Oferta

⇚ powrót

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach mieszkalnych i biurowych.

Badania przeprowadza wyspecjalizowany zespół z uprawnieniami SEP.