Projekty EU

Projekty zrealizowane

Akronim: APRIL

Adaptacyjny sterowany obecnością zintegrowany i regulowany system oświetlenia

Numer kontraktu
1/POLBER-2/2016
Osoba kontaktowa
Dr inż. Piotr Guzdek

Akronim: Eureka

Nowa generacja trójwymiarowych zintegrowanych elementów biernych i mikrosystemów w technologii LTCC

Numer kontraktu
E!4570/15/NCBiR/10
Osoba kontaktowa
Dr hab. inż. Dorota Szwagierczak

Akronim: POLECER

Elektroceramika polarna

Numer kontraktu
G5RT-CT-2001-05024
Osoba kontaktowa
Dr inż. Michał Cież

Akronim: SENSEIVER

Niskokosztowe oraz energooszczędne rozwiązania czujników LTCC oraz układów nadawczo-odbiorczych IR-UWB dla zrównoważonego i zdrowego środowiska.

Numer kontraktu
289481
Osoba kontaktowa
Dr inż. Krzysztof Zaraska