Patenty

» 2018

 • Patent: Układ do optycznego pomiaru stopnia i częstości wychylenia elementów ruchomych w strukturach mikro- i nanomechanicznych.
  P. Grabiec, T. Bieniek, P. Janus, J. Zając, F. Ivaldi, T. Gotszalk, W. Majstrzyk Nr patentu: 227665
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Węgrzecki, T. Piotrowski, A. Panas, J. Bar, Z. Puzewicz, J. Noga, R. Czarnota, A. Nowakowski Nr patentu: 227855
 • Patent: Sposób oddzielania elementów mikro/nano-elektronicznych i mikro/nano-mechanicznych od płytek nośnych.
  H. Kłos, D. Szmigiel, P. Prokaryn, R. Dobrowolski, A. Sierakowski Nr patentu: 229717

» wróć

» 2017

 • Patent: Detektor termoelektryczny
  T. Piotrowski, C. Pochrybniak, M. Węgrzecki, P. Grabiec Nr patentu: 226624
 • Patent: Półprzewodnikowa matryca termoelektryczna
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 226662
 • Patent: Detektor przepływowy
  A. Yakushev, M. Węgrzecki, I. Węgrzecka Nr patentu: 226932
 • Patent: Przyrząd termoelektryczny
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki, M. Zaborowski Nr patentu: 227425

» wróć

» 2016

 • Patent: Sposób selektywnego łączenia płaskich elementów półprzewodnikowych i lub dielektrycznych
  H. Kłos, P. Prokaryn, W. Milczarek, M. Górska, M. Węgrzecki, J. Bar, P. Grabiec Nr patentu: 223470

» wróć

» 2015

 • Patent: Pompa jonowa
  J. Łysko, P. Grabiec Nr patentu: 220506

» wróć

» 2014

 • Patent: Mikrozawór krzemowy sterowany elektrycznie
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel Nr patentu: 218590
 • Patent: Element czynny krzemowego mikrozaworu zwrotnego oraz sposób wykonania tego elementu
  P. Kowalski, B. Latecki, D. Szmigiel, A. Sierakowski Nr patentu: 219261
 • Patent: Sposób wyznaczania optymalnych parametrów naświetlania warstw światłoczułych w procesie fotolitografii oraz głowica do realizacji tego sposobu
  A. Sierakowski, P. Janus, K. Domański, P. Grabiec, T. Gotszalk Nr patentu: 219462
 • Patent: Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wytwarzania tej struktury
  P. Grabiec, M. Węgrzecki, J. Bar, T. Budzyński, A. Panas, D. Szmigiel, I. Węgrzecka Nr patentu: 219690

» wróć

» 2013

 • Patent: Sposób wytwarzania wąskich ścieżek krzemowych
  M. Zaborowski, P. Grabiec, A. Panas, K. Skwara, D. Szmigiel Nr patentu: 215875
 • Patent: Matryca modulowanych źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, T. Piotrowski, J. Pułtorak, M. Węgrzecki Nr patentu: 216727
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania termicznego
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216728
 • Patent: Źródło modulowanego promieniowania podczerwonego oraz matryca źródeł promieniowania podczerwonego
  R. Grodecki, W. Jung, T. Piotrowski, J. Pułtorak, S. Sikorski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216729
 • Patent: Emiter obrazów w podczerwieni
  T. Piotrowski, M. Węgrzecki Nr patentu: 216991
 • Patent: Układ do testowania kamer termowizyjnych
  H. Polakowski, T. Piotrowski, T. Piątkowski, M. Węgrzecki, R. Dulski, P. Trzaskawka, J. Bareła Nr patentu: 217452
 • Patent: Obudowa krzemowego mikrozaworu zwrotnego
  P. Kowalski, B. Latecki Nr patentu: Ru66704

