted Silicon”, Solid State Phenomena, vol.82-84, (2001).
 • P11250: E. Papis, A. Kudła, T.T. Piotrowski, K. Gołaszewska-Malec, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Ellipsometric Investigations of (100) GaSb Surfaces under Chemical Etching and Sulfide Treatment”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.4, (2001).
 • P11251: E. Papis, A. Piotrowska, T.T. Piotrowski, E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, P. Pankowski, J. Szade, A. Winiarski: “ Obróbka powierzchni (100) GaSb w związkach zawierających siarkę”, Elektronika, nr.8-9, (2001).
 • P11252: P. Perlin, P. Wiśniewski, C. Skierbiszewski, T. Suski, E. Kamińska, S.G. Subramanya, E.R. Weber, D.E. Mars, W. Walukiewicz: “Interband Optical Absorption in Free Standing Layer of Ga0.96In0.04As0.99N0.01”, Applied Physics Letters, vol.76, nr.10, (2001).
 • P11254: T.T. Piotrowski, A. Piotrowska, E. Kamińska, M. Piskorski, E. Papis, K. Gołaszewska-Malec, J. Kątcki, J. Adamczewska, A. Wawro, J. Piotrowski, Z. Orman, J. Pawluczyk, Z. Nowak, J. Ratajczak: “Design and Fabrication of GaSb/InGaAsSb/AlGaAsSb Mid-infrared Photodetectors.”, Opto-Electronics Review, vol.9, nr.2, (2001).
 • P11255: T.T. Piotrowski, A. Piotrowska, E. Kamińska, Z. Szopniewski, S. Koleśnik, J. Wróbel, P. Gierłowski, S.J. Lewandowski: “ Electron Beam Lithography and Reactive Ion Etching of Nanometer Size Features in Niobium Films”, Materials Science and Engineering C, vol.C15, nr.1-2, (2001).
 • P11256: M. Piskorski, E. Papis, K. Gołaszewska-Malec, T.T. Piotrowski, A. Piotrowska, A. Barcz, M. Zieliński, J. Adamczewska, M. Sawicki: “Wzrost epitaksjalny i właściwości warstw poczwórnych na bazie GaSb”, Elektronika, nr.8-9, (2001).
 • P11263: S. Sikorski, T. Piotrowski, W. Jung: “Thermo-photo-voltaic Phenomena in an Inhomogeneous Semiconductor”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.4, (2001).
 • P11264: S. Sikorski, W. Jung: “Non-ideal Schottky Barrier model for Impedance Measurements of Materials Properties”, Materials Science in Semiconductor Processing, vol.4, nr.1-3, (2001).

» wróć

» 2000

 • P11278: T. Figielski, T. Wosiński, A. Morawski, A. Mąkosa, Z. Tkaczyk, J. Wróbel, E. Kamińska, E. Papis, A. Piotrowska: “ Voltage-controlled Interference of Ballistic Electrons in an Open Quantum Dot”, Physica B, vol.280, (2000).
 • P11283: A. Misiuk, A. Barcz, J. Ratajczak, M. Lopez, A. Romano-Rodriguez, J. Bąk-Misiuk, B. Surma, J. Jun, I.V. Antonova, V.P. Popov: “ Effect of External Stress on Creation of Buried SiO2 Layer in Silicon Implanted with Oxygen”, Materials Science and Engineering B, vol.73, (2000).
 • P11285: E. Papis, M. Piskorski, A. Piotrowska, E. Kamińska, T.T. Piotrowski, K. Gołaszewska-Malec, W. Jung, A. Kudła, J. Kątcki, J. Adamczewska: “Sulfide Treatment of GaSb Surface: Influence on the LPE Growth of GaAsSb/AlGaAsSb Heterostructures.”, Vacuum, vol.57, nr.2, (2000).
 • P11286: A. Piotrowska, E. Kamińska, T.T. Piotrowski, M. Guziewicz, K. Gołaszewska-Malec, E. Papis, J. Wróbel, L. Perchuć: “ Application of CCl2F2 - and CCl4 - based Plasmas for RIE of GaSb and Related Materials.”, Vacuum, vol.56, nr.1, (2000).
 • P11288: T. Piotrowski, W. Jung: “ Characterization of Silicon Wafer Bonding by Observation in Transmitted Infrared Radiation from an Extended Source.”, Thin Solid Films, vol.367, (2000).
 • P11297: A. Seweryn, T. Wojtowicz, G. Karczewski, A. Barcz, R. Jakieła: “ Cation Diffusion in MBE-grown CdTe Layers.”, Thin Solid Films, vol.367, (2000).
 • P11307: J. Jaroszyński, G. Karczewski, T. Andrearczyk, T. Wojtowicz, J. Wróbel, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, T. Dietl: “ Quantum Hall Effect in the Highly Spin-polarized Electron System”, Physica B, vol.280, nr.1-4, (2000).
 • P11308: J. Jaroszyński, G. Karczewski, J. Wróbel, T. Andrearczyk, A. Strychaczuk, T. Wojtowicz, G. Grabecki, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, T. Dietl: “ Temperature and Size Scaling of the QHE Resistance: the Case of Large Spin Splitting”, Physica E, vol.6, nr.1, (2000).
 • P11313: A. Misiuk, B. Surma, J. Bąk-Misiuk, A. Romano-Rodriguez, A. Wnuk, A. Brzozowski, A. Bachrouri, A. Barcz: “Photoluminescence of Porous Silicon Prepared from Pressure Treated Cz-Si”, Physica Status Solidi A, vol.182, nr.1, (2000).
 • P11314: T. Piotrowski, W. Jung: “ Influence of Intrinsic Stresses on Crystallographic Defects Distribution in Cz-Si Wafers”, Materials Science and Engineering A, vol.288, nr.2, (2000).
 • P11315: J. Baszkiewicz, P. Kaminski, J.A. Kozubowski, D. Krupa, K. Gosiewska, A. Barcz, G. Gawlik, J. Jagielski: “ Implantation of Silicon Ions Into a Surface Layer of the Ti6A14V Titanium Alloy and its Effect Upon the Corrosion Resistance and Structure of this Layer”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.35, nr.3, (2000).
 • P11317: E. Kamińska, A. Piotrowska, A. Barcz, D. Bour, M. Zieliński, J. Jasiński: “ Formation of Ohmic Contacts to MOCVD Grown p-GaN by Controlled”, Materials Science and Engineering B, vol.56, (2000).

