Publikacje

» 2018

 • P13316: C. Kołaciński, D. Obrębski, P. Zagrajek: “Integrated, Multichannel Readout Circuit Based on Chopper Amplifier Concept for FET-Based THz Detectors”, Circuits, Systems and Signal Processing, vol.37, nr.3, (2018).
 • P13358: J. Marczewski, D. Coquillat, W. Knap, C. Kołaciński, P. Kopyt, K. Kucharski, J. Łusakowski, D. Obrębski, D. Tomaszewski, D. Yavorskiy, P. Zagrajek, R. Ryniec, N. Pałka: “THz Detectors Based on Si-CMOS Technology Field Effect Transistors - Advantages, Limitations and Perspectives for THz Imaging and Spectroscopy”, Opto-Electronics Review, vol.26, nr.4, (2018).
 • P13388: C. Kołaciński: “Readout Structure for FET-Based THz Detectors”, (2018).
 • P13389: G. Janczyk, T. Bieniek: “The Multifunctional 3D Interposer Platform for HPC and Power Discretes Development, Measurements, Design Guidelines”, (2018).
 • P13390: T. Bieniek, G. Janczyk: “European Activity for Smart Power Electronics and Power Discretes.The R3-PowerUP EU Project”, (2018).
 • P13403: M. Zbieć, M. Jakubowski, D. Obrębski, P. Boguszewicz, K. Zaraska, W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Maćków, G. Kołaszczyński, D. Solnica, P. Iwanicki: “Adaptive Wireless Lighting System”, (2018).
 • P13404: W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Maćków, K. Zaraska, M. Zbieć, M. Jakubowski, D. Obrębski, P. Boguszewicz, D. Solnica, P. Iwanicki, S. Linke, A. Mahlkow: “Smart LED High CRI Lighting Systems”, Microelectronics International, vol.35, nr.3, (2018).
 • P13412: C. Kołaciński, D. Obrębski, P. Zagrajek: “Study of Wireless Communications Link at Subterahertz Frequencies Using FET-Based Detectors”, (2018).

» wróć

» 2017

 • P13206: P. Kopyt, B. Salski, P. Zagrajek, D. Obrębski, J. Marczewski: “Modeling of Silicon-Based Substrates of Patch Antennas Operating in the Sub-THz Range”, IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol.7, nr.4, (2017).
 • P13267: G. Janczyk, T. Bieniek, P.R. Bajurko: “CarrICool - the Innovative 3D Interposer Platform for HPC Systems: Analysis, Simulations, Optimization, Practice for Reliability Improvement and Performance Increase”, (2017).
 • P13268: T. Bieniek, P. Janus, W. Majstrzyk, T. Gotszalk, G. Janczyk: “Multi-Cantilever Array Sensor System with MOEMS Read-Out”, (2017).
 • P13271: A. Jarosz, C. Kołaciński, J. Wąsowski, A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner, D. Obrębski, T. Borejko, K. Siwiec, W.A. Pleskacz: “Design and Measurements of the Specialized VLSI Circuit for Blood Oxygen Saturation Monitoring”, (2017).
 • P13280: W. Kuncewicz, G. Janczyk: “Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa”, Człowiek i Dokumenty, nr.44, (2017).
 • P13282: C. Kołaciński, D. Obrębski, J. Marczewski, M. Zbieć, K. Kucharski, P. Zagrajek, P. Kopyt: “Development of the NMOS-Based THz Detectors and the Readout Systems for THz Spectroscopy and Imaging”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol.8, nr.3, (2017).
 • P13284: D. Obrębski, M. Zbieć: “Development of the Sensor Network for Building Technologies”, (2017).
 • P13285: C. Kołaciński, D. Obrębski: “Multichannel Integrated Lock-in Amplifier for Low Noise Measurements”, (2017).
 • P13341: A. Piotrowska, B. Mroziewicz, M. Pilch, M. Bugajski, J. Kaniewski, M. Borysiewicz, K. Gołaszewska-Malec, J. Kaczmarski, E. Kamińska, A. Taube, H.M. Przewłocki, D. Tomaszewski, W. Król, P. Dumania, D. Szmigiel, I. Węgrzecka, M. Węgrzecki, G. Janczyk, J. Klamka, J. Świderski, A. Czerwiński, J. Ratajczak, A. Łaszcz, M. Płuska, M. Wzorek, P. Guzdek, D. Szwagierczak, J. Kulawik, A. Skwarek, K. Zaraska, J. Walczak-Złotkowska: “Pięćdziesiąt lat Instytutu Technologii Elektronowej 1966-2016”, lanl.arXiv.org/cond-mat/0306671, (2017).
 • P13365: M. Borecki, M. Gęca, M. Duk, M. Korwin-Pawłowski: “Miniature Gas Sensors Heads and Gas Sensing Devices for Environmental Working Conditions - A Review”, Journal of Electronics and Communication Engineering Research, vol.1, nr.2, (2017).
 • P13366: M. Borecki, M. Korwin-Pawłowski, M. Gęca, P. Prus: “Capillary Sensor with UV-Forced Degradation and Fluorescence Reading of Diesel and Biodiesel Fuel Chemical Stability”, (2017).

