Oferta

Automatyczne regulatory ładowania akumulatorów do systemów fotowoltaicznych

Regulator ładowania służy do stworzenia warunków współpracy modułu fotowoltaicznego i akumulatora wraz z obciążeniem, gwarantując poprawność procesu ładowania i eksploatacji akumulatora.
czytaj więcej

Badania elektrycznych podzespołów samochodowych

Wykonujemy badania wytrzymałości i odporności elektrycznych podzespołów samochodowych w zakresie każdorazowo dostosowanym do potrzeb klienta.
czytaj więcej

Badania technoklimatyczne materiałów, podzespołów i urządzeń elektronicznych i elektrycznych

Badania wytrzymałości i odporności w temperaturach; Testy odporności i wytrzymałości na działanie wilgoci, Badania wytrzymałości na szoki termiczne, ...
czytaj więcej

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach
czytaj więcej

Elektroluminescencyjne płaskie źródła światła (EL)

Wykorzystujące w praktyce zjawisko Destriau elektroluminescencyjne płaskie źródła światła są w istocie pojemnościowymi strukturami, składającymi się z kolejno nakładanych warstw przewodzących, dielektrycznych i elektroluminescencyjnych.
czytaj więcej

Mikroprocesorowy System Zasilania Awaryjnego wersje MSZ-01 i MSZ-02 (przetwornica ładowarka akumulatorów) Pat. Pl 187469B1

Urządzenia są przeznaczone do buforowego zasilania urządzeń elektrycznych o znamionowym napięciu pracy 230 V 50 Hz w przypadku zaniku napięcia sieci energetycznej.
czytaj więcej

Montaż powierzchniowy elementów elektronicznych SMD z wykorzystaniem technologii lutowania bezołowiowego

Oddział Krakowski Instytutu Technologii Elektronowej od wielu lat specjalizuje się w problematyce związanej z montażem elektronicznym. Prace koncentrują się na technologii montażu powierzchniowego SMT ...
czytaj więcej

Opracowywanie specjalistycznych materiałów na bazie ceramiki i szkliw

Oferujemy możliwość opracowywania składów i przeprowadzania syntez i spiekania materiałów ceramicznych o bardzo szerokiej gamie właściwości elektrycznych.
czytaj więcej

Podgrzewacze foliowe 'FOLITERM'

Podgrzewacze foliowe FOLITERM wykonywane są metodą sitodruku past polimerowo-srebrowych i polimerowo-węglowych na elastycznych podłożach foliowych.
czytaj więcej

Projektowanie i badania Autonomicznych Systemów Fotowoltaicznych w zakresie mocy 0,01 do 1 kWp

ITE O/Kraków projektuje, bada i popularyzuje systemy fotowoltaiczne oraz przeprowadza szkolenia, doradztwo i konsultacje w zakresie elementów składowych tych systemów.
czytaj więcej
1 2