Projekty FS

Projekty zrealizowane

Program: PO IG

Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej (MNS DIAG)

Numer kontaktowy
PO IG 01.03.01.-00-014/08-00
Osoba kontaktowa
Dr inż. Piotr Grabiec
Strona domowa projektu
http://www.ite.waw.pl/mnsdiag/

Program: PO IG

Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki (MINTE)

Numer kontaktowy
POIG 02.01.00-14-081/09-00
Osoba kontaktowa
Dr inż. Piotr Grabiec

Skip to content