Patenty

» 2016

 • Patent: Bloki analogowych torów do pomiaru sygnału EKG/EMG oraz temperatury i rezystancji skóry
  A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner Nr patentu: T-14

» wróć

» 2007

 • Patent: Monolityczny układ scalony
  J. Szczęsny, W. Jabłoński Nr patentu: 194768
 • Patent: Zasilacz z separowaną galwanicznie przetwornicą półmostkową
  J.F. Kołodziejski, R. Magdziak Nr patentu: 196206

» wróć

» 2006

 • Patent: Sposób określania wpływu zaburzeń elektromagnetycznych na pracę układów scalonych
  J.F. Kołodziejski, Kuciński Nr patentu: 192241

» wróć

» 2005

 • Patent: Układ zerowania
  A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko Nr patentu: 191364

» wróć

» 2004

 • Patent: Sposób wykonania monolitycznych płyteknpółprzewodnik -dielektryk
  J. Szczęsny, W. Jabłoński Nr patentu: 189268

» wróć

» 2003

 • Patent: Układ wejściowy CMOS
  W. Podmiotko, M. Grodner, A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner Nr patentu: 186047
 • Patent: Przyrząd mocujący gniazda mikrofalowe do obwodów drukowanych
  R. Rutkowski, J. Szczęsny Nr patentu: 187152
 • Patent: Oscylator relaksacyjny
  D. Ładziak, W. Podmiotko, A. Szymański Nr patentu: 187318
 • Patent: Topografia układu RFID
  E. Kurjata-Pfitzner, A. Byrka, M. Sadowski, M. Skowron Nr patentu: T-8

» wróć

» 2002

 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełączników mikrofalowych
  R. Rutkowski, J. Szczęsny Nr patentu: 184844

» wróć

» 2001

 • Patent: Sposób łączenia obwodów drukowanych z obudowami mikrofalowymi
  J. Szczęsny Nr patentu: 181755
 • Patent: Głowica do pomiaru parametrów przełącznika mikrofalowego z układem wewnętrznej polaryzacji
  J. Szczęsny, R. Rutkowski Nr patentu: 182166
 • Patent: Sposób wykonania połączeń drutowych do miękkich laminatów PTEE metodą ultrakompresji
  J. Szczęsny Nr patentu: 183218
 • Patent: Topografia układu scalonego inteligentnego dekodera wielofunkcyjnego
  Janiszewski, E. Kurjata-Pfitzner, W. Podmiotko, A. Szymański Nr patentu: T-6

» wróć

» 2000

 • Patent: Sposób montażu przepustów mikrofalowych
  J. Szczęsny Nr patentu: 180544

» wróć

» 1999

 • Patent: Topografia procesora szyfrującego
  A. Byrka, J. Kaczmarczyk, J. Wąsowski, Z. Poznański Nr patentu: T-2

» wróć