Projekty krajowe

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: 8 T11B 060 16

Analiza i pomiar emisji elektromagnetycznej z układów scalonych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kołodziejski

Numer Projektu: 8 T11B 001 11

Makromodele VHDL dla układów analogowo-cyfrowych

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 3 T11B 036 30

Metody oceny odporności układów scalonych na zaburzenia elektromagnetyczne

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jerzy Kołodziejski

Numer Projektu: PBS1/B3/13/2012

Mikroukładowa technologia pomiaru parametrów psychofizjologicznych w warunkach dynamicznych - BIOSIP

Kierownik Projektu
Mgr inż. Adam Jarosz

Numer Projektu: 8 0119 91 01

Modelowanie układów scalonych z wykorzystaniem języków HDL

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 036 13

Opracowanie optymalnych i syntezowalnych rdzeni układów peryferyjnych dla mikrokontrolerów

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 8 T11B 001 12

Opracowanie szybkiej metody projektowania układów ASIC klasy mikrokontrolerów

Kierownik Projektu
Dr inż. Krystyna Siekierska

Numer Projektu: 4 T11B 038 25

Opracowanie techniki cyfrowej autokalibracji charakterystyk częstotliwościowych w zastosowaniu do układu scalonego transceivera do krótkozasięgowej komunikacji bezprzewodowej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Ewa Kurjata-Pfitzner

Numer Projektu: 8 T11B 036 14

Opracowanie techniki projektowania scalonych niskoszumnych, mikromocowych wzmacniaczy impulsów ładunkowych dla cyfrowo-analogowych systemów VLSI

Kierownik Projektu
Dr inż. Włodzimierz Podmiotko

Numer Projektu: 8 S501 043 06

Procedura określenia koncentracji domieszek w przypowierzchniowych obszarach krzemu w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kobus

Numer Projektu: 8 T11B 048 16

Synteza behawiaralna w projektowaniu cyfrowych układów scalonych

Kierownik Projektu
Dr inż. Krystyna Siekierska

Numer Projektu: 8 S501 027 05

Synteza w projektowaniu cyfrowych układów scalonych z wykorzystaniem języka VHDL

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 0ROB 005303001

System zarządzania profilami psychologicznymi żołnierzy z opancerzeniem i wykorzystaniem technologii HEALTH-CHIPS

Kierownik Projektu
Mgr inż. Adam Jarosz

Numer Projektu: 3 T11B 051 27

Wpływ konstrukcji i częstotliwości taktowania cyfrowych układów scalonych na generację zaburzeń elektromagnetycznych

Kierownik Projektu
Dr Juliusz Szczęsny