Pracownicy

Dr inż. Tomasz Gutt

Dr inż. Tomasz Gutt
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: VI/7
Starszy Specjalista Inżynieryjno-Techniczny
Zakład Projektowania i Diagnostyki Nanostruktur i Podzespołów Elektronicznych.

telefon: (22) 5487-726
strona www zakładu

Dr hab. inż. Jan Łysko

Dr hab. inż. Jan Łysko
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: VI/201
Profesor nadzwyczajny
Zakład Projektowania i Diagnostyki Nanostruktur i Podzespołów Elektronicznych.

telefon: (22) 5487-960
strona www zakładu

Dr inż. Krzysztof Piskorski

Dr inż. Krzysztof Piskorski
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: VI/12
Adiunkt
Zakład Projektowania i Diagnostyki Nanostruktur i Podzespołów Elektronicznych.

telefon: (22) 5487-746
strona www zakładu

Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Dr hab. inż. Henryk Przewłocki
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: VI/9, 10
Profesor nadzwyczajny
Zakład Projektowania i Diagnostyki Nanostruktur i Podzespołów Elektronicznych.

telefon: (22) 5487-750
strona www zakładu

Dr Maciej Sakowicz

Dr Maciej Sakowicz
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: VI/7
Adiunkt
Zakład Projektowania i Diagnostyki Nanostruktur i Podzespołów Elektronicznych.

telefon: (22) 5487-726
strona www zakładu

Dr hab. inż. Lech Dobrzański

Dr hab. inż. Lech Dobrzański
Al. Lotników 32/46, blok/nr pokoju: VI/9
Gł.spec.inż.-tech.-p.o. Kierownika Zakładu
Zakład Projektowania i Diagnostyki Nanostruktur i Podzespołów Elektronicznych.

telefon: (22) 5487-852
strona www zakładu