» wróć

» 2012

 • Patent: Sposób integracji mikroststemów wielostrukturowych
  P. Grabiec, P. Janus, K. Domański, W. Milczarek Nr patentu: 212025
 • Patent: Sposób łączenia elementów obudowy półprzewodnikowego czujnika promieniowania
  J. Bar, M. Węgrzecki Nr patentu: 212835
 • Patent: Fotodioda krzemowa
  M. Węgrzecki, I. Węgrzecka Nr patentu: 214045
 • Patent: Układ detekcji siły w półprzewodnikowych strukturach mikromechanicznych
  P. Grabiec, J. Łysko, P. Dumania, T. Budzyński, D. Szmigiel, M. Grzywacki, K. Skwara, R. Dobrowolski Nr patentu: 214048

» wróć

» 2011

 • Patent: Sposób łączenia światłowodu z elementem aktywnym optycznie
  P. Grabiec, W. Słysz, M. Węgrzecki, J. Bar, R. Sobolewski, A. Verevkin, G. Goltsman, W. Milczarek Nr patentu: 209942
 • Patent: Sposób wytwarzania kulek z metali i stopów miękkich do montażu i mikromontażu
  J. Bar Nr patentu: 210054
 • Patent: Hybrydowa matryca detektorowa
  M. Węgrzecki, I. Węgrzecka, J. Bar Nr patentu: 211633
 • Patent: Sposób zabezpieczania przyrzadów półprzewodnikowych przed uszkodzeniem mechanicznym
  J. Bar Nr patentu: 211634

» wróć

» 2009

 • Patent: Sposób wytwarzania elektrody cienkowarstwowej
  M. Zaborowski, P. Grabiec Nr patentu: 202893
 • Patent: Sposób wytwarzania rezystora krzemowego
  T. Budzyński, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzińska Nr patentu: 204308
 • Patent: Sposób wytwarzania struktury detektora cieplno- przewodnościowego
  J. Łysko, J. Jaźwiński, M. Górska, H. Wrzesińska Nr patentu: 204532
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-ścieżek
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domański, I.W. Rangelow Nr patentu: 204687
 • Patent: Sposób wytwarzania nano-drutów
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Domański, I.W. Rangelow Nr patentu: 204689
 • Patent: Sposób wykonania fotodetektora zintegrowanego optycznie ze światłowodem
  M. Węgrzecki, W. Słysz Nr patentu: 205354
 • Patent: Sposób wytwarzania powłok optycznych na rezonatorach laserów półprzewodnikowych
  H. Wrzesińska, K. Hejduk, M. Górska, B. Mroziewicz, E. Schab-Balcerzak Nr patentu: 205391
 • Patent: Monolithic Active Pixel Dosimeter
  M. Caccia, L. Conte, M. Alemi, C. Cappellini, A. Airoldi, C. Bianchi, R. Novario, W. de Boer, E. Grigoriev, H. Niemec, W. Kucewicz, F. Cannillo, G. Claus, C. Colledani, G. Deptuch, W. Dulinski, P. Grabiec, J. Marczewski, K. Domański, B. Jaroszewicz, K. Kucharski, L. Badano, O. Ferrando, G. Popowski, A. Zalewska, A. Czermak Nr patentu: US 7582875

» wróć

» 2008

 • Patent: Sposób wytwarzania płaskownika chromowego w nano-przyrządach
  M. Zaborowski, P. Grabiec, T. Budzyński Nr patentu: 199399
 • Patent: Sposób wytwarzania stempla dla nanolitografii metodą odciskania
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, M. Zaborowski Nr patentu: 199400
 • Patent: Detektor promieniowania jądrowego
  M. Węgrzecki, E. Nossarzewska-Orłowska, I. Węgrzecka, T. Budzyński, S. Krzemiński Nr patentu: 199422
 • Patent: Sposób wykonania mesy heterostruktury związków AIII BV
  M. Górska, H. Wrzesińska, J. Łysko Nr patentu: 200987
 • Patent: Sposób wytwarzania piezorezystywnego czujnika ciśnienia
  T. Budzyński, P. Kowalski, P. Grabiec, B. Latecki, K. Studzińska Nr patentu: 201125

