Projekty krajowe

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: PBS3/B3/30/2015

Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski

Numer Projektu: 8 S501 025 07

Badania krzemowych fotodiod lawinowych pracujących w trybie liczenia pojedynczych fotonów

Kierownik Projektu
Mgr inż. Iwona Węgrzecka

Numer Projektu: 8 T11B 037 13

Badania nad krzemowymi fotodiodami lawinowymi do zastosowania w scyntylacyjnych detektorach promieniowania jądrowego

Kierownik Projektu
Mgr inż. Iwona Węgrzecka

Numer Projektu: N515 44 26 33

Badania nad rozwojem nadprzewodnikowych detektorów NbN w celu opracowania nowej rodziny detektorów kwantowych do zastosowań w komunikacji kwantowej, informatyce kwantowej, radioastronomii i medycynie.

Kierownik Projektu
Dr inż. Wojciech Słysz

Numer Projektu: 8 T11B 043 13

Badania procesu wytwarzania złożonych, trójwymiarowych struktur mikro-mechanicznych, na przykładzie zintegrowanej struktury mikrosondy do mikroskopii sił atomowych i lateralnych AFM/LFM

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Grabiec

Numer Projektu: 8 T11B 001 14

Badania zagadnień technologii i konstrukcji elektrostatycznego mikrosilnika krzemowego

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Dumania

Numer Projektu: 8 T11B 008 17

Badanie adsorpcyjnych właściwości porowatego krzemu z zastosowaniem piezorezystywnych dźwigni pomiarowych

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Domański

Numer Projektu: 3 T11B 030 26

Badanie piezozjawisk w krzemowych tranzystorach CMOS i ich wykorzystanie w opracowaniu sub-nanoczułych mikromechanicznych sond pomiarowych

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Dumania

Numer Projektu: UMO-2017/25/B/ST7/02465

Detekcja i analiza promieniowania laserów półprzewodnikowych i matryc laserów w polu bliskim w zakresie podczerwieni z nanometrową rozdzielczością przestrzenną

Kierownik Projektu
Dr inż. Dariusz Szmigiel

Numer Projektu: 8 T11B 022 11

Małosygnałowy model pojemności tranzystora MOS SOI

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Numer Projektu: N515 07 91 37

Mikroprzepływowy układ do testów immunoenzymatycznych ELISA, opartych na detekcji amperometrycznej, do oznaczania fibrynogenu

Kierownik Projektu
Mgr inż. Anna Baraniecka

Numer Projektu: NR02-0010-10/2010

Mikroprzyrządy pomiarowe zintegrowane z aktuatorami dla zastosowań nanometrologicznych i nanodiagnostycznych

Kierownik Projektu
Dr inż. Magdalena Ekwińska

Numer Projektu: 8 T10C 024 17

Mikrosonda do pomiaru temperatury aktywnych komórek roślinnych

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: 8 T11B 040 17

Modele małosygnałowe tranzystorów MOS SOI

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Daniel Tomaszewski

Numer Projektu: UMO-2016/21/B/ST7/02247

Modelowanie zjawisk termicznych w nanosystemach elektronicznych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Paweł Janus

Numer Projektu: 8 T11B 023 11

Morfologia metalizacji na bazie Al. I próby jej modyfikacji

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. Adam Barcz

Numer Projektu: 3 T11B 052 26

Nadprzewodnikowy detektor pojedynczych fotonów do zastosowań w komunikacji kwantowej

Kierownik Projektu

Numer Projektu: N515 06 47 33

Opracowanie i charakterystyka tranzystorów w technologii opartej na nanodrutach krzemowych.

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: PBZ/28-208-4.3.2/2007/WAT

Opracowanie i optymalizacja demonstratora technologii wykrywania skażeń biologicznych wykorzystujących metodę cieczowej cytometrii przepływowej.

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Grabiec

Numer Projektu: 8 T11B 045 15

Opracowanie i symulacja technologiczna modelowych przyrządów CMOS w niskonapięciowej technologii CMOS SOI

Kierownik Projektu

Numer Projektu: 4 T10C 012 25

Opracowanie miniaturowej sondy do badań komórek roślinnych

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: PBS1/A9/8/2012

Opracowanie nowych krzemowych detektorów cząstek alfa dla dozymetrii i badań trans aktynowców (SiDET)

Kierownik Projektu
Mgr inż. Maciej Węgrzecki

Numer Projektu: PBZ 05/T11/98

Opracowanie technologii wysoko sprawnych monokrystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych w technologii mikroelektronicznej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Maciej Węgrzecki

Numer Projektu: 8 T11B 053 14

Pojemnościowo - piezorezystywny, krzemowy czujnik przyspieszenia

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Jan Łysko

Numer Projektu: 3 T11B 016 26

Półprzewodnikowy czujnik mikroprzepływów

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Jan Łysko

Numer Projektu: PBZ-MIN-012/T11/02

Projekty badawcze przygotowane i realizowane przez osoby po doktoracie (POL-POSTDOC) Badanie procesów trawienia plazmowego krzemu dla potrzeb mikroinżynierii i nano-fotoniki krzemowej

Kierownik Projektu
Dr inż. Dariusz Szmigiel

Numer Projektu: 8 S501 026 05

Stabilizacja metalizacji Al Za pomocą implantacji jonów

Kierownik Projektu
Dr inż. Michał Zaborowski

Numer Projektu: PBS1/A3/4/2012

VESTIC: nowy sposób wytwarzania układów scalonych

Kierownik Projektu
Dr inż. Piotr Grabiec

Numer Projektu: PBS1/A9/11/2012

Wieloprofilowy detektor promieniowania THz zrealizowany z wykorzystaniem selektywnych tranzystorów MOS i jego zastosowanie w biologii, medycynie i systemach bezpieczeństwa (ThzOnLine)

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski

Numer Projektu: 0155/R/T00/2009/09

Zaprojektowanie i wykonanie detektora promieniowania sub_TH-z działającego w oparciu o krzemowy tranzystor MOS

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski

Numer Projektu: PBS3/A6/21/2015

Zastosowanie nowej ultra-precyzyjnej metody pomiarowej do budowy kompaktowego czujnika mikroodchyleń kątowych oraz system stabilizacji kierunku wiązki światła emitowanej przez laser

Kierownik Projektu
Mgr inż. Maciej Węgrzecki

Numer Projektu: 3 T10C 026 27

Zintegrowana mikrosystemowa Sonda krzemowa do badań własciwosci mechanicznych powierzchni w skali nanometrowej

Kierownik Projektu
Dr inż. Paweł Janus

Skip to content