» wróć

» 2016

 • P13127: J. Marczewski, D. Obrębski, C. Kołaciński, M. Zbieć, K. Kucharski, P. Zagrajek, P. Kopyt: “Development of Multi-Pixel NMOS-Based THz Detectors and Readout System Targeted for Spectroscopy Applications”, (2016).
 • P13130: C. Kołaciński, D. Obrębski, M. Zbieć, J. Marczewski, P. Zagrajek: “Complete Multichannel Readout Device for THz Measurements without Lock-in Technique”, (2016).
 • P13132: P. Zagrajek, J. Marczewski, D. Tomaszewski, D. Obrębski, K. Kucharski: “FET Based THz Detector with Integrated Antenna and Source Follower”, (2016).
 • P13133: P. Kopyt, B. Salski, P. Zagrajek, D. Obrębski, J. Marczewski: “Accurate Modeling of Silicon-Based Substrates for Sub-THz Antennas”, (2016).
 • P13140: C. Kołaciński, A. Szymański, A. Jarosz, E. Kurjata-Pfitzner, J. Wąsowski, T. Borejko, K. Siwiec, W.A. Pleskacz: “The Integrated Transmitter and Receiver Modules for Pulse Oximeter System”, (2016).
 • P13159: D. Obrębski, C. Kołaciński, M. Zbieć, P. Zagrajek: “The Multi-Channel Small Signal Readout System for THz Spectroscopy and Imaging Applications”, (2016).
 • P13199: J. Szynka, M. Pilch, P. Dumania, P. Grabiec: “Znaczenie mikroelektroniki dla Czwartej Rewolucji Przemysłowej i cyberbezpieczeństwa”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13213: T. Bieniek, G. Janczyk, R. Dobrowolski, K. Wojciechowska, A. Malinowska, A. Panas, M. Nieprzecki, H. Kłos: “Functionalization of MEMS Cantilever Beams for Interconnect Reliability Investigation - Development Practice”, (2016).
 • P13214: T. Bieniek, G. Janczyk: “Innovative 3D System Development by Multifunctional IC Interposer Platform - Signal Integrity and Thermal Management - Solutions for High Performance Computing”, (2016).
 • P13222: A. Jarosz, C. Kołaciński, E. Kurjata-Pfitzner, A. Szymański, J. Wąsowski: “Projekt specjalizowanego układu scalonego przeznaczonego do pomiaru stopnia nasycenia krwi tlenem”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13234: C. Kołaciński, D. Obrębski: “Scalony wzmacniacz z przetwarzaniem jako układ odczytowy dla tranzystorowych detektorów THz”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13235: M. Zbieć, D. Obrębski: “Sieć czujnikowa do nadzoru parametrów cieplnych oraz stanu technicznego powłok elewacyjnych nowoczesnych budynków”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13244: G. Janczyk: “Moore, More than Moore, Systemy heterogeniczne, IoT, Industry 4.0: Metodologia, narzędzia projektowania, Integracja 3D - Ograniczenia, wyzwania i droga rozwoju technologii elektronicznych”, Elektronika, vol.LVII, nr.8, (2016).
 • P13256: M. Ekwińska, G. Janczyk, T. Bieniek, P. Grabiec, J. Zając, J. Wąsowski: “Design - Simulation - Optimization Environment of Specialized MEMS”, (2016).

» wróć

» 2015

 • P12988: K. Siwiec, K. Marcinek, R. Baraniecki, T. Borejko, A. Jarosz, J. Kopański, E. Kurjata-Pfitzner, P. Narczyk, A. Plasota, A. Wielgus, W.A. Pleskacz: “A CMOS System-on-Chip for Physiological Parameters Acquisition, Processing and Monitoring”, (2015).
 • P12989: D. Obrębski, M. Zbieć: “The Monitoring Network for Novel Building Envelopes”, (2015).
 • P12990: C. Kołaciński, D. Obrębski, M. Zbieć: “The Complete Readout System for THz Spectroscopy”, (2015).
 • P12993: P. Kopyt, D. Obrębski, P. Zagrajek, J. Marczewski: “The Effect of Gate Layout on Responsitivity of MOSFET THz Detector”, (2015).
 • P12995: C. Kołaciński, D. Obrębski, J. Marczewski, P. Zagrajek: “Low Noise Readout Circuit for THz Measurements without Using Lock-in Technique”, (2015).
 • P13055: M. Ekwińska, T. Bieniek, G. Janczyk, J. Wąsowski, P. Janus, P. Grabiec, G. Głuszko, J. Zając, D. Tomaszewski, K. Wojciechowska, R. Dobrowolski, T. Budzyński: “Specialized MEMS Microphone for Industrial Application”, (2015).
 • P13058: J.F. Kołodziejski, I. Kubiak, J. Łysko: “Narażenia sprzętu elektronicznego promieniowaniem elektromagnetycznym - sposoby generacji i metody ochrony”, (2015).
 • P13060: J.F. Kołodziejski, I. Kubiak, J. Łysko: “Narażenia sprzętu elektronicznego promieniowaniem elektromagnetycznym - sposoby generacji i metody ochrony”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.91, nr.11, (2015).
 • P13065: C. Kołaciński, D. Obrębski, M. Zbieć, P. Zagrajek: “Design of Multichannel Readout System for Spectral Identification of Materials”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol.6, nr.2, (2015).

» wróć

» 2014

 • P12691: A. Kociubiński, T. Bieniek, G. Janczyk: “Design, Modeling and Simulation of MEMS Devices on Si, SiC and Diamond for Harsh Environment Applications”, Acta Physica Polonica A, vol.125, nr.6, (2014).
 • P12723: G. Janczyk, T. Bieniek, J. Wąsowski, P. Grabiec: “Investigation on Reliability of Interconnects in 3D Heterogeneous Systems by Ageing Beam Resonance Method”, Microelectronics Journal, vol.45, (2014).
 • P12751: D. Ortlof, T. Schmidt, K. Hahn, T. Bieniek, G. Janczyk, R. Bruck: “MEMS Product Engineering. Handling the Diversity of an Emerging Technology. Best Practices for Cooperative Development”, lanl.arXiv.org/cond-mat/0306671, (2014).
 • P12752: T. Bieniek, G. Janczyk, M. Marchewka, M. Ekwińska, J. Wąsowski, P. Grabiec: “Novel Methodology of MEMS-IC Co-Simulation in Smart Systems Development Process”, (2014).
 • P12828: A. Palczyńska, A. Wymysłowski, T. Bieniek, G. Janczyk, D. Pasquet, T. Vinh Dinh: “Crosstalk Phenomena Analysis Using Electromagnetic Wave Propagation by Experimental and Numerical Simulation Methods”, (2014).
 • P12838: M. Zbieć, D. Obrębski: “The Multi-Point Pressure and Temperature Measurement System for Aerodynamic Tunnel”, (2014).
 • P12844: G. Janczyk, T. Bieniek: “Smart System Design in Context of Multicriteria Optimization Based on Accelerated Ageing Techniques for IC Interconnect Structures”, (2014).
 • P12887: A. Szymański, D. Obrębski, J. Marczewski, D. Tomaszewski, M. Grodner, J. Pieczyński: “CMOS Readout Circuit Integrated with Ionizing Radiation Detectors”, International Journal of Electronics and Telecommunications, vol.60, nr.1, (2014).
 • P12891: M. Ekwińska, G. Janczyk, T. Bieniek, P. Grabiec: “Methodology of MEMS-Based Smart Systems Design, Modeling and Simulation - Development Practice”, (2014).
 • P12897: P. Kopyt, P. Zagrajek, D. Obrębski, M. Bauwens, N.S. Barker, J. Marczewski: “Measurements of a MOSFET sub-THz Detector Integrated with Rectangular Patch Antenna”, (2014).
 • P12914: C. Kołaciński, D. Obrębski: “Design of Integrated Readout Circuit for NMOS THz Detectors Based on Chopper Amplifier Concept”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol.5, nr.1, (2014).
 • P12915: C. Kołaciński, D. Obrębski: “The Integrated Selective Readout Amplifier for NMOS THz Detectors”, (2014).
 • P12939: T. Bieniek, G. Janczyk, M. Ekwińska, T. Budzyński, G. Głuszko, P. Grabiec, A. Kociubiński: “Novel Methodology for 3D MEMS-IC Design and Co-Simulation on MEMS Microphone Smart System Example”, (2014).
 • P12961: A. Kociubiński, M. Duk, T. Bieniek, G. Janczyk, M. Borecki: “Innovative SiC over Si Photodiode Based Dual-Band, 3D Integrated Detector”, (2014).
 • P13087: M. Zbieć, D. Obrębski: “The Multi-Point Pressure and Temperature Measurement System Based on MEMS Sensors”, International Journal of Microelectronics and Computer Science, vol.5, nr.4, (2014).

