Patenty

» 2017

 • Patent: Sposób zwiększenia ilości energii promienistej wprowadzanej do wnętrza monochromatora oraz lampa deuterowa do realizacji tego sposobu
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. Niemiec, M. Latek Nr patentu: 225046

» wróć

» 2016

 • Patent: Sposób ustawiania elementu soczewkowego względem zwierciadła w urządzeniu skupiającym promieniowanie źródła światła
  L. Borowicz, M.W. Niemiec, M.J. Niemiec, M. Latek Nr patentu: 223483

» wróć

» 2013

 • Patent: Sposób określania higroskopijności warstw dielektrycznych o wysokiej przenikalności elektrycznej
  W. Rzodkiewicz, H.M. Przewłocki Nr patentu: 215516

» wróć

» 2012

 • Patent: Sposób pomiaru składu chemicznego i/lub naprężeń podłoży krzemowych oraz warstw tworzących układy MOS osadzonych na tych podłożach
  L. Borowicz, P. Borowicz Nr patentu: 214233
 • Patent: Przystawka kalibrująca
  L. Borowicz, P. Borowicz, M. Latek Nr patentu: 66229

» wróć

» 2007

 • Patent: Sposób otrzymywania struktur krzemowych wykazujących właściwości fotoluminescencyjne
  A. Misiuk, A. Kudła, A. Iller Nr patentu: 195965

» wróć