» wróć

» 2007

 • Patent: Katarometr krzemowy
  J. Łysko, Z. Gniazdowski, P. Kowalski, J. Jaźwiński, B. Latecki, J. Koszur Nr patentu: 197079
 • Patent: Półprzewodnikowy czujnik gazu
  J. Łysko, J. Jaźwiński, T. Pisarkiewicz, J. Łozinko Nr patentu: 198042
 • Patent: Fotodioda
  J. Bar Nr patentu: 198264

» wróć

» 2006

 • Patent: Sposób wytwarzania diody Schottky'ego z kontaktami belkowymi
  W. Jabłoński, H. Wrzesińska, M. Górska Nr patentu: 192581
 • Patent: Krzemowy, paskowy, pozycyjny detektor promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stępień, J. Marczewski, B. Jaroszewicz, P. Grabiec Nr patentu: 193139
 • Patent: Krzemowy, paskowy pozycyjny detektoe promieniowania jonizującego
  J. Grabski, P. Stępień, B. Jaroszewicz, J. Marczewski, P. Grabiec Nr patentu: 193140
 • Patent: Sposób sprzężenia i przestrajania rezonatora z torem falowodowym w generatorze mikrofalowym
  J. Parafianowicz, A. Uszyński Nr patentu: 193502
 • Patent: Sposób selektywnego wytwarzania warstw szklanych na podłozach półprzewodnikowych
  M. Górska, W. Jabłoński, H. Wrzesińska Nr patentu: 194023

» wróć

» 2004

 • Patent: Sposób wytwarzania mikro-emitera emisji polowej i matryca mikro-emiterów ostrzowych emisji polowej
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, K. Studzińska Nr patentu: 187444

» wróć

» 2003

 • Patent: Mikrosonda do pomiaru sił atomowych
  P. Grabiec, I.W. Rangelow, R. Sunyk, T. Gotszalk, K. Studzińska Nr patentu: 187366

» wróć

» 2002

 • Patent: Radiator diody krawędziowej
  J. Bar, E. Dobosz Nr patentu: Ru59544
 • Patent: Topografia układu scalonego realizującego funkcję detektora gazu
  J. Łysko, J. Jaźwiński, T. Pisarkiewicz, J. Łozinko Nr patentu: T-7

» wróć

» 2001

 • Patent: Sposób wytwarzania warstwy dialektrycznej w przyrządach półprzewodnikowych
  T. Budzyński, P. Grabiec, K. Studzińska, M. Zaborowski Nr patentu: 182152

» wróć

» 2000

 • Patent: Epitaksjalna struktura złączowa fotodiody GaInAs/InP oraz sposób wykonania epitaksjalnej struktury złączowej fotodiody GaInAs/InP
  M. Węgrzecki, T. Janicki Nr patentu: 179661
 • Patent: Sposób wytwarzania mikrostruktur krzemowych
  M. Grzywacki, P. Grabiec, M. Zaborowski, J. Jaźwiński Nr patentu: 179817
 • Patent: Sposób wytwarzania na podłożach półprzewodnikowych szklanych obszarów dielektrycznych
  M. Górska, W. Jabłoński Nr patentu: 179834
 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządu półprzewodnikowego zawierającego szklane obszary dielektryczne
  M. Górska, W. Jabłoński, M. Grabowski Nr patentu: 179835

» wróć

» 1999

 • Patent: Sposób wytwarzania struktur krzemowych
  P. Grabiec, M. Zaborowski, K. Studzińska, B. Adamczyk, J. Koryciński Nr patentu: 176456
 • Patent: Sposób wyznaczania generacyjnego czasu życia nośników mniejszościowych
  A. Bąkowski, A. Czerwiński, D. Tomaszewski, J. Gibki Nr patentu: 176456

» wróć

» 1998

 • Patent: Sposób wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych
  M. Zaborowski, G. Gawlik, P. Grabiec Nr patentu: 174205

» wróć