Patenty

» 2022

 • Patent: Ceramika na podłoża układów mikrofalowych
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz Nr patentu: PAT.241886
 • Patent: Taśma ceramiczna na mikrofalowe podłoża LTCC
  B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, J. Kulawik Nr patentu: PAT.241887

» wróć

» 2021

 • Patent: Sposób wytwarzania folii ceramicznej przeznaczonej do wytwarzania technologią LTCC wielowarstwowych elementów biernych, oraz folia ceramiczna przeznaczona do wytwarzania technologią LTCC wielowarstwowych elementów biernych
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, A. Skwarek, B. Synkiewicz Nr patentu: PAT.239758

» wróć

» 2020

 • Patent: Folia ceramiczna o niskiej stałej dielektrycznej
  B. Synkiewicz, D. Szwagierczak, J. Kulawik, L. Manjakkal Nr patentu: PAT.234959
 • Patent: Pasta katalityczna do wytwarzania selektywnych warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P i sposób wytwarzania selektywnych warstw metalicznych Ni-P, Co-P, Ni-Co-P z użyciem pasty katalitycznej
  M. Cież, J. Kulawik, Z. Pruszowski, P. Kowalik Nr patentu: PAT.235037
 • Patent: Sposób wytwarzania wielowarstwowego kompozytu szklano - ceramicznego o obniżonej przenikalności elektrycznej oraz kompozyt o obniżonej przenikalności elektrycznej
  B. Synkiewicz, J. Kulawik, D. Szwagierczak Nr patentu: PAT.236139

» wróć

» 2019

 • Patent: Przenośny fotowoltaiczny generator prądu elektrycznego
  W. Grzesiak, P. Guzdek, R. Knapik, P. Maćków, W. Dzida, S. Zawora Nr patentu: Ru.71380

» wróć

» 2016

 • Patent: Kompozycja do wytwarzania ceramicznych folii kondensatorowych
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 223768
 • Patent: Masa do wytwarzania folii ceramicznej do wielowarstwowych warystorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch, B. Rusiecki Nr patentu: 224528
 • Patent: Wkładka diagnostyczna
  E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, K. Zaraska, A. Cichocki, G. Czyrnek, B. Jasiewicz Nr patentu: PAT.225306

» wróć

» 2014

 • Patent: Gęstwa na dielektryk kondensatora
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, Sz. Kuczyński Nr patentu: 220537

» wróć

» 2013

 • Patent: Moduł prostowniczy
  J. Początek Nr patentu: 216786

» wróć

» 2012

 • Patent: Bezołowiowa ceramika kondensatorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 214657
 • Patent: Bezołowiowa pasta grubowarstwowa na dielektryk kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 214708

» wróć

» 2011

 • Patent: Sposób regulacji natężenia przepływu płynów i regulator natężenia przepływu płynów
  Z. Magoński, A. Magońska Nr patentu: 209126
 • Patent: Pasta termistorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik Nr patentu: 211053

» wróć

» 2010

 • Patent: Grubowarstwowa pasta ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Śnieżyńska, B. Groeger Nr patentu: 206664
 • Patent: Ferroelektryczna pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek Nr patentu: 206666
 • Patent: Pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek Nr patentu: 206667
 • Patent: Bezołowiowy materiał dielektryczny do kondensatorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger Nr patentu: 208200

» wróć

» 2009

 • Patent: Ceramika ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Śnieżyńska, A. Marek, J. Gandurska Nr patentu: 203899
 • Patent: Sposób wykonania warstwowego obwodu hybrydowego
  A. Łukasik, J. Kulawik Nr patentu: 204203
 • Patent: Rezystywna warstwa aktywna
  A. Łukasik Nr patentu: 204204

» wróć

» 2008

 • Patent: Sposób wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych i urządzenie do wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych
  B. Dziurdzia, M. Cież, Z. Magoński, S. Nowak Nr patentu: 202552

» wróć

» 2007

 • Patent: Pasta przewodząca na bazie ceramicznych materiałów przewodzących
  I. Śnieżyńska, A. Marek, D. Szwagierczak, M. Bućko, J. Kulawik, J. Gandurska Nr patentu: 196242
 • Patent: Sposób i urządzenie do skokowej automatycznej regulacji napięcia przemiennego
  M. Cież, P. Maćków, W. Grzesiak, T. Maj, J. Początek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska Nr patentu: 196639
 • Patent: Sposób otrzymywania samonośnej kompozycji rezystywnej i samonośna kompozycja rezystywna
  A. Łukasik, S. Błażewicz Nr patentu: 196938
 • Patent: Bezołowiowa ceramika
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger Nr patentu: 197685
 • Patent: Sposób wykonania obwodu przyspieszającego zapłon lamp fluoroscencyjnych
  M. Cież, A. Łukasik, K. Witek, W. Zaraska, R. Knapik Nr patentu: 198774

» wróć

» 2006

 • Patent: Tarcza celownicza
  R. Masłoń, K. Witek, R. Knapik, J. Główczyk, W. Zaraska Nr patentu:
 • Patent: Sposób wykonania grzejnika warstwowego
  A. Łukasik, W. Zaraska Nr patentu: 193175

» wróć

» 2004

 • Patent: Kompozycja elektrodowa
  I. Śnieżyńska, J. Gandurska, M. Bućko, A. Marek Nr patentu: 188305
 • Patent: Sposób zasilania jednofazowych silników indukcyjnych
  W. Grzesiak, J. Początek, W. Zaraska, P. Maćków, A. Polak Nr patentu: 189649
 • Patent: Pasta rezystywna na bazie krzemków tytanu
  D. Szwagierczak, A. Marek, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska Nr patentu: 189652

» wróć

» 2003

 • Patent: Zespół zasilania awaryjnego instalacji centralnego ogrzewania
  J. Dymek, M. Cież, W. Grela, W. Grzesiak, P. Maćków, J. Początek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska Nr patentu: 187469
 • Patent: Element grzejny
  J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek, J. Kulawik Nr patentu: Ru60582

» wróć

» 2002

 • Patent: Regulowany tłumnik wielkiej częstotliwości
  W. Zaraska, K. Witek, A. Łukasik, A. Wolczko, M. Lipiński, Ł. Śliwczyński Nr patentu: 184097
 • Patent: Sposób wytwarzania metalowych warstw rezystywnych
  M. Cież, W. Grzesiak, J. Kulawik, Z. Pruszowski, K. Waczyński Nr patentu: 184867

» wróć


Skip to content