Projekty krajowe

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: N N515 503940

Analiza występowania wiskerów i zarazy cynowej wpływających na jakość lutów bezołowiowych o wysokiej zawartości cyny

Kierownik Projektu
Dr hab. Agata Skwarek-Illés

Numer Projektu: UMO-2015/17/B/ST8/03396

Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę i właściwości piezoelektryczne elektretów z poliolefin krystalicznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Ewa Klimiec

Numer Projektu: UMO-2015/17/D/ST7/04141

Badanie efektu warystorowego wielowarstwowych elementów LTCC opartych na nowych materiałach perowskitowych

Kierownik Projektu
Dr hab. Agata Skwarek-Illés

Numer Projektu: 4 T11B 008 25

Badanie procesów degradacyjnych w grubowarstwowych hybrydowych układach elektroniki wielkiej mocy

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Numer Projektu: DEC-2017/01/X/ST5/00547

Badanie właściwości magnetycznych kompozytorów multifferoicznych SrCu0.33Ta0.6703-Co1-xMnxFe204(SCTO-CMFO)

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Zachariasz

Numer Projektu: P_UO/BP/3/2009

Bezprzewodowa sieć monitorowania wód powierzchniowych oraz alarmowanie o stanie zagrożenia skażeniami chemicznymi.

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Numer Projektu: N507 46 34 33

Charakterystyka właściwości piezoelektrycznych elektroaktywnych polimerów EAP w aspekcie projektowania systemów inteligentnych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Ewa Klimiec

Numer Projektu: N507 43 22 33

Elektrodowe warstwy ceramiczne o strukturze perowskitu do czujników gazów i tlenkowych ogniw paliwowych.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Dorota Szwagierczak

Numer Projektu: 0523/R/2/T02/07/02

Innowacyjny system programowanego doświetlania roślin ogrodniczych diodami elektroluminescencyjnymi zasilanymi z automatycznej instalacji fotowoltaicznej.

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowak

Numer Projektu: 4 T08D 039 22

Materiały dielektryczne o niskiej temperaturze spiekania oparte na relaksorze Pb(Fe2/3W1/3)O3 przeznaczone do grubowarstwowych kondensatorów

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Dorota Szwagierczak

Numer Projektu: 6 T112003C/06241

Opracowanie i uruchomienie produkcji rodziny regulatorów ładowania dla potrzeb autonomicznych systemów fotowoltaicznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Wojciech Grzesiak

Numer Projektu: N515 4423 33

Opracowanie past do wytwarzania warstwowych struktur elektroluminescencyjnych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Numer Projektu: N515 079337

Opracowanie układu elektronicznego do elektromodulacji nerwu błędnego ze sprężeniem zwrotnym i jego zastosowanie do badań nad otyłością i nadciśnieniem tętniczym u zwierząt doświadczalnych

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Zaraska

Numer Projektu: N N507 468038

Opracowanie, wykonanie metodą odlewania i charakterystyka rodziny nowych folii ceramicznych przeznaczonych dla elektroniki

Kierownik Projektu
Dr Jan Kulawik

Numer Projektu: N N507 347335

Otrzymywanie i charakterystyka materiałów ceramicznych wykazujących właściwości multiferroiczne

Kierownik Projektu
Dr inż. Agata Stoch

Numer Projektu: 2182/B/T02/2011/40

Otrzymywanie i charakterystyka nowych bezołowiowych nieferroelektrycznych materiałów ceramicznych na kondensatory z zaporową warstwą wewnętrzną

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Dorota Szwagierczak

Numer Projektu: N507 037 31/0906

Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie bezołowiowych dielektryków ceramicznych do kondensatorów o wysokiej pojemności

Kierownik Projektu
Dr Jan Kulawik

Numer Projektu: PBS3/A3/18/2015

Rozwój zintegrowanych bloków funkjonalnych dla aplikacji na fale milimetrowe realizowanych w technologii LTCC

Kierownik Projektu
Dr Jan Kulawik

Numer Projektu: 0297/JP2/2013/72

Synteza i charakteryzacja właściwości magnetoelektrycznych elastycznych kompozytów piezopolimer-ceramika-metal

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Guzdek

Numer Projektu: UMO-2013/11/D/ST5/02990

Synteza, właściwości elektryczne i magnetyczne objętościowych i warstwowych kompozytów magnetoelektrycznych typu ferryt-relaksor

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Guzdek

Numer Projektu: N N507 468038

Technologia otrzymywania, właściwości elektryczne i magnetyczne oraz zastosowania ceramiczno-metalicznych kompozytów magnetycznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Guzdek

Numer Projektu: PW-004/08/2005/3/UW-2005

Technologie i metody zmniejszania uciążliwości ekologicznej przemysłowych procesów wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Zaprojektowanie i realizacja automatycznej stacji do wykrywania i bezprzewodowej transmisjii danych o rozlanyc

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Cież

Skip to content