» wróć

» 1999

 • P11334: G. Grabecki, J. Wróbel, T. Dietl, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Springholz, M. Pinczolits, G. Bauer: “Quantum Ballistic Transport in Constructions of n-PbTe”, Physical Review B, vol.60, nr.8, (1999).
 • P11336: M. Guziewicz, A. Piotrowska, E. Kamińska, K. Gołaszewska-Malec, A. Turos, E. Mizera, A. Winiarski, J. Szade: “Characteristics of Sputter-deposited TiN, ZrB2 and W2B Diffusion Barriers for Advanced Metallizations to GaAs”, Solid-State Electronics, vol.43, nr.6, (1999).
 • P11338: B. Jaroszewicz, D. Tomaszewski, W. Słysz, P. Grabiec, W. Jung: “Application of Simulation Tools for Design of Large Area Silicon Photodetector Technology”, Nukleonika, vol.44, nr.2, (1999).
 • P11350: D. Krupa, E. Jezierska, J. Baszkiewicz, T. Wierzchoń, A. Barcz, G. Gawlik, J. Jagielski, J.W. Sobczak, B. Larisch: “Effect of Carbon Ion Implantation on the Structure and Corrosion Resistance of OT-4-0 Titanium Alloy”, Surface & Coatings Technology, vol.114, (1999).
 • P11351: D. Krupa, J. Baszkiewicz, E. Jezierska, J. Mizera, T. Wierzchoń, A. Barcz, R. Fillit: “Effect of Nitrogen-ion Implantation on the Corrosion Resistance of OT-4-0 Titanium Alloy in 0.9% NaCl Environment”, Surface & Coatings Technology, vol.111, nr.1, (1999).
 • P11352: D. Krupa, J. Baszkiewicz, E. Jezierska, J.A. Kozubowski, A. Barcz: “Effect of Nitrogen, Carbon and Oxygen Ion Implantation on the Structure and Corrosion Resistance of OT-4-0 Titanium Alloy”, Nukleonika, vol.44, nr.2, (1999).
 • P11358: A. Misiuk, B. Surma, I.V. Antonova, V.P. Popov, J. Bąk-Misiuk, M. Lopez, A. Romano-Rodriguez, A. Barcz, J. Jun: “Effect of External Stress Applied during Annealing on Hydrogen- and Oxygen-implanted Silicon”, Solid State Phenomena, vol.69-70, (1999).
 • P11364: T. Piotrowski, W. Jung: “Correlation Between Intrinsic Stress Distribution and Crystallographic Defects Density Profile in Czochralski Silicon After CMOS Processing”, Solid State Phenomena, vol.69-70, (1999).

» wróć

» 1998

 • P11323: J. Baszkiewicz, J.A. Kozubowski, D. Krupa, A. Barcz, G. Gawlik, J. Jagielski: “Effect of Silicon-ion Implantation Upon the Corrosion Properties of Austenitic Stainless Steels”, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.33, nr.18, (1998).
 • P11354: S. Maćkowski, N.T. Khoi, A. Golnik, P. Kossacki, J.A. Gaj, E. Kamińska, A. Piotrowska, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut: “Influence of Capping on Manganese Diffusion in CdTe/CdMnTe Quantum Well Structures”, Solid State Communications, vol.107, nr.6, (1998).
 • P11377: A. Barcz, T. Karczewski, T. Wojtowicz, M. Sadło, J. Kossut: “Channels of Cd Diffusion and Stoichiometry in CdTe Grown by Molecular Beam Epitaxy”, Applied Physics Letters, vol.72, nr.2, (1998).
 • P11393: J. Jaroszyński, T. Dietl, J. Wróbel, G. Karczewski, T. Wojtowicz, G. Grabecki, M. Sawicki, E. Papis, E. Kamińska, A. Piotrowska: “Probing Spin Dynamics by Conductance Fluctuations and Noise in Mesoscopic Spin-glass”, Physica B, vol.249-251, nr.1-4, (1998).
 • P11394: E. Kamińska, A. Piotrowska, J. Jasiński, J.A. Kozubowski, A. Barcz, K. Gołaszewska-Malec, M.D. Bremser, R.F. Davis: “Interfacial Microstructure of Ni/Si-Based Ohmic Contacts to GaN”, Acta Physica Polonica A, vol.94, nr.3, (1998).
 • P11409: A. Ryś, T.T. Piotrowski, R. Sobczyński: “Light Emitting Diode Arrays for Consumer and Medical Applications”, Materials Science and Engineering B, vol.51, nr.1, (1998).

» wróć