» wróć

» 2013

 • P12571: M. Suarez Penaloza, O. Zlydareva, Hooman Habibi, Pooh Ling E: “Performance of a Multimode LTE/WiMAX Trasceiver Including the Nonlinear Interference Suppressor”, (2013).
 • P12657: A. Jarosz: “Results of Design of Analog Standard Cells in 0.18mm Technology”, (2013).
 • P12670: C. Kołaciński, D. Obrębski: “Design of CMOS Analog Integrated Readout Circuit for NMOS THz Detectors”, (2013).
 • P12682: D. Obrębski, A. Szymański, D. Tomaszewski, M. Grodner, J. Marczewski, J. Pieczyński: “Development of Ionizing Radiation Detectors Integrated with Readout Electronics”, (2013).
 • P12696: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Janus, P. Grabiec, M. Nieprzecki, G. Wielgoszewski, M. Moczała, T. Gotszalk, E. Buitrago, M.F. Badia, A.M. Ionescu: “Silicon Nanowires Reliability and Robustness Investigation Using AFM-Based Techniques”, (2013).
 • P12724: G. Janczyk, T. Bieniek, J. Wąsowski, P. Grabiec: “Investigation on Reliability of Interconnects in 3D Heterogeneous System by Ageing Beam Resonance Method”, (2013).
 • P12725: G. Janczyk, T. Bieniek, P. Dumania, A. Wymysłowski: “Development of Multiscale, Multicriteria Optimization of SiP Design Methods”, (2013).
 • P12726: A. Jarosz: “Prace badawcze realizowane w ITE, związane z projektowaniem układów VLSI, w kontekście przydatności dla projektu HeC”, (2013).
 • P12732: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Janus, M. Ekwińska, D. Szmigiel, K. Domański, P. Grabiec, P. Dumania: “Efficient Scenarios, Methodology and Tools for MEMS/NEMS Product Development”, (2013).
 • P12736: T. Bieniek, G. Janczyk, R. Dobrowolski, D. Szmigiel, M. Ekwińska, P. Grabiec, P. Janus, J. Zając: “Dedicated MEMS-Based Test Structure for 3D SiP Interconnects Reliability Investigation”, (2013).

» wróć

» 2012

 • P12311: O. Zlydareva, M. Suarez Penaloza: “Mobile WiMAX Performance Analysis Including polas SD Architecture under Varoius Environmental Conditions”, (2012).
 • P12427: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “Nowe zadania pomiarów ostrzowych w procesie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych”, Elektronika, vol.LIII, nr.2, (2012).
 • P12538: M. Suarez Penaloza, O. Zlydareva: “LTE Transceiver Performance Analysis in Uplink under Various Environmental Conditions”, (2012).
 • P12576: A. Jarosz: “Design of Layout in Sub-Micron Technologies”, (2012).
 • P12605: G. Janczyk, T. Bieniek, P. Grabiec, A. Wymysłowski, R. Świeczyński: “Optimization on MEMS-IC SiP Development Reliable Design Methods”, (2012).
 • P12606: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Janus, P. Grabiec, M. Nieprzecki, G. Wielgoszewski, T. Gotszalk, M. Moczała, E. Buitrago, M. Fernandez-Bolanos Badia, A.M. Ionescu: “Reliability Investigation by Examination of Dedicated MEMS/ASIC and NWs Test Structures Related to Novel 3D SiP and Nano-Sensors Systems”, (2012).

» wróć

» 2011

 • P11989: K.H. Hoffmann, G. Auzinger, T. Bergauer, M. Dragicevic, J. Erfle, P. Grabiec, M. Grodner, S. Hansel, F. Hartmann, E. Huemer, W. Kiesenhofer, K. Kucharski, J. Marczewski, G. Steinbruck, M. Valentan: “R&D on Novel Sensor Routing and Test Structure Development”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.628, (2011).
 • P12173: D. Obrębski, K. Kucharski, D. Tomaszewski, H. Kłos: “The MPW Service Development”, Elektronika, vol.LII, nr.3, (2011).
 • P12175: K. Kucharski, C. Renaux, A. Crahay, P. Grabiec, M. Grodner, T. Bieniek, A. Panas, A. Sierakowski, H. Kłos, D. Tomaszewski, D. Obrębski, J. Marczewski, D. Flandre: “Implementacja technologii FD SOI CMOS w ITE”, Elektronika, vol.LII, nr.3, (2011).
 • P12203: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek: “Elektronika w pojazdach samochodowych - charakterystyczne narażenia eksploatacyjne”, Elektronika, vol.LII, nr.4, (2011).
 • P12206: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek: “Elektronika w pojazdach samochodowych - magistrale komunikacyjne, podzespoły półprzewodnikowe”, Elektronika, vol.LII, nr.5, (2011).
 • P12220: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek: “Elektronika w pojazdach samochodowych. Jak uzyskać dużą niezawodność”, Elektronika, vol.LII, nr.6, (2011).
 • P12240: O. Zlydareva, R. Mestrom, M. Suarez Penaloza, F. Riviere: “PAR4CR: The Development of a New SDR-Based Platform Towards Cognitive Ratio”, (2011).
 • P12286: J. Łysko, P. Dumania, P. Janus, M. Grodner, H. Kłos, K. Skwara, P. Grabiec: “Nanosensitive Silicon Microprobes for Mechanical Detection and Measurements”, Materials Sciences and Applications, vol.2, (2011).
 • P12297: A. Jarosz, J. Wąsowski, K. Zaraska: “CMOS Circuit for Detection of Neural Impulses”, (2011).
 • P12310: M. Suarez Penaloza: “Radio Frequency Filtering in the Context of Cognitive Radio Transceivers”, (2011).
 • P12349: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Grabiec, J. Szynka, S. Kaliciński, P. Janus: “Methodology and Tools for Customer-Oriented Micro and Nanodevices Efficient Product Development”, (2011).

