Wiadomości

⇚ powrót

ITE na liście Europejskich Centrów Technologicznych (KET) świadczących usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Logo UE W marcu 2017 roku Instytut Technologii Elektronowej został zakwalifikowany do prowadzonej przez Komisję Europejską mapy Centrów Technologicznych KET’s (KET’s Technology Centres). Centra Technologiczne KET’s są narzędziem ułatwiającym Małym i Średnim Przedsiębiorcom (MŚP) przeskok ponad tzw. "doliną śmierci" jaka oddziela wczesne fazy opracowania technologii wyrobu od jego wdrożenia do produkcji przemysłowej i komercjalizacji produktów opartych na KET’s. Tym samym mają umożliwiać firmom przyspieszenie tempa innowacji i komercjalizacji nowych pomysłów. Europejskie Centra Technologiczne KETs dla MŚP to organizacje publiczne lub prywatne prowadzące badania stosowane i prace rozwojowe w obszarze kluczowych technologii i oferujące usługi techniczne oraz infrastrukturę na poziomie gotowości techno-logicznej TRL 5 do TR 8. Centra te oferują MŚP również demonstrację produktów, „proof of concept”, testy laboratoryjne, prototypowanie, produkcję pilotażową, walidację oraz certyfikację produktu.

Więcej informacji >>