Oferta

⇚ powrót

Badania technoklimatyczne materiałów, podzespołów i urządzeń elektronicznych i elektrycznych

 • badania wytrzymałości i odporności w temperaturach (zakres temperatur badań –60<>oC ÷ +180oC),
 • >testy odporności i wytrzymałości na działanie wilgoci (zmiany wilgotności do 98%, temperatura i wilgotność sterowane komputerowo),
 • badania wytrzymałości na szoki termiczne (zakres temperatur badań –60OoC ÷ +180oC),
 • narażenia mechaniczne wibracjami (przebieg sinus i RANDOM) oraz udary mechaniczne (zakres częstotliwości: 10Hz do 2kHz, przyspieszenie do 75g, masa badanych elementów do 10kg),
 • badania trwałości podzespołów i urządzeń (programowane czasy narażeń, temperatura oraz obciążenie).
Do oceny parametrów badanych próbek stosujemy wyspecjalizowaną aparaturę:
 • Precyzyjny mostek RLC,
 • Multimetry,
 • Próbnik izolacji i wytrzymałości elektrycznej,
 • Oscyloskop cyfrowy,
 • Zestaw do analizy zniekształceń,
 • Zestaw Zasilaczy.