Patenty

» 2018

 • Patent: Sposób pomiaru nacisku stopy na podłoże
  E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, A. Cichocki, B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski Nr patentu: 229486

» wróć

» 2016

 • Patent: Kompozycja do wytwarzania ceramicznych folii kondensatorowych
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 223768
 • Patent: Magnetoelektryczny kompozyt ceramiczny
  P. Guzdek Nr patentu: 223802
 • Patent: Masa do wytwarzania folii ceramicznej do wielowarstwowych warystorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Synkiewicz, A. Skwarek, A. Stoch, B. Rusiecki Nr patentu: 224528
 • Patent: Termoelektryczny generator prądu
  W. Grzesiak, P. Guzdek, P. Maćków, J. Piekarski, K. Witek Nr patentu: 224629
 • Patent: Wkładka diagnostyczna do obuwia
  E. Klimiec, W. Zaraska, J. Piekarski, K. Zaraska, A. Cichocki, G. Czyrnek, B. Jasiewicz Nr patentu: 225306

» wróć

» 2015

 • Patent: Sposób oceny podatności stopów cyny na zarazę cynową
  A. Skwarek, J. Kulawik, K. Witek Nr patentu: 221478

» wróć

» 2014

 • Patent: Folia polimerowa o właściwościach piezoelektrycznych
  B. Królikowski, J. Dzwonkowski, E. Klimiec, W. Zaraska Nr patentu: 219473
 • Patent: Gęstwa na dielektryk kondensatora
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, Sz. Kuczyński Nr patentu: 220537
 • Patent: Multiferroiczny kompozyt ceramiczny
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, P. Guzdek, A. Stoch Nr patentu: 220543

» wróć

» 2013

 • Patent: Moduł prostowniczy
  J. Początek Nr patentu: 216786

» wróć

» 2012

 • Patent: Sposób wytwarzania elektrostrykcyjnego konwertera przemiennych naprężeń mechanicznych na energię elektryczną
  E. Klimiec, K. Zaraska, W. Zaraska Nr patentu: 212262
 • Patent: Bezołowiowa ceramika kondensatorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 214657
 • Patent: Bezołowiowa pasta grubowarstwowa na dielektryk kondensatorów z zaporową warstwą wewnętrzną
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger, A. Skwarek, A. Stoch Nr patentu: 214708

» wróć

» 2011

 • Patent: Sposób regulacji natężenia przepływu płynów i regulator natężenia przepływu płynów
  Z. Magoński, A. Magońska Nr patentu: 209126
 • Patent: Pasta termistorowa
  D. Szwagierczak, B. Groeger, J. Kulawik Nr patentu: 211053

» wróć

» 2010

 • Patent: Grubowarstwowa pasta ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Śnieżyńska, B. Groeger Nr patentu: 206664
 • Patent: Ferroelektryczna pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek Nr patentu: 206666
 • Patent: Pasta dielektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek Nr patentu: 206667
 • Patent: Mostek tensometryczny do pomiaru małych naprężeń
  P. Dumania, K. Zaraska Nr patentu: 207054
 • Patent: Bezołowiowy materiał dielektryczny do kondensatorów
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger Nr patentu: 208200

» wróć

» 2009

 • Patent: Ceramika ferroelektryczna
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, I. Śnieżyńska, A. Marek, J. Gandurska Nr patentu: 203899
 • Patent: Sposób wykonania warstwowego obwodu hybrydowego
  A. Łukasik, J. Kulawik Nr patentu: 204203
 • Patent: Rezystywna warstwa aktywna
  A. Łukasik Nr patentu: 204204

» wróć

» 2008

 • Patent: Sposób wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych i urządzenie do wywoływania wzorów precyzyjnych struktur grubowarstwowych
  B. Dziurdzia, M. Cież, Z. Magoński, S. Nowak Nr patentu: 202552

» wróć

» 2007

 • Patent: Pasta przewodząca na bazie ceramicznych materiałów przewodzących
  I. Śnieżyńska, A. Marek, D. Szwagierczak, M. Bućko, J. Kulawik, J. Gandurska Nr patentu: 196242
 • Patent: Sposób i urządzenie do skokowej automatycznej regulacji napięcia przemiennego
  M. Cież, P. Maćków, W. Grzesiak, T. Maj, J. Początek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska Nr patentu: 196639
 • Patent: Sposób otrzymywania samonośnej kompozycji rezystywnej i samonośna kompozycja rezystywna
  A. Łukasik, S. Błażewicz Nr patentu: 196938
 • Patent: Bezołowiowa ceramika
  D. Szwagierczak, J. Kulawik, B. Groeger Nr patentu: 197685
 • Patent: Sposób wykonania obwodu przyspieszającego zapłon lamp fluoroscencyjnych
  M. Cież, A. Łukasik, K. Witek, W. Zaraska, R. Knapik Nr patentu: 198774

» wróć

» 2006

 • Patent: Tarcza celownicza
  R. Masłoń, K. Witek, R. Knapik, J. Główczyk, W. Zaraska Nr patentu:
 • Patent: Sposób wykonania grzejnika warstwowego
  A. Łukasik, W. Zaraska Nr patentu: 193175

» wróć

» 2005

 • Patent: Laryngofon piezoceramiczny
  W. Stasiak, L. Plewicki, H. Świerszcz, A. Knapik, W. Zaraska, K. Witek Nr patentu: 190272

» wróć

» 2004

 • Patent: Kompozycja elektrodowa
  I. Śnieżyńska, J. Gandurska, M. Bućko, A. Marek Nr patentu: 188305
 • Patent: Sposób zasilania jednofazowych silników indukcyjnych
  W. Grzesiak, J. Początek, W. Zaraska, P. Maćków, A. Polak Nr patentu: 189649
 • Patent: Pasta rezystywna na bazie krzemków tytanu
  D. Szwagierczak, A. Marek, J. Kulawik, J. Gandurska, I. Śnieżyńska Nr patentu: 189652

» wróć

» 2003

 • Patent: Zespół zasilania awaryjnego instalacji centralnego ogrzewania
  J. Dymek, M. Cież, W. Grela, W. Grzesiak, P. Maćków, J. Początek, A. Polak, K. Witek, W. Zaraska Nr patentu: 187469
 • Patent: Element grzejny
  J. Gandurska, I. Śnieżyńska, A. Marek, J. Kulawik Nr patentu: Ru60582

» wróć

» 2002

 • Patent: Regulowany tłumnik wielkiej częstotliwości
  W. Zaraska, K. Witek, A. Łukasik, A. Wolczko, M. Lipiński, Ł. Śliwczyński Nr patentu: 184097
 • Patent: Regulowany tłumnik wielkiej częstotliwości
  W. Zaraska, K. Witek, A. Knapik, A. Wolczko, M. Lipiński, P. Krehlik Nr patentu: 184269
 • Patent: Sposób wytwarzania metalowych warstw rezystywnych
  M. Cież, W. Grzesiak, J. Kulawik, Z. Pruszowski, K. Waczyński Nr patentu: 184867

» wróć