» wróć

» 2010

 • P11834: A. Kociubiński, M. Duk, T. Bieniek, G. Janczyk: “Zaawansowane modelowanie warstw diamentowych CVD w zastosowaniach MEMS/MOEMS”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.86, nr.7, (2010).
 • P11894: O. Militaru, T. Bergauer, M. Bergholz, W. de Boer, K. Borras, E. Cortina Gil, A. Dierlamm, M. Dragicevic, D. Eckstein, J. Erfle, M. Fernandez, L. Feld, M. Frey, M. Friedl, E. Fretwurst, E. Gaubas, F.J. Gonzales, P. Grabiec, M. Grodner, F. Hartmann, S. Hansel, K.H. Hoffmann, J. Hrubec, R. Jaramillo, W. Karpinski, V. Kazukauskas, K. Klein, V. Khomenkov, R. Klanner, M. Krammer, K. Kucharski, W. Lange, V. Lemaitre, D. Moya, J. Marczewski, A. Mussgiller, T. Rodrigo, T. Muller, J. Sammet, P. Schleper, J. Schwandt, J. Simonis, A. Srivastava, G. Steinbruck, D. Tomaszewski, S. Sakalauskas, J. Storasta, J.V. Vaitkus, A. Lopez Virto, I. Vila, E. Zasinas: “Simulation of Electrical Parameters of New Design of SLHC Silicon Sensors for Large Radii”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.617, (2010).
 • P11987: G. Auzinger, T. Bergauer, M. Dragicevic, S. Hansel, Ch. Irmler, W. Kiesenhofer, M. Valentan, P. Grabiec, M. Grodner, K. Kucharski, J. Marczewski: “Silicon Strip Sensors with Integrated Pitch Adapters”, (2010).
 • P11994: G. Janczyk, T. Bieniek, J. Szynka, P. Grabiec: “Investigation on Mechanical Stress Influence on MOS Transistor Parameter Fluctuation in 3D Heterogeneous Devices”, (2010).
 • P12018: A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner, J. Wąsowski, J. Lesiński: “Practical Issues of 2.4 GHz RF Circuit Design: Simulation Versus Measurement Results”, (2010).
 • P12025: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Grabiec, J. Szynka, S. Kaliciński, P. Janus, K. Domański, A. Sierakowski, M. Ekwińska, D. Szmigiel, D. Tomaszewski, G. Holzer, G. Schröpfer: “Customer-Oriented Product Engineering of Micro and Nano Devices”, (2010).
 • P12040: J. Łusakowski, W. Knap, P. Kopyt, W. Gwarek, M. Ratajczyk, J. Marczewski, J. Szynka: “THz Detection with Si Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors: Current Status and Perspectives”, (2010).
 • P12076: T. Bieniek, G. Janczyk, S. Kaliciński, P. Janus, K. Domański, P. Grabiec, J. Szynka: “Methodology and Tools for Customer-Oriented Product Engineering of Micro and Nano Devices”, (2010).
 • P12094: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Grabiec, J. Szynka, S. Kaliciński, P. Janus: “Micro and Nano Device - Customer-Oriented Product e-Engineering in e-CoFrame”, (2010).
 • P12129: D. Obrębski, K. Kucharski, D. Tomaszewski, H. Kłos: “The MPW Service Development”, (2010).
 • P12146: K. Kucharski, C. Renaux, A. Crahay, P. Grabiec, M. Grodner, T. Bieniek, A. Panas, A. Sierakowski, H. Kłos, D. Tomaszewski, D. Obrębski, J. Marczewski, D. Flandre: “Implementation of FD SOI CMOS Technology in ITE”, (2010).
 • P12154: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Grabiec, J. Szynka: “Fizyczne aspekty niezawodności w modelowaniu zintegrowanych mikrosystemów”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.86, nr.10, (2010).

» wróć

» 2009

 • P11542: T. Bergauer, M. Dragicevic, M. Frey, P. Grabiec, M. Grodner, S. Haensel, F. Hartmann, K. Hoffman, J. Hrubec, M. Krammer, K. Kucharski, A. Macchiolo, J. Marczewski: “Results from a First Production of Enhanced Silicon Sensor Test Structures Produced by ITE Warsaw”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, nr.598, (2009).
 • P11771: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Janus, J. Szynka, P. Grabiec: “Reliability Issues in Modeling and Simulations of the Heterogeneous Integrated Systems”, (2009).
 • P11779: A. Jarosz, A. Pfitzner: “Evaluation of Interconnection Capacitances in ICs with Heterogeneous Isolating Materials”, (2009).
 • P11782: G. Janczyk, T. Bieniek, P. Grabiec, J. Szynka: “Thermo-Mechanical Aspects of Reliability for Vertically Integrated Heterogeneous Systems”, (2009).
 • P11865: E. Kurjata-Pfitzner, A. Szymański, J. Wąsowski: “Wpływ rozrzutu procesu technologicznego na parametry scalonych układów RF i jego redukcja poprzez autokalibrację”, Elektronika, vol.L, nr.10, (2009).
 • P11879: J. Szczęsny: “Wpływ konstrukcji cyfrowych układów scalonych na generację zaburzeń elektromagnetycznych”, Elektronika, vol.L, nr.11, (2009).
 • P11888: G. Janczyk, T. Bieniek, P. Grabiec, J. Szynka: “Thermo-Mechanical Aspects of Reliability for Vertically Integrated Heterogeneous Systems”, Elektronika, vol.L, nr.12, (2009).
 • P11914: A. Jarosz, A. Pfitzner: “Calibration Aided Evaluation of Interconnection Capacitances for Statistical Simulation of ICs with Heterogeneous Isolating Materials”, Elektronika, vol.L, nr.12, (2009).
 • P11955: P. Grabiec, W. Kuźmicz, A. Napieralski: “Nanoelektronika w Polsce: Bariery, szanse i kierunki działania. Stan obecny i perspektywy rozwoju dziedziny w Polsce www.keit.pan.pl”, (2009).

