Projekty EU

Projekty zrealizowane

Akronim: NANOSIL

Nanostruktury i nanoprzyrządy oparte na krzemie dla perspektywicznych zastosowań w nanoelektronice

Numer kontraktu
216171
Osoba kontaktowa
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki
Strona domowa projektu
http://www.nanosil-noe.eu/