Lokalizacja

Poni­żej znajdą Pań­stwo adresy i loka­li­za­cje wszyst­kich naszych oddzia­łów

Instytut Technologii Elektronowej

Al. Lot­ni­ków 32/46
02–668 War­szawa
tel.: +48 (22) 548−77−00

Oddział w Krakowie

ul. Zabło­cie 39
30–701 Kra­ków
tel.: +48 (12) 656−31−44

Oddział Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych Instytut Technologii Elektronowej

ul. Oku­lic­kiego 5E
05–500 Pia­seczno
tel.: +48 (22) 2793-200
fax: +48 (22) 2793-202

Oddział PREDOM Instytut Technologii Elektronowej

ul. Kra­ko­wia­ków 53
01–001 War­szawa
tel.: +48 (22) 846–54–31