» wróć

» 2008

 • P10750: A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner, J. Lesiński, J. Wąsowski: “The Self-calibrated IR Mixer with Low IF”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol.55, nr.2, (2008).
 • P11470: T. Bieniek, P. Janus, A. Kociubiński, P. Grabiec, G. Janczyk, J. Szynka: “Coupled Thermo-electro-mechanical Modeling and Simulation of 3D Micro- and Nanostructures”, Elektronika, nr.1, (2008).
 • P11503: A. Malinowski, P. Grabiec, M. Grodner, K. Kucharski, D. Tomaszewski, A. Jakubowski: “Analysis of the Technological Processes Dispersion Based on Electrical Measurements of Test Structures”, (2008).
 • P11568: T. Bieniek, P. Janus, A. Kociubiński, P. Grabiec, G. Janczyk, J. Szynka: “Integrated Multi-domain Modeling and Simulation of Complex 3D Micro- and Nanostructures”, (2008).
 • P11581: E. Kurjata-Pfitzner, A. Szymański: “Amplitude Comparator for Self-calibration Circuit of IR Mixer”, (2008).
 • P11604: T. Bieniek, G. Janczyk, P. Janus, P. Grabiec, J. Szynka: “e-CUBES Devices and Interconnects-integrated Modeling and Simulation for Reliability Analysis”, (2008).
 • P11615: P. Dumania, J. Łysko, H. Kłos, M. Grodner, K. Skwara, D. Szmigiel: “Oscylator pierścieniowy CMOS jako układ detekcji odkształcenia nanoczułych mikrosond krzemowych”, Elektronika, nr.6, (2008).
 • P11630: G. Janczyk, T. Bieniek, J. Szynka, P. Grabiec: “Reliability Issues of e-Cubes Heterogeneous System Integration”, Microelectronics Reliability, vol.48, (2008).
 • P11643: E. Kurjata-Pfitzner, A. Szymański: “Amplitude Comparator for Self-calibration Circuit of IR Mixer”, Electronics and Telecommunications Quarterly, vol.54, nr.4, (2008).
 • P11668: J. Szczęsny, J.F. Kołodziejski: “Cyfrowe Układy scalone o niskich poziomach napięcia zasilającego”, Elektronika, nr.10, (2008).
 • P11669: G. Janczyk, T. Bieniek, J. Szynka, P. Grabiec: “Integrated Thermal Modeling of Heterogeneous eCubes Stacked Devices”, (2008).
 • P11755: J.F. Kołodziejski: “Skutki przepięć i wyładowań ESD w przyrządach i układach półprzewodnikowych - wybrane problemy”, (2008).

» wróć

» 2007

 • P10578: G. Janczyk, T. Bieniek, P. Janus, A. Kociubiński, P. Grabiec, J. Szynka, S. Reitz, P. Schneider, E. Kaulfresch, J. Weber: “Integrated Thermo-electro-mechanical Modeling of 3D E-cubes Structures”, (2007).
 • P10737: E. Kurjata-Pfitzner, J. Lesiński, A. Szymański: “Some Practical Aspects of Integrated 2.4 GHz Quadrature VCO Design”, (2007).
 • P10749: G. Janczyk, T. Bieniek, P. Janus, A. Kociubiński, P. Grabiec, J. Szynka, S. Reitz, P. Schneider, E. Kaulfresch, J. Weber: “The High Level Thermo-electrical Modeling of the Complex 3D IC Structures”, (2007).
 • P11420: J.F. Kołodziejski, T. Daniluk, M. Szermer, J. Szczęsny: “Badania odporności układów scalonych na zaburzenia elektromagnetyczne impulsowe”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.83, nr.9, (2007).
 • P11421: J. Szczęsny, J.F. Kołodziejski: “Wpływ nieciągłości impedancji linii paskowych na integralność sygnałową i EMC”, Przegląd Elektrotechniczny, vol.83, nr.9, (2007).
 • P11457: D. Obrębski, K. Kucharski, M. Grodner, A. Kokoszka, A. Malinowski, J. Lesiński, D. Tomaszewski, J. Malesińska: “Development of MPW Service for Academies Based on ITE Proprietary CMOS Process”, (2007).
 • P11494: A. Jarosz, A. Pfitzner: “Accuracy of Analytical Evaluation of Interconnection Capacitances in Crossing Buses”, (2007).
 • P11514: J. Szczęsny, J.F. Kołodziejski: “EM Emission of ICs Implemented In FPGA - Influence of Floor Plan and Electric Function”, Electron Technology - Internet Journal, vol.39, nr.4, (2007).

» wróć

» 2006

 • P10002: M. Caccia, L. Badano, D. Berst, C. Bianchi, J. Bol, C. Cappellini, G. Claus, C. Colledani, L. Conte, A. Czermak, G. Deptuch, W. de Boer, K. Domański, B. Dulny, O. Ferrando, E. Grigoriev, P. Grabiec, M. Grodner, R. Lorusso, B. Jaroszewicz, M. Jastrząb, L. Jungermann, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, A. Mozzanica, H. Niemec, R. Novario, Y. Popowski, M. Prest, A. Przykutta, J.L. Riester, M. Rovere, M. Sapor, H. Schweickert, B Sowicki, M. Szelezniak, D. Tomaszewski, A. Zalewska: “The SUCIMA Project: A Status Report on High Granularity Dosimetry and Proton Beam Monitoring”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.560, (2006).
 • P10030: J.F. Kołodziejski: “Projektowanie i symulacja układów elektronicznych”, Elektronika, nr.12, (2006).
 • P10032: J.F. Kołodziejski: “Działalność normalizacyjna dotycząca układów scalonych i kompatybilności elektromagnetycznej”, Normalizacja, nr.9, (2006).
 • P10033: Z. Piątek, W.A. Pleskacz, J.F. Kołodziejski: “Transmission Line Pulsing Tester for On-Chip ESD Protection Testing”, (2006).
 • P10136: A. Bulgheroni, L. Badano, D. Berst, C. Bianchi, J. Bol, M. Caccia, C. Cappellini, G. Claus, C. Colledani, L. Conte, A. Czermak, G. Deptuch, W. de Boer, K. Domański, W. Dulinski, B. Dulny, O. Ferrando, E. Grigoriev, P. Grabiec, M. Grodner, R. Lorusso, B. Jaroszewicz, M. Jastrząb, L. Jungermann, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, A. Mozzanica, H. Niemec, R. Novario, L. Paolucci, Y. Popowski, M. Prest, A. Przykutta, J.L. Riester, M. Rovere, M. Sapor, H. Schweickert, B. Spano, M. Szelezniak, D. Tomaszewski, A. Zalewska: “Silicon Ustra fast Cameras for Electron and y Sources in Medical Applications: a Progress Report”, Nuclear Physics B - Proc. Suppl., vol.150, (2006).
 • P10194: A. Jarosz, A. Pfitzner: “Interconnection Capacitances Dependence on Further Neighbourhood in the Bus-experimental Verification of the Model”, (2006).
 • P10212: J. Marczewski, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, K. Kucharski, D. Tomaszewski, M. Caccia, W. Kucewicz, H. Niemec: “Technology Development for SOI Monolithic Pixel Detectors”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.560, (2006).
 • P10299: K. Siekierska, P. Fraś, A. Kokoszka, T. Kostienko, Z. Pliva, N. Ługowski, D. Obrębski, A. Pawlak, P. Penkala, D. Stachańczyk, M. Szlęzak: “Distributed Collaborative Design of IP Componetnts in the TRMS Environment”, Microelectronics Reliability, vol.46, nr.5-6, (2006).
 • P10325: A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner: “Effects of Package and Process Variation on 2.4 GHz Analog Integrated Circuits”, Microelectronics Reliability, vol.46, (2006).

