Wiadomości

⇚ powrót

Publiczna Obrona Rozprawy Doktorskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Technologii Elektronowej zawiadamiają, że dnia 25 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu, Warszawa, Al. Lotników 32/46 bud. VI, pokój 120 (I piętro) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest:

mgr Maciej KOZUBAL

Tytuł rozprawy: „Badanie wpływu implantacji jonów na właściwości azotku galu i materiałów pochodnych”.

Promotor:
Prof. dr hab. Adam BARCZ - Instytut Technologii Elektronowej

Recenzenci:
Prof. dr hab. Adrian KOZANECKI - Instytut Fizyki PAN
Dr hab. Jerzy ŻUK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Z rozprawą można się zapoznać w Bibliotece ITE, a ze streszczeniem i recenzjami także na stronie:
www.rada-naukowa.ite.waw.pl/przewody-doktorskie.html