Kontakt

Kie­row­nik Zakładu
Dr hab. inż. Hen­ryk PRZEWŁOCKI
Tele­fon: (22) 5487750
hmp@ite.waw.pl