» wróć

» 2005

 • P10119: W. Kucewicz, A. Bulgheroni, M. Caccia, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, M. Jastrząb, A. Kociubiński, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, D. Tomaszewski: “Fully Depleted Monolithic Active Pixel Sensor in SOI Technology”, (2005).
 • P10138: H. Niemec, A. Bulgheroni, M. Caccia, P. Grabiec, M. Grodner, M. Jastrząb, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, M. Sapor, D. Tomaszewski: “Monolihtic Active Pixel Sensor Realized in SOI Technology - Concept and Verification”, Microelectronics Reliability, vol.45, nr.7-8, (2005).
 • P10161: A. Jarosz, A. Pfitzner: “Calibration of the Interconnection Capacitance Models in Hybrid Statiscical Simulation of IC'S”, (2005).
 • P10176: A. Filipkowski, Z. Brzózka, W. Wróblewski, L. Opalski, J. Ogrodzki, A. Kobus, B. Jaroszewicz, P. Moschetta, L. Sanfilippo, R. Allabashi, P. Temple-Boyer, I. Humenyuk: “System for European Water Monitoring (SEWING)”, (2005).
 • P10177: J.F. Kołodziejski: “Wyładowania elektroststyczne ESD - zagadnienia techniczne i normalizacyjne”, Elektryka - Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, vol.103, nr.962, (2005).
 • P10178: J.F. Kołodziejski: “Odporność cyfrowych układów scalonych na elektryczne narażenia zewnętrzne”, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Technologie Informacyjne, nr.3, (2005).
 • P10179: J.F. Kołodziejski: “Sondy (czujniki) pola elektromagnetycznego bliskiego”, (2005).
 • P10180: J.F. Kołodziejski, P. Gryboś: “Różnicowa niskonapięciowa transmisja sygnałów LVDS”, Elektronika, nr.5, (2005).
 • P10181: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “Integralnośc sygnału i zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej”, (2005).
 • P10182: K. Kamuda, W. Kalita, J.F. Kołodziejski: “Aspekty kompatybilności elektromagnetycznej w systemach transmisji danych z magistralą CAN”, Elektryka - Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, vol.103, nr.962, (2005).
 • P10183: K. Kamuda, W. Kalita, J.F. Kołodziejski: “The Analysis of Signal Propagation in Transmission Lines in the Configuration of CAN-bus Controller”, (2005).
 • P10184: M. Szermer, J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “Dynamic Stability of ADCs and their Immunity to Electromagnetic Disturbaces”, (2005).
 • P10300: Z. Pliva, O. Novak, K. Siekierska, M. Grodner: “Test_ACCESS Circuit for Education”, (2005).
 • P10301: Z. Pliva, O. Novak, K. Siekierska, M. Grodner: “Test_ACCESS Block Serial Scan VS. Random ACCESS Scan”, (2005).
 • P10376: K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, W. Machowski, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, M. Szelezniak, D. Tomaszewski: “Monolithic Active Pixel Detector in SOI Technology”, (2005).
 • P10383: M. Grodner, T. Klatka, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, M. Szelezniak, D. Tomaszewski: “CMOS SOI Technology Characterization and Verification of Device Models for Analogue Design”, (2005).
 • P10409: K. Kucharski, D. Tomaszewski, M. Grodner, W. Dutkiewicz, P. Grabiec, K. Hejduk, A. Kociubiński, J. Malesińska, A. Kokoszka, D. Obrębski, J. Szynka: “MPW Service for Manufacturing of CMOS ASICs in a National Center of Silicon Micro- and Nano-Technology”, (2005).
 • P10413: E. Kurjata-Pfitzner, A. Szymański: “Wybrane problemy projektowania układów RF”, Elektronika, nr.2-3, (2005).
 • P10414: E. Kurjata-Pfitzner, A. Szymański: “Wybrane problemy projektowania układów RF”, (2005).
 • P10486: D. Tomaszewski, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, M. Szelezniak: “Design, Fabrication and Characterization of SOI Pixel Detectors of Ionizing Radiation”, (2005).
 • P10551: M. Barański, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, W. Kucewicz, K. Kucharski, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, D. Tomaszewski: “TSSOI as an Efficient Tool for Diagnostics of SOI Technology in Institute of Electron Technology”, Journal of Telecommunications and Information Technology, nr.1, (2005).
 • P10574: J. Marczewski, M. Caccia, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, H. Niemec, M. Sapor, M. Szelezniak, D. Tomaszewski: “Monolithic Silicon Pixel Detectors in SOI Technology”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.549, nr.1-3, (2005).
 • P10609: A. Szymański, M. Zbroszczyk: “Numerical Calculation of Energy Levels in InGaAs/GaAs/AlGaAs Quantum Wells ”, (2005).

