Patenty

» 2017

 • Patent: Sposób zwiększenia ilości energii promienistej wprowadzanej do wnętrza monochromatora oraz lampa deuterowa do realizacji tego sposobu
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. Niemiec, M. Latek Nr patentu: 225046

» wróć

» 2016

 • Patent: Sposób ustawiania elementu soczewkowego względem zwierciadła w urządzeniu skupiającym promieniowanie źródła światła
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. Niemiec, M. Latek Nr patentu: 223483

» wróć

» 2013

 • Patent: Sposób określania higroskopijności warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej
  W. Rzodkiewicz, H.M. Przewłocki Nr patentu: 215516

» wróć

» 2012

 • Patent: Sposób pomiaru składu chemicznego i/lub naprężeń podłoży krzemowych oraz warstw tworzących układy MOS osadzonych na tych podłożach
  L. Borowicz, P. Borowicz Nr patentu: 214233
 • Patent: Przystawka kalibrująca
  L. Borowicz, P. Borowicz, M. Latek Nr patentu: 66229

» wróć

» 2009

 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Łysko, J. Jaźwiński, M. Górska, H. Wrzesińska Nr patentu: 204532

» wróć

» 2007

 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących właściwości fotoluminescencyjne
  A. Misiuk, A. Kudła, A. Iller Nr patentu: 195965
 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Łysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jaźwiński, B. Latecki, J. Koszur Nr patentu: 197079
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik gazu
  J. Łysko, J. Jaźwiński, T. Pisarkiewicz, J. Łozinko Nr patentu: 198042

» wróć

» 2006

 • Patent: Krzemowa elektroda jonoselektywna
  J. Łysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jaźwiński Nr patentu: 193862

» wróć

» 2002

 • Patent: Topografia układu scalonego realizującego funkcję detektora gazu
  J. Łysko, J. Jaźwiński, T. Pisarkiewicz, J. Łozinko Nr patentu: T-7

» wróć

» 2001

 • Patent: Topografia chemicznego czujnika jonoselektywnego
  J. Łysko, D. Pijanowska, E. Malinowska, J. Jaźwiński Nr patentu: T-5

» wróć

» 2000

 • Patent: Sposób wytwarzania mikrostruktur krzemowych
  M. Grzywacki, P. Grabiec, M. Zaborowski, J. Jaźwiński Nr patentu: 179817

» wróć