Oferta

Oferta zaawansowanych usług badawczych
Kompleksowa analiza optyczna i fotoelektryczna próbek

1. Charakteryzacja elipsometryczna próbki w zakresie próżniowego UV
2. Określanie schematów pasmowych systemów MIS za pomocą unikatowych metod fotoelektrycznych
3. Określanie składu chemicznego, temperatury, naprężeń mechanicznych, itp.
czytaj więcej

Oferta zaawansowanych usług badawczych
Kompleksowe badanie elektryczne próbek

1. Mapowanie własności pułapek powierzchniowych w nanoprzyrządach
2. Identyfikacja elektrycznego schematu zastępczego nanostruktur i powierzchni granicznych przy użyciu spektroskopii admitancyjnej
czytaj więcej