» wróć

» 2004

 • P10118: A. Bulgheroni, M. Caccia, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, M. Szelezniak, D. Tomaszewski: “Monolithic Active Pixel Detector Realized in Silicon on Insulator Technology”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.535, nr.1-2, (2004).
 • P10120: H. Niemec, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Jasielski, J. Marczewski, M. Sapor, M. Szelezniak, D. Tomaszewski: “Monolithic Active Pixel Detector in SOI Technology - Preliminary Results”, (2004).
 • P10122: H. Niemec, M. Jastrząb, W. Kucewicz, S. Kuta, M. Sapor, M. Szelezniak, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, K. Kucharski, J. Marczewski, D. Tomaszewski, A. Czermak, B. Dulny, B Sowicki, A. Zalewska, A. Bulgheroni, M. Caccia: “Preliminary Measurements of the Monolithic Active Pixel Detector Realized in the SOI Technology”, (2004).
 • P10400: J.F. Kołodziejski: “Terroryzm elektromagnetyczny”, Radioelektronik, nr.10, (2004).
 • P10401: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “Testing o Penetration of E and H Fields Into ICs”, (2004).
 • P10402: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “Electromagnetic Emissions of Integrated Circuits-influence of Some External Conditions”, (2004).
 • P10403: J.F. Kołodziejski, W. Kalita, K. Kamuda: “Magistrala CAN. Struktura, właściwości i zastosowania; Część I. Ogólna charakterystyka”, Elektronika, nr.6, (2004).
 • P10404: J.F. Kołodziejski, W. Kalita, K. Kamuda: “Magistrala CAN - struktura, właściwości i zastosowania. Część II. Protokół CAN”, Elektronika, nr.7, (2004).
 • P10405: J.F. Kołodziejski, W. Kalita, K. Kamuda: “Magistrala CAN - struktura, właściwości i zastosowania. Część III. Wykorzystanie magistrali CAN w praktyce”, Elektronika, nr.10, (2004).
 • P10479: K. Siekierska, A. Kokoszka, D. Obrębski, N. Ługowski, P. Fraś, T. Kostienko, A. Pawlak, P. Penkala, D. Stachańczyk, M. Szlęzak: “System TRMS w zastosowaniu do projektowania komponentów IP”, Elektronika, nr.11, (2004).
 • P10480: K. Siekierska, A. Kokoszka, D. Obrębski, N. Ługowski, P. Fraś, T. Kostienko, A. Pawlak, P. Penkala, D. Stachańczyk, M. Szlęzak: “Verification of TRMS with IP Component Design”, (2004).
 • P10481: B. Hoppe, N. Ługowski, K. Siekierska, D. Obrębski: “Applications Specifie Instruction Set Computers as Hardware Implementations of the JAVA Virtual Machine”, (2004).
 • P10482: J. Szczęsny, J.F. Kołodziejski: “Dobór i zastosowanie elektrycznych sond pomiarowych”, Elektronika, (2004).
 • P10623: K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, J. Jasielski, M. Jastrząb, T. Klatka, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, D. Tomaszewski: “Mozaikowy detektor monolityczny z aktywnymi komórkami w technologii SOI”, Elektronika, nr.10, (2004).
 • P10658: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “Electromagnetic Emissions of Integrated Circuits - Influence of Some External Conditions”, (2004).
 • P10682: J. Marczewski, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, K. Kucharski, D. Tomaszewski, W. Kucewicz, S. Kuta, W. Machowski, H. Niemec, M. Sapor, M. Caccia: “SOI Active Pixel Detectors of Ionizing Radiation-technology and Design Development”, IEEE Transactions on Nuclear Science, vol.51, nr.3, (2004).
 • P10707: J. Szczęsny, J.F. Kołodziejski, D. Obrębski: “Wpływ częstotliwości traktowania na poziom generowanych zaburzeń programowych matryc cyfrowych”, Elektronika, nr.2, (2004).
 • P10708: J. Szczęsny, J.F. Kołodziejski, D. Obrębski: “Electromagnetic Emissions og Digital Circuits Implemented in XILINX FPGAs XC 4025E and XCV 800”, Electron Technology - Internet Journal, vol.36, nr.2, (2004).
 • P10712: A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner: “Effec of Package on RF Circuits Design”, (2004).
 • P10713: A. Szymański, E. Kurjata-Pfitzner: “Wpływ obudowy na parametry scalonych układów RF”, Elektronika, nr.11, (2004).

» wróć

» 2003

 • P10573: J. Marczewski, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, K. Kucharski, D. Tomaszewski, W. Kucewicz, S. Kuta, W. Machowski, H. Niemec, M. Sapor, M. Caccia: “SOI Active Pixel Detectors of Ionizing Radiation-technology & Design Development”, (2003).
 • P10770: M. Amati, M. Barański, A. Bulgheroni, M. Caccia, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, W. Machowski, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, D. Tomaszewski: “Hybrid Active Pixel Sensors and SOI Inspired Option”, Nuclear Instruments & Methods in Physics Res. A, vol.511, nr.1-2, (2003).
 • P10776: M. Barański, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, W. Kucewicz, K. Kucharski, J. Marczewski, H. Niemec, M. Sapor, D. Tomaszewski: “TSSOI as an Efficient Tool for Diagnostics of SOI Technology in the IET”, (2003).
 • P10778: A. Bardossy, A. Blinowska, Z. Jaworski, M. Mitura, W. Kuźmicz, J. Ollitraut, A. Penciolelli, D. Sarna, A. Walkanis, A. Wielgus, A. Wojtasik: “Application of Fuzzy Logic to Pacemaker Control”, Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol.23, nr.1, (2003).
 • P10833: A. Kokoszka, N. Ługowski, Q.T. Nguyen, D. Obrębski, A. Pawlak, K. Siekierska, M. Carballeda, B. Schlichter: “Collaborative Design of the FWMI (FPGa Pulse Width Modulator Industrial Version)”, (2003).
 • P10835: J.F. Kołodziejski: “Zasilacze impulsowe jako źródło zaburzeń elektromagnetycznych”, Radioelektronik, nr.1, (2003).
 • P10837: J.F. Kołodziejski: “Kompatybilność elektromagnetyczna, ocena zgodności i oznaczenie CE”, Elektronika, nr.4, (2003).
 • P10838: J.F. Kołodziejski: “Kompatybilność elektromagnetyczna układów scalonych - metody badań emisji i odporności, propozycje dotyczące modelowania”, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - Elektryka, nr.100, (2003).
 • P10853: E. Kurjata-Pfitzner: “Some Practical Aspects of Integrated RF circuit Design. Case Study-2,4-GHz VCO”, (2003).
 • P10877: J. Marczewski, M. Caccia, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, T. Klatka, A. Kociubiński, M. Koziel, W. Kucewicz, K. Kucharski, S. Kuta, H. Niemec, M. Sapor, M. Szelezniak, D. Tomaszewski: “Monolithic Silicon Pixel Detectors in SOI Technology”, (2003).
 • P10878: J. Marczewski, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, K. Kucharski, D. Tomaszewski, W. Kucewicz, S. Kuta, W. Machowski, H. Niemec, M. Sapor, M. Caccia: “SOI Active Pixel Detectors of Ionizing Radiation-technology & Design Development”, (2003).
 • P10896: Q.T. Nguyen, K. Siekierska, A. Kobus, D. Obrębski, N. Ługowski, A. Kokoszka, Q.M. Nguyen: “A Hardware/Software Configuration and Verification Environment for Automation of Embedded Microcontroller Design Process”, (2003).
 • P10897: H. Niemec, T. Klatka, M. Koziel, W. Kucewicz, S. Kuta, W. Machowski, M. Sapor, M. Szelezniak, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, K. Kucharski, J. Marczewski, D. Tomaszewski: “Technology Development for Silicon Monolithic Pixel Sensor in SOI Technology”, (2003).
 • P10898: H. Niemec, T. Klatka, M. Koziel, W. Kucewicz, S. Kuta, W. Machowski, M. Sapor, M. Szelezniak, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, K. Kucharski, J. Marczewski, D. Tomaszewski: “Rozwój technologii SOI do realizacji monolitycznego detektora mozaikowego”, Elektronizacja, nr.10, (2003).
 • P10899: D. Obrębski, K. Siekierska, Q.T. Nguyen, N. Ługowski, A. Kokoszka: “Digital IP Cores Design at RTL and Behavioral Level”, (2003).
 • P10900: A. Pawlak: “EU Projects Related to Colleg Workshop”, (2003).
 • P10929: K. Siekierska, D. Obrębski, N. Ługowski, Q.T. Nguyen, A. Kokoszka: “Practical Aspects of Binary Floating Point Unit Design”, (2003).
 • P10936: A. Szewczyk, L. Spiralski, J.F. Kołodziejski: “Programowe metody zmniejszania zakłóceń w pomiarach szumów struktur elementów półprzewodnikowych”, (2003).
 • P10950: J. Wąsowski, J. Zabłocki, A. Kowalczyk: “Design Issues of Hardware MP3 Audio Decoder Macrocell”, (2003).
 • P10951: J. Wąsowski, J. Zabłocki, A. Kowalczyk: “Low Power Design of MP3 Audio Decoder Silicon IP”, (2003).

» wróć

» 2002

 • P10836: J.F. Kołodziejski: “Zagrożenia od elektryczności statycznej w przemyśle półprzewodnikowym i stosowane środki zaradcze”, (2002).
 • P11018: L. Hasse, J.F. Kołodziejski, J. Piasecki, L. Spiralski: “ Zakłócenia w układach cyfrowych. Mechanizmy i metody pomiaru ”, Elektronika, nr.6, (2002).
 • P11028: A. Kobus, T. Janiszewski, W.A. Pleskacz, W. Kuźmicz: “ Application Specific Integrated Circuits for Local Industries: the Polish Experience ”, (2002).
 • P11029: A. Kokoszka, K. Siekierska, Q.T. Nguyen, P. Fraś, A. Pawlak: “ Are Workflow Management Systems Useful for Collaborative Engineering ”, (2002).
 • P11031: J.F. Kołodziejski, Kuciński: “ Use of Power Supply Currents for Electromagnetic Compatibility Investigation of Digital Integrated Circuits ”, (2002).
 • P11032: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “ Zaburzenia elektromagnetyczne wytwarzane przez cyfrowe układy scalone ”, Elektronizacja, nr.10, (2002).
 • P11033: J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny: “ Testing of Integrated Circuits to Electromagnetic Disturbances ”, (2002).
 • P11034: J.F. Kołodziejski: “ Selection of Test Signals and Parametric Estimation of Susceptibility of Integrated Circuits to Electromagnetic Conduced Disturbance ”, (2002).
 • P11045: W. Kuźmicz, M. Grodner, A. Kobus, A. Kokoszka, A. Kowalczyk, E. Kurjata-Pfitzner, N. Ługowski, D. Obrębski, A. Pawlak, W. Podmiotko, K. Siekierska, J. Wąsowski: “ Department of Integrated Circuits' and Systems' Design ”, Prace ITE, nr.8-12, (2002).
 • P11071: J. Marczewski, K. Domański, P. Grabiec, M. Grodner, K. Kucharski, B. Jaroszewicz, A. Kociubiński, D. Tomaszewski, W. Kucewicz, S. Kuta, H. Niemec, M. Sapor: “ Monolithic Silicon Pixel Detectors in SOI Technology ”, (2002).
 • P11087: Q.T. Nguyen, A. Kokoszka, K. Siekierska, A. Pawlak, D. Obrębski, N. Ługowski: “ Organization of a Microprocessor Design Process Using Internet-based Interoperable Workflows ”, (2002).
 • P11088: D. Obrębski, A. Kowalczyk: “ Experiences with Behavioral Synthesis in Hardware Implementation of the RSA Encryption System ”, (2002).
 • P11091: W. Podmiotko, E. Kurjata-Pfitzner, A. Szymański: “ Problemy projektowania scalonego transceivera do krótkozasięgowej łączności radiowej typu Bluetooth ”, Elektronika, nr.9, (2002).
 • P11112: K. Siekierska: “ Some Practical Aspects of Microprocessor Behavioral Modeling ”, (2002).
 • P11113: K. Siekierska, D. Obrębski: “ Behavioral vs. RTL Modeling - Signal Processor Case Study ”, (2002).
 • P11132: J. Wąsowski: “ A Triple-DES Cryptographic Processor ASIC for PC Hard Disc Data Encryption ”, (2002).
 • P11155: E. Kurjata-Pfitzner: “ 2.4 GHz VCO Design with Compensation of Process Variations ”, Electron Technology - Internet Journal, vol.34, nr.3, (2002).
 • P11162: T. Cibakova, M. Fischerova, E. Gramatova, W. Kuźmicz, W.A. Pleskacz, J. Raik, R. Ubar: “ Hierarchical Test Generation for Combinational Circuits with Real Defects Coverage ”, Microelectronics Reliability, vol.42, (2002).
 • P11163: W.A. Pleskacz, D. Kasprowicz, T. Oleszczak, W. Kuźmicz: “ CMOS Standard Cells Characterisation for Defect Based Testing ”, (2002).

» wróć

» 2001

 • P11030: J.F. Kołodziejski: “ Badania kompatybilności elektromagnetycznej przy zastosowaniu małej klatki Faraday'a, ”, Elektronika - Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr.6, (2001).
 • P11124: J.F. Kołodziejski, K. Kosnowski, J. Marciak-Kozłowska, A. Misiuk, T. Piotrowski, J. Pułtorak, S. Sikorski, A. Szczęsny: “ Department of Fundamental Problems of Electronics ”, Prace ITE, nr.8-12, (2001).

» wróć